Zdieľať túto stránku

Vytváranie snímok obrazovky v konzole Xbox One

Snímky obrazovky vám umožňujú zachytiť momenty, ktoré chcete uložiť a zdieľať.

Vytvorenie snímky obrazovky

Snímku obrazovky môžete vytvoriť vyslovením príkazu „Xbox, take a screenshot“ (Xbox, vytvor snímku obrazovky), alebo ak používate funkciu Cortana, „Hey Cortana, take a screenshot” (Cortana, vytvor snímku obrazovky). Ak chcete vytvoriť snímku obrazovky pomocou ovládača, dvakrát ťuknite na tlačidlo Xbox a potom stlačte tlačidlo Y  .

Poznámka: Keď dvakrát ťuknete na tlačidlo Xbox , konzola Xbox vytvorí snímku obrazovky. Stlačením tlačidla Y  sa obrázok uloží.

Zdieľanie alebo zobrazenie snímok obrazovky

Snímky obrazovky sa zobrazujú vo funkcii Game DVR, kde si môžete nastaviť snímku obrazovky ako pozadie alebo ju rôznymi spôsobmi zdieľať s ostatnými. Ak chcete nastaviť snímku obrazovky ako obrázok pozadia konzoly Xbox, postupujte takto:

  1. Na úvodnej obrazovke prejdite doprava a vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
  2. Vyberte položku Apps (Aplikácie) a potom položku Game DVR (Funkcia Game DVR).
  3. Vyberte položku View all captures (Zobraziť všetky snímky) a vyberte snímku obrazovky, ktorú chcete použiť ako obrázok pozadia.
  4. Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte položku Set as background (Nastaviť ako pozadie).

Snímku obrazovky tiež môžete zdieľať v informačnom kanáli aktivít, v správe, v prezentácii, v službe Twitter alebo v aplikácii OneDrive takto:

  1. Na úvodnej obrazovke prejdite doprava a vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
  2. Vyberte položku Apps (Aplikácie) a potom položku Game DVR (Funkcia Game DVR).
  3. Vyberte položku View all captures (Zobraziť všetky snímky), v prvom poli filtrov vyberte možnosť On Xbox Live (V službe Xbox Live) a potom vyberte snímku obrazovky, ktorú chcete použiť.
  4. Stlačte tlačidlo Ponuka  a vyberte položku Share (Zdieľať).

Poznámka: Zdieľanie a ukladanie snímok obrazovky je dostupné iba v prípade, ak máte predplatené zlaté členstvo Xbox Live, alebo ak úkon vykonávate na domácej konzole pre iného zlatého člena Xbox Live. Ďalšie informácie nájdete v článku Používanie funkcií zdieľania zlatého členstva Xbox Live v konzole Xbox One.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vytváranie snímok obrazovky v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku