Prihlásenie
Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Najčastejšie otázky týkajúce sa prevodu účtu Microsoft na miestnu menu

Najčastejšie otázky

Témy

Čo sa zmenilo?

Body Microsoft Points sa už nepoužívajú. Namiesto bodov Microsoft Points sa transakcie v konzolách Xbox One a Xbox 360 uskutočňujú pomocou miestnej meny*, vďaka čomu môžete vzrušujúci obsah služby Xbox kupovať novým a pohodlným spôsobom. Táto zmena umožňuje používať jeden účet Microsoft na nákup rôzneho obsahu z konzoly Xbox One alebo Xbox 360, Windows Obchodu (z tabletu alebo počítača so systémom Windows 8.1) a služby Windows Phone Obchod (zo zariadenia Windows Phone 8). Dostupnosť kupovaného obsahu sa líši v závislosti od zariadenia a oblasti.

Ako ma táto zmena ovplyvní?

Všetky body Microsoft Points, ktoré vám zostali na účte Microsoft, boli stiahnuté. Na účet Microsoft sme vám pridali sumu v miestnej mene s rovnakou alebo väčšou hodnotou, než je hodnota vašich bodov Microsoft Points v obchodoch Xbox. Táto pridaná hodnota je propagačná a zostane na účte Microsoft do 1. júna 2015. Platnosť kúpených finančných prostriedkov v príslušnej mene, ktoré na svoj účet pridáte, však neuplynie. Okrem ďalších spôsobov platby momentálne dostupných vo vašej oblasti môžete svoj obľúbený obsah kupovať prostredníctvom konzoly Xbox One alebo Xbox 360 pomocou miestnej meny alebo darčekovej karty Xbox (s hodnotou v miestnej mene).

Čo sa stane s mojimi kartami Microsoft Points?

Ak ešte máte karty alebo kódy Microsoft Points, môžete ich použiť v konzole alebo na lokalite Xbox.com. Na účet Microsoft vám pridáme sumu v príslušnej mene s rovnakou alebo väčšou hodnotou, než je hodnota vašej karty alebo kódu Microsoft Points v obchodoch Xbox (Obchody Xbox zahŕňajú obchod Xbox Games, obchod Filmy a TV programy a obchod Xbox Music.). Až do ďalšieho upozornenia spoločnosť Microsoft neplánuje ukončiť akceptovanie predtým kúpených kariet a kódov Microsoft Points. Propagačná hodnota pridaná na účet Microsoft stratí platnosť jeden rok od dátumu použitia kariet alebo kódov Microsoft Points. Platí len pre USA a Kanadu: Úhrada pomocou meny, ktorú pridáme na váš účet v čase použitia karty alebo kódu Microsoft Points, nebude podliehať dani. Dostupnosť kariet Microsoft Points sa líši v závislosti od oblasti.

Čo mám robiť, ak som používal(-a) zlatý rodinný balík Xbox Live?

Nemusíte vykonať žiadnu akciu. Váš účet Microsoft sa previedlo na miestnu menu pri konverzii zlatého rodinného balíka Xbox Live na samostatné zlaté členstvo Xbox Live.

Ako skontrolujem zostatok na svojom účte Microsoft?

Zostatok na účte Microsoft môžete skontrolovať na stránke prehľadu fakturácie.

Ktoré oblasti táto zmena postihne?

Body Microsoft Points sa prestávajú používať vo všetkých oblastiach. Obsah, ktorý ste si doposiaľ mohli kúpiť pomocou bodov Microsoft Points, si teraz môžete kúpiť za menu platnú v týchto oblastiach:

Argentína Francúzsko Mexiko Španielsko
Austrália Nemecko Holandsko Švédsko
Rakúsko Grécko Nový Zéland Švajčiarsko
Belgicko Hongkong, OAO Nórsko Taiwan
Brazília Maďarsko Poľsko Turecko
Kanada India Portugalsko Spojené arabské emiráty
Čile Írsko Rusko Spojené kráľovstvo
Kolumbia Izrael Saudská Arábia Spojené štáty americké
Česká republika Taliansko Singapur  
Dánsko Japonsko Slovensko  
Fínsko Kórea Južná Afrika  

Ako spoločnosť Microsoft určí sumu v príslušnej mene, ktorá sa pridá na môj účet Microsoft?

Chceme, aby tento prevod prebehol bez problémov a aby bol pre našich zákazníkov pozitívnou skúsenosťou. Preto sme zvážili mnoho faktorov na zaručenie, že sa na účet Microsoft pridá suma s rovnakou alebo väčšou hodnotou, než je hodnota bodov Microsoft Points v obchodoch Xbox. Hodnota bodov Microsoft Points v obchodoch Xbox nemusí vždy zodpovedať maloobchodnej cene. Maloobchodnú cenu určuje predajca, zatiaľ čo hodnota v obchodoch Xbox odráža hodnotu bodov Microsoft Points v obchodoch Xbox.

Čo sa stane s mojimi odmenami v službe Xbox Live?

