Chyby pri nákupe | Kódy chýb pri predplatnom | Chyby platobných spôsobov | Chyby pri nákupe obsahu
Pridanie, zmena alebo odstránenie možností platby | PayPal | Kreditné karty
Darčekové karty, členstvá a prístupy | Použitie kódov – Xbox alebo Windows Phone | Coinstar | Riešenie problémov
Fakturácia a história nákupov | Pridanie, zmena alebo odstránenie možností platby | Chyby kreditných kariet
Nahradenie bodov Microsoft Points | Najčastejšie otázky týkajúce sa miestnej meny