Zmena možnosti platby za službu Xbox Live

Možnosti platby za službu Xbox Live

Kontu Xbox Live môžete priradiť jednu alebo viacero možností platby. Jedna možnosť platby musí byť prepojená s členstvom Xbox Live. Medzi možnosti platby patria:

 • kreditné karty,
 • účty PayPal (nie sú dostupné vo všetkých oblastiach; pozrite si článok Používanie služby PayPal s kontom Xbox Live).
 • zostatok konta Microsoft (nemožno používať na nákup členstva Xbox Live ani členstva Xbox Music Pass).

Podľa postupu na tejto stránke môžete aktualizovať alebo zmeniť spôsob platby používaný v službe Xbox Live.

Poznámka: Informácie o tom, ako pridať alebo odstrániť možnosť platby, prípadne zrušiť automatické obnovovanie členstva Xbox Live, nájdete naspodku tejto stránky v časti Súvisiace problémy.

Riešenia

Postup online: aktualizácia údajov možnosti platby

Ak chcete pomocou počítača zmeniť platobné údaje, napríklad fakturačnú adresu alebo dátum uplynutia platnosti kreditnej karty, postupujte podľa týchto krokov.

Poznámka: Tento postup neskúšajte v mobilnom zariadení, pretože informácie, ku ktorým sa pokúsite získať prístup, sa nemusia zobraziť správne.

 1. Na lokalite Xbox.com prejdite do časti My Account (Moje konto).
 2. Ak ešte nie ste prihlásení, zadajte údaje konta Microsoft (e-mailovú adresu a heslo) a vyberte položku Sign In (Prihlásiť sa).
 3. Poznámka: Prihláste sa pomocou konta Microsoft priradeného ku kontu Xbox, ktoré potrebujete aktualizovať. Ak svoje konto Microsoft alebo heslo nepoznáte, pozrite si článok Vyhľadanie e-mailovej adresy alebo hesla konta Microsoft.

 4. Vyberte položku Payment & billing (Platby a faktúry) a potom položku Manage Payment Options (Spravovať možnosti platby).
 5. Ak sa zobrazí výzva, postupujte podľa pokynov na zadanie kódu zabezpečenia. Potom vyberte položku Edit (Upraviť) vedľa možnosti platby, ktorú chcete aktualizovať.
 6. Aktualizujte údaje tejto možnosti platby a vyberte položku Next (Ďalej). Zobrazí sa stránka Check your billing info (Kontrola fakturačných údajov).
 7. Overte správnosť údajov a vyberte položku SAVE INFO (ULOŽIŤ INFORMÁCIE). Ak nepotrebujete vykonať žiadne ďalšie zmeny, kliknite na písmeno X v krúžku v pravom hornom rohu stránky.

  Postup v konzole: aktualizácia údajov možnosti platby pomocou konzoly Xbox One

  Xbox One

  Ak chcete pomocou konzoly Xbox One zmeniť údaje príslušnej možnosti platby, napríklad fakturačnú adresu alebo dátum uplynutia platnosti kreditnej karty, postupujte podľa týchto krokov.

  Poznámka: Konzola Xbox One nemusí podporovať všetky miestne nastavenia.

  1. Prihláste sa pomocou menovky hráča priradenej k členstvu Xbox Live, pre ktoré chcete aktualizovať platobné údaje.
  2. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku Payment & billing (Platby a faktúry).
  3. Vyberte príslušnú možnosť platby, potom položku Edit (Upraviť) a podľa pokynov aktualizujte spôsob platby.

  Zmena krajiny alebo oblasti vo fakturačných kontaktných údajoch

  • Na lokalite Xbox.com
  • Môžete zmeniť krajinu alebo oblasť, prípadne pridať do fakturačných kontaktných údajov inú krajinu alebo oblasť.

   Upozornenie: Keď vo fakturačných kontaktných údajoch meníte krajinu alebo oblasť, zároveň tým meníte krajinu alebo oblasť svojho konta Xbox Live. Ak krajinu alebo oblasť konta Xbox Live nechcete zmeniť, nezasahujte do týchto informácií. Informácie o tom, čo sa stane po zmene krajiny alebo oblasti konta Xbox Live, nájdete v článku Zmena regiónu konta Xbox Live.

