Udostępnij tę stronę

Podczas próby uruchomienia, zainstalowania lub zaktualizowania gry na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80270300

Podczas próby uruchomienia, zainstalowania lub zaktualizowania gry na konsoli Xbox One jest wyświetlany następujący kod błędu:

0x80270300

Ten błąd występuje zarówno w przypadku cyfrowych wersji gier, jak i gier na dyskach.

Rozwiązania

Zastosuj jedno z poniższych rozwiązań, aby rozwiązać ten problem.

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy gra instaluje aktualizację

Ten problem może wystąpić, jeśli konsola próbuje pobrać aktualizację gry podczas próby pobrania lub uruchomienia gry. Poniżej opisano, jak sprawdzić, czy gra, którą próbujesz uruchomić lub zainstalować, instaluje aktualizację:

  1. Aby powrócić na ekran Start, naciśnij przycisk Xbox  w celu otwarcia przewodnika, a następnie wybierz pozycję Start.
  2. Na ekranie Start przejdź w prawo i wybierz pozycję Gry i aplikacje.
  3. Wybierz pozycję Kolejka, aby zobaczyć, czy gra, którą próbujesz uruchomić, instaluje aktualizację.

Jeśli gra nie instaluje w danej chwili aktualizacji, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Uruchom ponownie konsolę

Czasami problem z blokowaniem lub uruchamianiem gry można w prosty sposób rozwiązać, uruchamiając ponownie konsolę. Poniżej opisano, jak uruchomić ponownie konsolę Xbox One:

  1. Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia.
  3. Wybierz pozycję Uruchom ponownie konsolę.
  4. Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić.

Uwaga Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do przewodnika lub jeśli konsola sprawia wrażenie zablokowanej, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk Xbox na konsoli, tak aby konsola się wyłączyła. Po wyłączeniu konsoli ponownie naciśnij przycisk Xbox na konsoli, aby uruchomić ją ponownie.

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz skontaktować się z obsługą klienta w sprawie problemu „Podczas próby uruchomienia, zainstalowania lub zaktualizowania gry na konsoli Xbox One występuje błąd 0x80270300”, którego dotyczyły czytane artykuły, lub innego problemu?

Udostępnij tę stronę