Systém

Zvuk a video

Televízna obrazovka nereaguje alebo je prázdna? Má obraz na televízore farebný odtieň alebo bliká? Sú grafické objekty zdeformované? Reprodukuje sa zvuk bez obrazu alebo obraz bez zvuku? Na tejto stránke nájdete prepojenia na riešenia týchto aj iných problémov.
Informácie o prehrávaní obrazu a zvuku v konzole Xbox 360.
Informácie o tom, ako postupovať v prípade problémov s prehrávaním obsahu z fotoaparátu alebo iného prenosného multimediálneho zariadenia na konzole Xbox 360.
Ak sa po zapnutí konzoly Xbox 360 zobrazuje prázdna obrazovka, môže byť potrebné zmeniť obrazový vstup na televízore, aby sa zhodoval so vstupom, ku ktorému je pripojená konzola.
Informácie o tom, ako riešiť problémy s obrazovkou konzoly Xbox 360, ako sú čiary a bodky na obrazovke, skreslené tvary či zelená a purpurová pixelácia.
Získajte viac informácií o tom, ako pripojiť a nakonfigurovať digitálny zvuk v konzole Xbox 360.
Podrobný postup pre nováčikov v oblasti AV, ktorý vysvetľuje, ako pripojiť konzolu Xbox 360 k televízoru alebo monitoru.
Informácie o tom, ako riešiť problém s reštartovaním konzoly Xbox 360 E alebo so stratou obrazu na televíznej obrazovke po zmene vstupov televízora.
Informácie o zmene nastavení konzoly Xbox 360 na zlepšenie kvality obrazu televízora alebo monitora pripojeného ku konzole Xbox 360.
Prenášajte hudbu, fotografie a videá do konzoly Xbox 360 pomocou aplikácie Windows Media Player, Xbox Music alebo Xbox Video. Získajte ďalšie informácie.
Ak sa v konzole Xbox 360 pokúsite prehrať film na disku DVD a vyskytne sa problém alebo sa zobrazí chyba, môžete vyskúšať nasledujúce postupy.
Chyby s kódom stavu pri prehrávaní videí alebo filmov pomocou konzoly Xbox 360
Získajte informácie o tom, ako prezerať obrázky alebo prezentáciu v konzole Xbox 360.
V konzole Xbox 360 môžete prehrávať disky DVD. Viac informácií o kódoch oblasti, formátoch a typoch diskov DVD, ktoré podporuje konzola Xbox 360.
Ak máte stereofónny prijímač alebo iný prijímač A/V, jeho použitím spolu s konzolou Xbox 360 môžete dosiahnuť neuveriteľnú kvalitu zvuku. Spravíte to podľa týchto pokynov.

Prostriedky technickej podpory