   1. Na lokalite Xbox.com prejdite do časti My Account (Moje konto).
   2. Ak ešte nie ste prihlásení, zadajte údaje konta Microsoft (e-mailovú adresu a heslo) a kliknite na položku Sign In (Prihlásiť sa).
   3. Na pravej strane obrazovky v časti Other (Iné) vyberte položku Change my region (Zmeniť moju oblasť).
  picture
   1. Prečítajte si informácie o migrácii oblastí a pokračujte kliknutím na položku Next (Ďalej).
   2. Vyberte požadovanú oblasť a potom položku I Accept (Súhlasím).
  • Xbox 360
  • Ak chcete pomocou konzoly Xbox 360 zmeniť údaje príslušnej možnosti platby, napríklad fakturačnú adresu alebo dátum uplynutia platnosti kreditnej karty, postupujte podľa týchto krokov.

   1. Prihláste sa pomocou menovky hráča priradenej k členstvu Xbox Live, pre ktoré chcete aktualizovať platobné údaje.
   2. Na paneli prejdite do časti settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
  picture
   1. Vyberte položku Manage Payment Options (Spravovať možnosti platby).
   2. Vyberte položku Update Payment Option (Aktualizovať možnosť platby).
   3. Vyberte možnosť platby, ktorú chcete aktualizovať. Podľa potreby zaktualizujte informácie a potom vyberte položku Next (Ďalej).
   4. Podľa potreby zaktualizujte fakturačné údaje a potom vyberte položku Done (Hotovo). Zobrazí sa obrazovka s potvrdením platobných údajov.
   5. Vyberte položku OK.

  Postup online: nahradenie možnosti platby za členstvo

  Ak chcete nahradiť možnosť platby za členstvo, pozrite si stránku Použitie iného spôsobu platby.

  Poznámka: Skôr než to urobíte, musíte do konta Xbox Live pridať novú možnosť platby. Informácie o tom, ako do konta Xbox Live pridať novú možnosť platby, nájdete v článku Pridanie možnosti platby do konta Xbox Live.

  Postup v konzole: nahradenie možnosti platby za členstvo

  Dôležité: Ak chcete odstrániť možnosť platby, ktorá je momentálne spojená s členstvom, najprv musíte pridať novú možnosť platby a použiť ju na členstvo.

  • Xbox One
  • Poznámka: Konzola Xbox One nemusí podporovať všetky miestne nastavenia.

   1. Prihláste sa pomocou menovky hráča priradenej k členstvu Xbox Live, pre ktoré chcete nahradiť spôsob platby.
   2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Subscriptions (Predplatné).
   3. Vyberte položku Manage Payment Options (Spravovať možnosti platby) a potom položku Switch Payment Options (Zmeniť možnosti platby).
   4. V časti Switch Payment Options (Zmeniť možnosti platby) vyberte novú možnosť platby, postupujte podľa krokov na pridanie údajov a napokon vyberte položku OK.

   Poznámka: Ak chcete odstrániť predtým používanú možnosť platby, po pridaní novej možnosti platby sa vráťte späť na stránku Manage Payment Options (Spravovať možnosti platby), vyberte položku Remove Payment Options (Odstrániť možnosti platby) a postupujte podľa zobrazených krokov.

  • Xbox 360
   1. Prihláste sa pomocou menovky hráča priradenej k členstvu Xbox Live, pre ktoré chcete nahradiť spôsob platby.
   2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
  picture
   1. Posuňte sa doprava na položku Your Memberships (Vaše členstvá) a vyberte členstvo, ktoré chcete aktualizovať.
   2. Vyberte položku Change Payment Options (Zmeniť možnosti platby).
   3. Ak je táto možnosť sivá, možno budete musieť pomocou položky Modify Membership (Upraviť členstvo) vybrať príslušný plán. Prípadne si pozrite článok Pridanie možnosti platby do konta Xbox Live.

   4. Vyberte novú možnosť platby a potom položku OK.

  Poznámka: Ak chcete odstrániť predtým používanú možnosť platby, po výbere položky Change Payment Options (Zmeniť možnosti platby) (pozrite si krok č. 4) vyberte položky Manage Payment Options (Spravovať možnosti platby) a Remove Payment Options (Odstrániť možnosti platby).

  Pomoc pri problémoch s platbami

  Ak sa zobrazí chybové hlásenie, vyhľadajte pomoc na stránke Vyhľadávanie kódov chýb alebo kódov stavu konzoly Xbox.
  Ak sa pri zmene platobných údajov vyskytnú problémy, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

  Bol tento článok užitočný?

  Áno
  Nie

  Ďakujeme vám za odozvu

  Ďakujeme za vašu odozvu.

  Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Poskytnutie pripomienok k tejto téme

  255 zostávajúcich znakov.
  V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Kontaktujte nás

  Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena možnosti platby za službu Xbox Live, alebo iným problémom?