Udostępnij tę stronę

Wszystko o programie Xbox Insider

Tematy

Co to jest program Xbox Insider?

Program Xbox Insider daje pasjonatom konsol Xbox możliwość przesyłania nam opinii na temat dopiero tworzonej zawartości.

Program Xbox Insider stanowi rozwinięcie programu Xbox Preview. W przeciwieństwie do wcześniejszego programu, który dotyczył głównie testowania wersji zapoznawczych aktualizacji systemu, program Xbox Insider umożliwia nie tylko testowanie wersji zapoznawczych aktualizacji systemu, ale także gier, aplikacji i innych nowych funkcji.

Dołącz do programu Xbox Insider, aby skorzystać z możliwości testowania wciąż opracowywanej zawartości i funkcji, które będą dostępne na konsolach Xbox, dzięki czemu pomożesz nam je ulepszyć. Powiedz nam, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba i co powinniśmy jeszcze dodać, wykonując zadania, wypełniając ankiety i krótkie ankiety oraz zgłaszając błędy bezpośrednio deweloperom.

Jakie korzyści daje uczestnictwo w programie Xbox Insider?

Dzięki uczestnictwu w programie Xbox Insider możesz korzystać ze spersonalizowanych funkcji. Automatycznie uzyskasz uprawnienie do testowania wersji zapoznawczych zawartości wybranej na podstawie Twoich zainteresowań, czasu uczestnictwa w programie Xbox Insider, liczby punktów XP i poziomu w programie Xbox Insider oraz uczestnictwa w poprzednich testach wersji zapoznawczych.

Aplikacja Centrum Xbox Insider obsługuje wersje zapoznawcze gier, aplikacji, aktualizacji systemu oraz nowych funkcji.

Rozpoczynanie uczestnictwa w programie Xbox Insider

Zacznij od pobrania aplikacji Centrum Xbox Insider, która stanowi aktualizację aplikacji Xbox Preview Dashboard.

Jeśli Twoja konsola działa w trybie Instant-on i masz włączone aktualizacje automatyczne, ta aktualizacja zostanie pobrana automatycznie w ciągu nocy.

Jeśli konsola działa w trybie Oszczędzanie energii lub jeśli masz wyłączone aktualizacje automatyczne:

 1. Przejdź do obszaru Gry i aplikacje.
 2. Na karcie Aktualizacje wybierz pozycję Xbox Preview Dashboard.
 3. Po zakończeniu aktualizacji nazwa i ikona aplikacji zostaną zmienione na Centrum Xbox Insider.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania aplikacji Centrum Xbox Insider, odwiedź stronę pomocy technicznej aplikacji Centrum Xbox Insider.

Wymagania dotyczące dostępu do wersji zapoznawczych w programie Insider

Z każdą wersją zapoznawczą zawartości w programie Insider są związane inne wymagania dotyczące uczestnictwa. Aby wyświetlić wymagania dotyczące każdej z wersji zapoznawczych:

 1. Uruchom aplikację Centrum Xbox Insider.
 2. Przejdź do obszaru Zawartość programu Insider.
 3. Wybierz odpowiednią wersję zapoznawczą.
 4. Wymagania dotyczące uprawnienia do niej będą widoczne na karcie Informacje na stronie szczegółów zawartości dostępnej w programie Insider.

Uwaga Na stronie Zawartość programu Insider będą widoczne tylko wersje zapoznawcze, do których masz uprawnienie.

Umowa dotycząca programu Xbox Insider

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Centrum Xbox Insider musisz zaakceptować umowę dotyczącą programu Xbox Insider. Zobacz stronę Umowa dotycząca programu Xbox Insider.

Program Xbox Insider a program Xbox Preview

 • Program Xbox Insider obejmuje wersje zapoznawcze gier, aplikacji, nowych funkcji i aktualizacji systemu. Program Xbox Preview dotyczył głównie aktualizacji systemu.
 • Aplikacja Xbox Preview Dashboard została zaktualizowana do nowej aplikacji Centrum Xbox Insider. Została ona zaprojektowana od początku, dzięki czemu łatwiej można znaleźć interesującą zawartość, ale zachowano w niej dotychczasowe funkcje ogłoszeń, zadań, ankiet i szybkich ankiet.
 • Uczestnicy programu Xbox Insider uzyskują uprawnienie do testowania poszczególnych wersji zapoznawczych na podstawie ich zainteresowań, poprzednich działań w ramach programu, czasu uczestnictwa w programie Xbox Insider, liczby punktów XP w programie Xbox Insider oraz innych czynników.
 • Obecnie aplikacja Xbox Insider umożliwia wybór i rezygnację z testów wielu wersji zapoznawczych, w tym wersji zapoznawczych aktualizacji konsoli Xbox One.
 • Program Xbox One Preview nosi teraz nazwę Xbox One Update Preview. Jest on widoczny jako osobna wersja zapoznawcza w aplikacji Centrum Xbox Insider i nadal jest poświęcony testowaniu wersji zapoznawczych aktualizacji systemu. Można tam zarządzać rejestracją konsoli.