V auguste 2013 sa na váš účet pridali všetky nespracované body Microsoft Points, ktoré ste získali. Po prevode sme vám na účet pridali sumu v príslušnej mene s rovnakou alebo väčšou hodnotou, než bola hodnota vašich bodov Microsoft Points v obchodoch Xbox, vrátane hodnoty vašich odmien v službe Xbox Live. Body Microsoft Points sme potom stiahli.

Najnovšie správy týkajúce sa odmien v službe Xbox Live získate na lokalite Odmeny v službe Xbox Live alebo nás sledujte v službe Twitter na kanáli @XboxLiveRewards.

Ak sa na niektoré alebo všetky sumy v mojom účte Microsoft vzťahuje dátum uplynutia platnosti, ako zaistím použitie sumy, ktorej platnosť uplynie ako prvá?

Ak sa rozhodnete nakupovať pomocou meny v účte Microsoft, automaticky sa použije suma, ktorej platnosť uplynie ako prvá.

Budem môcť pre svoj účet Microsoft nakupovať menu online?

Darčekové karty Xbox si môžete kúpiť prostredníctvom webových lokalít predajcov online a v miestnych maloobchodných predajniach. Dostupnosť darčekových kariet Xbox sa líši v závislosti od oblasti. Tieto darčekové karty potom môžete pridať do účtu Microsoft online.

Ako môžem použiť svoje kódy?

Použitie kódu v konzole Xbox One:

 1. Skontrolujte, či má konzola širokopásmové internetové pripojenie.
 2. Povedzte slová „Xbox, use a code“ (Xbox, použi kód) alebo vyberte položku Xbox Store (Obchod Xbox).
 3. Vyberte položku Browse Games (Prehľadávať hry).
 4. Vyberte položku Use a Code (Použiť kód).
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a použite kód uvedený naspodku karty.

Použitie kódu v konzole Xbox 360:

 1. Prihláste sa v službe Xbox Live pomocou účtu Microsoft, pre ktorý chcete použiť kód.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 3. Prejdite do ponuky Games & Apps (Hry a aplikácie) a vyberte položku Redeem Code (Použiť kód).
 4. Zadajte predplatený kód pozostávajúci z 25 znakov a vyberte položku Done (Hotovo).
 5. Po zobrazení výzvy potvrďte použitie kliknutím na tlačidlo Yes (Áno).

Po prevode účtu Microsoft v konzole Xbox One alebo Xbox 360 môžete svoje kódy použiť aj na lokalite Xbox.com:

 1. V počítači prejdite na lokalitu Uplatniť kód a kliknite na položku Sign In (Prihlásiť sa).
 2. Prihláste sa pomocou účtu Microsoft.
 3. Kliknite na položku Redeem (Použiť).
 1. Zadajte predplatený kód pozostávajúci z 25 znakov a kliknite na položku Confirm (Potvrdiť).

Môžem sumu v príslušnej mene previesť z jedného účtu Microsoft na iné?

Nie. Sumu v príslušnej mene v účte Microsoft nemožno previesť na iný účet Microsoft. Skvelými darmi sú však darčekové karty Xbox, ktoré možno kúpiť v maloobchodných predajniach alebo prostredníctvom webových lokalít našich predajcov online. Dostupnosť darčekových kariet Xbox sa líši podľa oblasti.

Musím menu účtu Microsoft používať ako hlavný spôsob platby?

Nie. Mena je nastavená ako predvolený primárny spôsob platby, môžete však pridávať a používať iné spôsoby platby dostupné vo vašej oblasti vrátane kreditných kariet.

Môžem platbu rozdeliť medzi miestnu menu a kreditnú kartu?

Áno. Ak suma v miestnej mene v účte Microsoft nepostačuje na zaplatenie za obsah, pri väčšine nákupov si zvyšok môžete stiahnuť zo svojej kreditnej karty alebo účtu PayPal. Dostupnosť služby PayPal sa líši v závislosti od oblasti. Najprv však musíte vybrať možnosť nákupu pomocou kreditnej karty alebo účtu PayPal a až potom sa zobrazí možnosť použitia zostávajúcej sumy v účte. Rozdelenie platby nemusí byť možné pri všetkých nákupoch obsahu.

Budem za obsah, ktorý si kúpim v obchodoch Xbox, platiť daň?

Nákup obsahu pomocou meny, ktorú pridáme na váš účet v čase prevodu, nebude podliehať dani. Ak však použijete menu, ktorú pridáte na svoj účet po prevode (vrátane darčekových kariet Xbox), príslušné nákupy budú podliehať daniam.

Čo sa stane s daňou z pridanej hodnoty (DPH) zaplatenou počas nákupu bodov Microsoft Points? Musím DPH zaplatiť dvakrát?

Nie. Ak sa vo vašej oblasti odvádza DPH, v čase prevodu vrátime na váš účet Microsoft sumu v príslušnej mene s rovnakou alebo väčšou hodnotou (vrátane DPH), než je hodnota vašich bodov Microsoft Points v obchodoch Xbox. Preto budete DPH platiť len raz.

Prečo sa pri niektorých balíkoch obsahu na prevzatie (DLC) priamo v hre naďalej zobrazuje cena v bodoch Microsoft Points?

