Obsah na prevzatie

Prístup k obsahu

Informácie o tom, ako si v službe Xbox LIVE možno kúpiť alebo vypožičať hry, filmy, televízne relácie a ďalší obsah pomocou počítača alebo konzoly Xbox 360.
Prečítajte si informácie o technológii DRM (Digital Rights Management – správa digitálnych prístupových práv), typoch chránených technológiou DRM, ako získať licencie na obsah a ako si môžete zobrať obsah, ktorý ste si kúpili pomocou konzoly Xbox 360, a používať ho na inej konzole Xbox 360.
Informácie o riešení kódov chýb a kódov stavu súvisiacich s preberaním obsahu služby Xbox Live do konzoly Xbox 360.
Zistite, ako môžete zobraziť a spravovať front súborov na prevzatie zo služby Xbox LIVE. Oboznámte sa s rôznymi stavmi a akciami, ktoré môžete vykonať.
Zistite, ako môžete opätovne prevziať hry pre konzolu Xbox a ďalší obsah, ktorý ste kúpili v službe Xbox LIVE.
Zistite, ako môžete v konzole Xbox alebo počítači skontrolovať históriu prevzatých súborov zo služby Xbox Live. Takisto získajte informácie o tom, ako môžete príslušný obsah znova prevziať.

Prostriedky technickej podpory