Kinect

Funkcie

Panel Xbox môžete ovládať použitím senzora Kinect, a to pomocou hlasu aj gest. Získajte informácie o tom, čo môžete robiť so senzorom Kinect a ako postupovať.
Senzor Kinect sa podľa potreby automaticky nakláňa nahor a nadol. Získajte informácie o tom, kedy a prečo sa senzor Kinect automaticky nakláňa.
Vďaka senzoru Kinect môžete konzolu Xbox 360 nastaviť tak, aby rozpoznávala vašu tvár a automaticky vás prihlasovala do profilu pomocou identifikácie Kinect.
Prostredníctvom funkcie Video Kinect (Videokomunikácia) môžete uskutočňovať živé videorozhovory s priateľmi v službe Xbox LIVE a v programe Messenger. Nastavíte ju podľa týchto pokynov.
Vyhľadajte odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania a senzora Kinect.

Prostriedky technickej podpory