Dołączanie do programu Xbox One Update Preview

Ze względu na nadmiar odpowiedzi i ograniczone możliwości nie oferujemy obecnie możliwości zapraszania znajomych do programu Xbox One Update Preview. Jeśli w przyszłości ulegnie to zmianie, powiadomimy o tym uczestników programu Insider.

Uwaga Osoby, które uprzednio uczestniczyły w programie Xbox Preview, mogą w każdej chwili ponownie dołączyć do programu Xbox One Update Preview, wybierając go z listy Zawartość programu Insider w aplikacji Centrum Xbox Insider.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aplikacji Centrum Xbox Insider, zobacz stronę pomocy technicznej aplikacji Centrum Xbox Insider.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przesyłania opinii, zobacz stronę pomocy technicznej funkcji Zgłoś problem.

Program Xbox Insider — często zadawane pytania

Uczestniczę w programie Xbox Preview. Czy muszę coś zrobić, aby dołączyć do programu Xbox Insider?

Nie! Aplikacja Xbox Preview Dashboard, której obecnie używasz do obsługi ogłoszeń, zadań, ankiet i innych funkcji, zostanie wkrótce zaktualizowana do aplikacji Centrum Xbox Insider.

Po aktualizacji do aplikacji Centrum Xbox Insider po prostu zaakceptuj nowe Postanowienia dotyczące programów Xbox Insider i Xbox One Update Preview.

Czy oznacza to, że każdy będzie mógł dołączyć do programu Xbox One Update Preview?

Niestety, nie każdy będzie mógł testować wersje zapoznawcze aktualizacji systemu. Ze względu na nadmiar odpowiedzi i ograniczone możliwości nie każda zaproszona osoba zostanie zaakceptowana w programie Xbox One Update Preview, a ponadto zmniejszyliśmy liczbę zapraszanych nowych użytkowników.

Uczestnicząc w programie Xbox Insider, możesz zyskać uprawnienie do testowania innych wersji zapoznawczych gier, aplikacji i nowych funkcji.

Czy muszę odbierać aktualizacje systemu, aby brać udział w testach wersji zapoznawczych gier lub aplikacji w ramach programu Xbox Insider?

Nie. Rejestracja w programie Xbox One Update Preview nie jest wymagana, jeśli chce się brać udział w testach innych wersji zapoznawczych oferowanych w ramach programu Xbox Insider.

Mój znajomy jest uprawniony do testowania wersji zapoznawczej, a ja nie. Dlaczego?

Nie wszystkie testy wersji zapoznawczych są dostępne dla wszystkich użytkowników aplikacji Centrum Xbox Insider. Uczestnicy mogą być uprawnieni do testowania poszczególnych wersji zapoznawczych na podstawie różnych czynników, w tym jawnego zapisania się na testy za pośrednictwem producenta, wybrania przez producenta lub spełnienia określonych kryteriów związanych z zainteresowaniami, poprzednimi działaniami w ramach programu Xbox Insider, czasem uczestnictwa w programie Xbox Insider, liczbą punktów XP zdobytych w programie Xbox Insider itp.

Na liście Zawartość programu Insider jest wymieniona wersja zapoznawcza ze stanem Dołączono, ale nie wybierałem/wybierałam tej opcji, a nie ma opcji rezygnacji. Dlaczego tak jest?

Niektóre elementy na liście Zawartość programu Insider mające stan Dołączono to programy, do których zarejestrowano Cię automatycznie na podstawie różnych czynników. Najczęściej te programy nie są testami wersji zapoznawczych, ale kolekcjami zadań, ankiet lub ogłoszeń. Na przykład wszyscy uczestnicy programu Insider, którzy uruchomili aplikację Centrum Xbox Insider i zaakceptowali Postanowienia, są automatycznie rejestrowani w programie Xbox Insider. W ramach tego programu są dostępne ogólne ogłoszenia, ankiety i zadania, dzięki którym możemy poznać Twoje zainteresowania i powiadamiać Cię o nowych możliwościach dostępu do wersji zapoznawczych.

Aby zakończyć uczestnictwo w tych programach, po prostu przestań używać aplikacji Centrum Xbox Insider lub odinstaluj ją.

