Príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo

Pripojte videokameru pre Xbox Live ku konzole Xbox 360, aby ste mohli používať videorozhovory a pridávať obrázky k správam a do profilu.
Čelný kryt je plastový kryt nasadený na prednej strane pôvodnej konzoly Xbox 360. Získajte informácie o nasadení a odobratí čelného krytu pôvodnej konzoly Xbox 360.
Informácie o nastavení, používaní a riešení problémov s bezdrôtovým mikrofónom Xbox 360.

Prostriedky technickej podpory