Zakúpenie a použitie darčekových kariet Xbox, zlatých členstiev Xbox Live a prístupov pre vaše konto

Prehľad

Tento článok vysvetľuje, ako môžete pomocou predplatených kódov nakupovať v službe Xbox a rozširovať svoje členstvá. Takisto vysvetľuje, ako môžete zistiť zostatok konta Microsoft.

Predplatené kódy sa zvyčajne dodávajú vo forme kariet s 25-miestnym kódom na zadnej strane. Môžete si ich kúpiť od maloobchodného predajcu alebo ich dostať ako dar. Pomocou predplatených kódov môžete uskutočňovať nákupy bez použitia kreditnej karty. Predplatené kódy môžete použiť v konzole alebo počítači.

Nasleduje zoznam typov predplatených kódov, pomocou ktorých môžete kupovať obsah súvisiaci s konzolou Xbox, a zoznam typov obsahu, ktorý si môžete pomocou týchto predplatených kódov kúpiť.

Typy predplatených kódov

 • Darčekové karty Xbox: kupujú sa prostredníctvom fyzických alebo elektronických predajcov a možno ich pridať do konta Microsoft na budúce nákupy súvisiace s konzolou Xbox. Môžu sa tiež darovať.
 • Zlaté členstvo Xbox Live: tento typ predplateného kódu možno použiť na získanie zlatého členstva Xbox Live.
 • Karta Xbox Music Pass: tento typ predplateného kódu možno použiť na získanie prístupu k službe Xbox Music Pass.
 • Iné predplatené kódy: okrem darčekových kariet Xbox, bodov Microsoft Points a kariet zlatého členstva Xbox Live existujú aj iné typy predplatených kódov pre konkrétne položky, ako sú hry, aplikácie, obsah v službe Xbox Music alebo Xbox Live.
 • Body Microsoft Points: v rámci nasledujúcej aktualizácie systému Xbox 360 sa body Microsoft Points prestanú používať a namiesto nich sa transakcie v službe Xbox budú uskutočňovať pomocou miestnej meny. Karty Microsoft Points kúpené od predajcov budete môcť naďalej používať v konzole a na lokalite Xbox.com až do ďalšieho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neplánuje ukončiť akceptovanie predtým kúpených kariet a kódov Microsoft Points. Ďalšie informácie nájdete v časti Prevod konta Microsoft na miestnu menu.

Obsah, ktorý možno kúpiť pomocou predplatených kódov

 • Zlaté členstvá Xbox Live
 • Obsah služby Xbox Live, napríklad hry alebo aplikácie
 • Xbox Music Pass

Témy

Použitie predplatených kódov v konzole

V konzole môžete použiť ľubovoľný typ predplatených kódov vrátane darčekovej karty Xbox, karty Xbox Music Pass, zlatého členstva Xbox Live a predplatených kódov pre hry, filmy a ďalší obsah.

Všetky kódy sa používajú rovnako, ale v závislosti od ich typu bude vaše konto ovplyvnené rôznym spôsobom. Ďalšie informácie o tom, ako rôzne typy predplatených kódov ovplyvnia vaše konto, nájdete v časti Vplyv predplatených kódov na konto.

Poznámka: Pri použití darčekovej karty Xbox sa priamo na konto Microsoft pripíše hodnota karty v miestnej mene. Ak napríklad máte kartu s hodnotou 25 USD, po jej použití sa na vaše konto Microsoft pripíše 25 USD. Ak chcete zistiť, ako možno skontrolovať zostatok konta, pozrite si časť Kontrola zostatku konta Microsoft na konci tohto článku.

Postup použitia predplateného kódu v konzole:

 1. Prihláste sa v službe Xbox Live pomocou konta, pre ktoré chcete použiť predplatený kód.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
picture
 1. Prejdite do ponuky Games & Apps (Hry a aplikácie) a vyberte položku Redeem Code (Použiť kód).
picture
 1. Zadajte predplatený kód pozostávajúci z 25 znakov a vyberte položku Done (Hotovo).
 2. Po zobrazení výzvy potvrďte použitie kliknutím na tlačidlo Yes (Áno).

Ak chcete zistiť, ako použiť kód pre hru na prevzatie, môžete si pozrieť nasledujúce video.

Použitie predplatených kódov v počítači

V počítači môžete použiť všetky typy predplatených kódov vrátane darčekových kariet Xbox, kariet zlatého členstva Xbox Live a kariet Xbox Music Pass a nechať si ich okamžite pripísať na konto. Postupujte takto:

 • Na lokalite Xbox.com
 1. V počítači prejdite na stránku Použiť kód a prihláste sa pomocou konta Microsoft.
 2. Zadajte predplatený kód pozostávajúci z 25 znakov a kliknite na položku Redeem Code (Použiť kód).

Poznámka: Pri použití darčekovej karty Xbox sa priamo na konto Microsoft pripíše hodnota karty v miestnej mene. Ak napríklad máte kartu s hodnotou 25 USD, po jej použití sa na vaše konto Microsoft pripíše 25 USD. Ak chcete zistiť, ako možno skontrolovať zostatok konta, pozrite si časť Kontrola zostatku konta Microsoft na konci tohto článku.

Vplyv predplatených kódov na konto

 • Pri použití kódu darčekovej karty Xbox: na konto Microsoft sa pripíše suma darčekovej karty.
 • Pri použití kódu zlatého členstva Xbox Live: na konto sa pridá zlaté členstvo Xbox Live alebo sa predĺži existujúce členstvo.
 • Pri použití kódu karty Xbox Music Pass: na konto sa pridá prístup k službe Xbox Music Pass.
 • Pri použití kódu pre body Microsoft Points: na konto vám pribudnú body Microsoft Points.
  Poznámka:
  V rámci nasledujúcej aktualizácie systému Xbox 360 sa body Microsoft Points prestanú používať a namiesto nich sa transakcie v službe Xbox budú uskutočňovať pomocou miestnej meny. Karty Microsoft Points kúpené od predajcov budete môcť naďalej používať v konzole a na lokalite Xbox.com až do ďalšieho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neplánuje ukončiť akceptovanie predtým kúpených kariet a kódov Microsoft Points. Ďalšie informácie nájdete v časti Prevod konta Microsoft na miestnu menu.

Pri použití kódu pre obsah služby Xbox Live: obsah sa pridá do vášho konta a začne sa preberať.

Check your Microsoft account balance

Zobrazenie zostatku konta Microsoft a histórie platieb:

 1. Prejdite do konta Microsoft a prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a hesla, ktoré sú k tomuto kontu Microsoft priradené.
 2. Po prihlásení sa zobrazí výzva na zadanie kódu, ktorý dostanete e-mailom. Týmto preukážete svoju identitu. (Ďalšie informácie o preukazovaní identity nájdete na stránke Pomoc s prvkami zabezpečenia konta Microsoft.)

Z domovskej stránky konta Microsoft zobrazte zostatok konta kliknutím na položku Payment options (Možnosti platby).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zakúpenie a použitie darčekových kariet Xbox, zlatých členstiev Xbox Live a prístupov pre vaše konto, alebo iným problémom?