Zrezygnowałem/zrezygnowałam z uczestnictwa w programie Xbox Insider. Czy mogę wrócić?

Tak. Osoby, które używały już aplikacji Xbox Preview Dashboard lub Centrum Xbox Insider, mogą po prostu ponownie zainstalować aplikację Centrum Xbox Insider z listy Do instalacji w obszarze Gry i aplikacje. Jeśli nie możesz znaleźć tam tej aplikacji, poszukaj jej w Sklepie.

Mam nową konsolę. Czy mogę jej użyć, aby wziąć udział w programie Xbox Insider?

Tak. Osoby, które używały już aplikacji Xbox Preview Dashboard lub Centrum Xbox Insider, mogą po prostu ponownie zainstalować aplikację Centrum Xbox Insider z listy Do instalacji w obszarze Gry i aplikacje. Jeśli nie możesz znaleźć tam tej aplikacji, poszukaj jej w Sklepie.

Moja konsola została sprzedana. Jak mogę zrezygnować z uczestnictwa w programie Xbox Insider?

Możesz usunąć swoją konsolę z programu, używając dowolnej innej konsoli Xbox One, na której jest zainstalowana aplikacja Centrum Xbox Insider. Aby zrezygnować z uczestnictwa w programie na takiej konsoli, uruchom aplikację Centrum Xbox Insider i wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zarządzaj urządzeniami. W tym miejscu możesz wyrejestrować dowolną ze swoich zarejestrowanych konsol.

Uwaga Proces wyrejestrowywania może potrwać do 72 godzin i w tym czasie możesz nadal otrzymywać aktualizacje konsoli, gier lub aplikacji. Po zakończeniu procesu wyrejestrowywania Twoja konsola może zostać zresetowana do ustawień fabrycznych. Jeśli będzie wymagane zresetowanie konsoli do ustawień fabrycznych, Twoje dane nie zostaną wymazane.

Moja rodzina wspólnie korzysta z konsoli. Czy możemy wszyscy wziąć udział w programie Xbox Insider?

Tak. W przeciwieństwie do aplikacji Xbox Preview Dashboard, której mogła używać tylko osoba rejestrująca konsolą w programie Xbox Preview, w programie Xbox Insider może uczestniczyć każdy domownik. Każda osoba, która uruchomi aplikację Centrum Xbox Insider, może uczestniczyć w testach wersji zapoznawczych na konsoli.

Uwaga Użytkownicy współużytkujący konsolę mogą mieć dostęp do różnej zawartości w aplikacji Centrum Xbox Insider.

Po kupieniu używanej konsoli i uruchomieniu aplikacji Centrum Xbox Insider została wyświetlona informacja, że ta konsola jest już zarejestrowana do testów wersji zapoznawczej. Jak mogę zrezygnować z tych testów wersji zapoznawczej?

Aby zapobiec usunięciu konsoli z testów wersji zapoznawczej bez zgody użytkownika, w przypadku niektórych wersji zapoznawczych jest wymagane, aby to użytkownik, który dołączył do programu testów wersji zapoznawczej, zażądał wyrejestrowania. Jeśli jednak kupiona przez Ciebie konsola jest zarejestrowana do testów wersji zapoznawczej, z których chcesz zrezygnować, opublikuj wpis na forach programu Xbox Insider, a my z przyjemnością Ci pomożemy.

Czy wersje zapoznawcze dostępne w ramach programu Xbox Insider podlegają umowie o nieujawnianiu informacji (Non-Disclosure Agreement, NDA)?

W większości przypadków wersje zapoznawcze nie podlegają umowie NDA, ale czasami może się tak zdarzyć. W przypadku wersji zapoznawczych podlegających umowie NDA trzeba zaakceptować tę umowę, aby móc wziąć udział w testach. Pamiętaj, aby podczas dołączania do testów wersji zapoznawczych zwrócić szczególną uwagę na wszelkie dodatkowe postanowienia.

Czy ten artyku? by? pomocny?

Tak
Nie

Dziękujemy za opinie!

Dziękujemy za opinie!

Przykro nam, że ten artykuł nie rozwiązał Twojego problemu. Nie poddamy się, Ty też się nie poddawaj. Wypróbuj opcję społecznościową poniżej.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Podziel się uwagami na ten temat

255 znaki(ów) do wykorzystania.
Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii danych kontaktowych.
Uzyskaj pomoc społeczności
Ambassador chat image
Rozmowa z ambasadorem
Porozmawiaj jeden na jeden z innym użytkownikiem konsoli Xbox, który chce pomóc.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Wszystko o programie Xbox Insider”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę