Chyby pri nákupe | Kódy chýb pri predplatnom | Chyby platobných spôsobov | Chyby pri nákupe obsahu
Odstránenie možností platby | História nákupov Xbox | Zmena spôsobu platby za predplatné
Darčekové karty, členstvá a prístupy | Použitie kódov – Xbox alebo Windows Phone | Riešenie problémov
Zrušenie predplatného | Kontrola stavu predplatného | Zaplatenie pozastaveného predplatného alebo predplatného po splatnosti