Zdieľať túto stránku

Správa knižnice hier pre konzolu Xbox 360

Táto stránka popisuje, ako získať a spravovať hry na konzole Xbox 360.

Získanie hier z obchodu Xbox Games

Môžete prehľadať obchod Xbox Games a pridať hry do frontu preberania konzoly. Položky vo fronte preberania sa začnú preberať pri nasledujúcom pripojení konzoly k službe Xbox Live.

 1. Navštívte obchod Xbox Games.
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Xbox 360 Games (Hry pre Xbox 360).
 3. Hry môžete prehľadávať podľa žánra v ponuke Genre (Žáner) alebo podľa hodnotenia v ponuke Game Rating (Hodnotenie hry). Alebo ju vyhľadajte pomocou nástroja Hľadať a zadaním konkrétneho názvu hry.
 4. Kliknite alebo ťuknite na herný titul, ktorý chcete získať.
 5. Kliknite alebo ťuknite na odkaz na kúpu alebo prevzatie hry alebo doplnku.
 6. Dokončite nákup hry alebo doplnku podľa pokynov.

Získanie hier prostredníctvom konzoly

 1. Hry tiež môžete získať priamo prostredníctvom vašej konzoly Xbox 360. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
 2. Prejdite do ponuky games (Hry) a vyberte položku Browse Games (Prehľadávať hry) alebo Search Games (Vyhľadať hry).
 3. Vyhľadajte požadovanú hru, doplnok alebo ukážku požadovanej hry a položku, ktorú chcete prevziať.
 4. Vyberte položku Confirm Download (Potvrdiť prevzatie).

Ak hru nemôžete prevziať, pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live.

Ak sa aj naďalej vyskytuje problém s prevzatím hry, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Hranie prevzatej hry

 1. V konzole prejdite do ponuky Games (Hry) a vyberte položku My Games (Moje hry).
 2. Vyberte hru, ktorú chcete hrať.

Inštalácia hry z herného disku

 1. Prejdite na domovskú obrazovku konzoly Xbox.
 2. Vložte disk s hrou do diskovej jednotky.

  Poznámka: Pri predvolenom nastavení sa po vložení disku hra automaticky spustí. Ak sa hra spustí, ukončite ju a vráťte sa na panel Xbox.

 3. Vyberte hru, ktorú chcete nainštalovať na svoj pevný disk.
 4. Stlačte tlačidlo X na ovládači.
 5. Kliknite na položku Install (Inštalovať). Ak sa zobrazí výzva, vyberte pamäťové zariadenie, na ktoré chcete nainštalovať hru.
Na obrazovke sa zobrazuje karta Select a Device (Vybrať zariadenie) so zvýrazneným pevným diskom pre Xbox 360.

  Počas inštalácie hry na pevný disk sa zobrazí ukazovateľ priebehu. Inštalácia hry na pevný disk môže trvať až 12 minút.

Poznámky
 • Inštalácia hry na pevný disk vyžaduje 4 až 8 gigabajtov (GB) voľného miesta na disku.
 • Aj po inštalácii hry na pevný disk budete musieť pred jej spustením vložiť do diskovej jednotky herný disk.
 • Inštaláciou hier na pevný disk skrátite čas ich načítavania a minimalizujete prístup k hernému disku.
 • Na pevný disk pre Xbox 360 nemožno nainštalovať hry pre pôvodnú konzolu Xbox.

Hranie hry nainštalovanej na pevnom disku

 1. Prejdite na domovskú obrazovku konzoly Xbox.
 2. Vložte disk s hrou do diskovej jednotky.
 3. Ak sa hra nespustí automaticky, vyberte ju na obrazovke.

Poznámka: Ak chcete hrať hru nainštalovanú na pevnom disku, musíte do diskovej jednotky vložiť herný disk. Keď konzola zistí, že je v diskovej jednotke vložený správny herný disk, umožní hranie nainštalovanej hry z pevného disku.

Odstraňovanie hier z pevného disku

 1. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko) a potom položku Memory Unit (Pamäťová jednotka).
 3. Vyberte položku Games and Apps (Hry a aplikácie).
Na obrazovke sa zobrazuje veľkosť rôznych kategórií obsahu na pevnom disku pre Xbox 360, pričom kategória Games and Apps (Hry a aplikácie) je zvýraznená.
 1. Vyhľadajte a vyberte hru, ktorú chcete odstrániť.
 2. Vyberte položku Delete (Odstrániť).

Opätovné prevzatie hry

Ak z pevného disku odstránite prevzatú hru, môžete ju opätovne prevziať z histórie preberania:

 1. Prihláste sa do služby Xbox Live pomocou menovky hráča, ktorú ste použili pri pôvodnom zakúpení obsahu.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Účet).
Na obrazovke panela konzoly Xbox 360 sa zobrazuje karta Settings (Nastavenia) so zvýraznenou kartou Account (Účet).
 1. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
 2. Prehľadajte históriu prevzatých súborov. Ak chcete niektorú položku prevziať znova, vyberte ju a potom vyberte položku Download Again (Prevziať znova).

  Poznámka: Ak chcete zobraziť poplatky na svojom účte Xbox Live, pozrite si článok Online kontrola histórie transakcií a predplatného služby Xbox Live.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Správa knižnice hier pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku