Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Chybové hlásenia

Získajte informácie o tom, ako kód chyby 8C230002 odstrániť, aby ste mohli službu Xbox Live znova používať.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prístup k súboru hry uloženému v ukladacom priestore typu cloud v službe Xbox Live z konzoly Xbox 360 zobrazí kód chyby 80004004.
Získajte informácie o kóde chyby 807B01F4 a o tom, ako postupovať v prípade, že sa zobrazí pri pokuse o preberanie zo služby Xbox Live.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live zobrazí kód chyby 80070570.
Informácie o chybe 800700E8 a o tom, ako postupovať v prípade, že sa zobrazí pri pokuse o prevzatie obsahu zo služby Xbox Live v konzole Xbox 360.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prenos hudby do konzoly Xbox 360 zobrazí kód chyby 19-04-80004005.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live zobrazí chyba 80072EF3.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live v konzole Xbox 360 zobrazí chyba 8015190B
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri používaní služby Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 zobrazí chyba 80072741.

Prostriedky technickej podpory