Príslušenstvo

Najpopulárnejšie témy

Sprievodca pripojením káblového alebo bezdrôtového ovládača ku konzole Xbox 360 vrátane informácií o výmene batérií a riešení v prípade, že bezdrôtový ovládač nefunguje.
Získajte informácie o ovládači pre Xbox 360 vrátane konfigurácie tlačidiel, nastavenia a používania.
Ak máte všeobecné problémy s bezdrôtovým príslušenstvom konzoly Xbox 360, na tomto mieste môžete nájsť jednoduché riešenie.
Kde možno nájsť informácie o ukladacích zariadeniach konzoly Xbox 360 a možnostiach ukladania a premiestňovania obsahu konzoly Xbox 360? Obsah môžete ukladať a presúvať medzi konzolami pomocou pevného disku pre Xbox 360, disku USB flash a kábla na prenos údajov pre konzolu Xbox 360.
Disk USB flash môžete používať ako ukladacie zariadenie konzoly Xbox 360 a uložiť naň až 16 gigabajtov obsahu konzoly Xbox. Uvádzame informácie o tom, ako môžete disk USB flash používať ako ukladacie zariadenie konzoly Xbox 360.
Riešenie problémov s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox 360, napríklad ak sa bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 často odpája alebo sa nemôže pripojiť ku konzole Xbox 360.
Riešenie problémov týkajúcich sa používania adaptéra bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360 spoločne s konzolou Xbox 360.

Prostriedky technickej podpory