Ceny niektorých balíkov DLC sa na začiatku nákupu priamo v hre nezobrazujú v príslušnej mene. Ak si všimnete cenu balíka DLC v bodoch Microsoft Points, pokračujte v nákupe ako zvyčajne kliknutím na tlačidlo Prevziať alebo Kúpiť. Zobrazí sa nákupná cena v príslušnej mene. Po potvrdení nákupu sa transakcia dokončí v tejto mene.

Kde môžem používať menu účtu Microsoft?

Menu účtu Microsoft možno používať na nákup rôzneho obsahu z konzoly Xbox One alebo Xbox 360, Windows Obchodu (z tabletu alebo počítača so systémom Windows 8.1), služby Windows Phone Obchod (zo zariadenia Windows Phone 8) a lokality Xbox.com. Dostupnosť obsahu na zakúpenie sa líši v závislosti od zariadenia a oblasti.

Môžem si pomocou meny účtu Microsoft kúpiť zlaté členstvo Xbox Live?

Menu účtu Microsoft momentálne nemožno používať na nákup zlatého členstva Xbox Live.

Môžem pomocou meny účtu Microsoft kupovať hudbu?

Pomocou meny účtu Microsoft si môžete zaregistrovať účet Xbox Music Pass v konzole Xbox One alebo v aplikácii Xbox Music v tablete alebo počítači so systémom Windows 8.1. Ďalšie informácie o používaní aplikácie Xbox Music nájdete na lokalite Xbox Music. Dátumy a dostupnosť kupovanej hudby sa líšia v závislosti od zariadenia a oblasti. Pozrite si tabuľku regionálnej dostupnosti nižšie.

Môžem si pomocou meny účtu Microsoft kupovať alebo požičiavať filmy a televízne relácie?

Najnovšie filmy a televízne relácie si môžete kupovať alebo požičiavať prostredníctvom aplikácie Filmy a TV programy, ktorá je k dispozícii v konzole Xbox One, Xbox 360, v tablete alebo počítači so systémom Windows 8.1, v zariadení Windows Phone 8 alebo na lokalite XboxVideo.com. Ďalšie informácie nájdete na stránke Filmy a TV programy. Dátumy a dostupnosť filmov a televíznych relácií sa líšia v závislosti od zariadenia a oblasti. Pozrite si tabuľku regionálnej dostupnosti nižšie.

Môžem naďalej kupovať filmy, televízne relácie a hudbu v službe Zune?

Obchod Xbox Music (predtým Trhovisko Zune) už nepodporuje požičiavanie ani nákup obsahu. Po prevode účtu Microsoft na miestnu menu sa vaše body Microsoft Points stiahnu a už si z obchodu Xbox Music nebudete môcť požičiavať ani kupovať obsah. Ďalšie informácie o týchto zmenách nájdete na stránke Dôležité zmeny týkajúce sa Trhoviska Zune.

Kde môžem získať aplikácie Xbox Music a Filmy a TV programy?

Prístup ku skladbám a ich kúpa Filmy a TV programy: filmy Filmy a TV programy: televízia
Spojené štáty americké Spojené štáty americké Spojené štáty americké
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Francúzsko Francúzsko Francúzsko
Taliansko Taliansko Taliansko
Austrália Austrália Austrália
Španielsko Španielsko Španielsko
Nemecko Nemecko Nemecko
Kanada Kanada Kanada
Holandsko Holandsko  
Švajčiarsko Švajčiarsko  
Belgicko Belgicko  
Rakúsko Rakúsko Rakúsko
Írsko Írsko Írsko
Nový Zéland Nový Zéland Nový Zéland
Portugalsko Nórsko Nórsko
Švédsko Švédsko Švédsko
Fínsko Fínsko Fínsko
Mexiko Mexiko Mexiko
Dánsko Dánsko Dánsko
Brazília Brazília Brazília
Japonsko** Japonsko Japonsko
Nórsko    
Argentína    

Bude to mať vplyv na používanie účtu Zune Music Pass?

Nie. Pomocou účtu Zune Music Pass budete môcť naďalej prenášať alebo preberať skladby. Ak používate pôvodný účet Zune Music Pass, prostredníctvom obchodu Xbox Music tiež budete môcť používať kredity na 10 skladieb za mesiac.

Môžem pomocou účtu Microsoft kupovať predplatné od tretích strán, ako sú služby Netflix, HBO GO, Hulu Plus alebo filmy s vysokým rozlíšením zo služby Vudu?

Nie. V obchodoch Xbox si nemôžete kúpiť predplatné od tretích strán.

Môžem v účte použiť menu inej oblasti?

Nie. Môžete použiť len menu oblasti, ktorá je priradená k účtu.*

Ako sa dozviem ďalšie informácie o mene v mojom účte Microsoft?

Ďalšie informácie o mene v účte Microsoft nájdete na stránke Kontrola zostatku na účte Microsoft.

*Ceny v Spojených arabských emirátoch budú v amerických dolároch.

**Služba Music Pass nie je v Japonsku dostupná.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Najčastejšie otázky týkajúce sa prevodu účtu Microsoft na miestnu menu, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku