Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Windows Media Center

Windows 7: Nastavenie aplikácie Windows Media Center na používanie s konzolou Xbox 360
Získajte informácie o nastavení konzoly Xbox 360, aby fungovala ako zariadenie Windows Media Center Extender a aby ste mohli mediálny obsah z počítača so systémom Windows 7 zobrazovať na televíznej obrazovke.
Windows 8: Nastavenie konzoly Xbox 360 ako zariadenia Windows Media Center Extender
Informácie o nastavení aplikácie Windows Media Center pomocou počítačov so systémom Windows 8 na streamovanie hudby, fotografií a videí do konzoly Xbox 360.
Chýbajúci kľúč pre nastavenie konzoly Xbox 360 a aplikácie Windows Media Center
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že vám pri inštalácii aplikácie Windows Media Center pomocou konzoly Xbox 360 chýba kľúč pre nastavenie.
Riešenie problémov s pripojením medzi aplikáciou Windows Media Center a konzolou Xbox 360
Získajte informácie o riešení najčastejších chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní aplikácie Windows Media Center s konzolou Xbox 360.
Konfigurácia portov brány firewall na používanie aplikácie Windows Media Center v konzole Xbox 360
Zistite, ako konfiguráciou portov brány firewall umožníte spoluprácu aplikácie Windows Media Center s konzolou Xbox 360.
Používanie diaľkového ovládača aplikácie Windows Media Center s konzolou Xbox 360
Získajte informácie o konfigurácii diaľkového ovládača aplikácie Windows Media Center, aby ste mohli funkcie aplikácie Windows Media Center ovládať pomocou konzoly Xbox 360.
Windows Vista: Nastavenie aplikácie Windows Media Center na používanie s konzolou Xbox 360
Informácie o tom, ako streamovať hudbu, fotografie a videá do konzoly Xbox 360 pomocou aplikácie Windows Media Center.
Pri pokuse o pridanie zariadenia Windows Media Center Extender sa zobrazí chyba „Chyba konfigurácie“
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri používaní aplikácie Windows Media Center zobrazí chyba „Chyba konfigurácie“.
Priečinky, ktoré konzola Xbox 360 fungujúca ako zariadenie Windows Media Center Extender predvolene monitoruje
Získajte informácie o predvolene monitorovaných priečinkoch v počítači, ak konzolu Xbox 360 používate ako zariadenie Windows Media Center Extender.
Pri používaní aplikácie Windows Media Center sa zobrazí chybové hlásenie „Konzola Xbox 360 sa nenašla“
Informácie o tom, ako postupovať v prípade, že sa pri používaní aplikácie Windows Media Center zobrazí chybové hlásenie „Konzola Xbox 360 sa nenašla“.

Prostriedky technickej podpory

Zdieľať túto stránku