Zdieľať túto stránku

Zákazy a presadzovanie pravidiel v hre Halo 4

Prehľad

Hry online poskytujú najlepší zážitok vtedy, keď všetci hrajú čestne a rešpektujú ostatných hráčov. Hra Halo 4, rovnako ako veľa iných hier online, dokáže presadiť čestnú hru používaním špecifických zákazov.

Na tejto stránke

Čo je to zákaz?

Zákaz bráni príslušnému profilu v službe Xbox Live používať funkcie online hry Halo 4. Zákazy sa týkajú konkrétneho hráčskeho profilu, takže zmenou menovky hráča so zákazom sa zákaz nezruší. Keď sa hráči so zákazom pokúsia použiť určité funkcie hry, zobrazí sa hlásenie s podmienkami zákazu.

Poznámka: Hráčovi sa môže hranie hry Halo 4 zakázať nezávisle od iných prípadov presadzovania pravidiel v službe Xbox Live. Používateľovi môže byť táto hra zakázaná, ale naďalej bude môcť používať službu Xbox Live a hrať iné hry online.

Aké sú príčiny zákazu?

Hráči vo všeobecnosti dostávajú zákaz za opakované prejavy urážlivého správania, podvádzanie alebo nečestnú hru. Hráči môžu dostať zákaz aj za prístup k obsahu (uloženým hrám, balíkom s mapami a pod.), na ktorý má licenciu zakázaný profil.

Hra Halo 4 používa automatizovaný systém zákazov, v ktorom sa pred nariadením zákazu vytvára digitálny spis previnení. Systém vyhľadáva vzory, ku ktorým nemôže dôjsť omylom, a zahŕňa výnimky pre neškodné udalosti, ako je zlyhanie pripojenia alebo menšia šikovnosť v hre.

Medzi príklady neprijateľného správania patrí:

  • porušenie podmienok používania služby Xbox Live,
  • porušenie pravidiel správania v službe Xbox Live,
  • podvádzanie alebo znechucovanie hry (ak hráč zámerne kazí ostatným hráčom zábavu z hry),
  • ovplyvňovanie výkonnosti siete s cieľom zlepšiť svoj výkon online alebo zhoršiť výkon iného hráča,
  • prudký nárast zručností, skúseností alebo kreditov, notorické ukončovanie hry, nečinnosť v hre a iné nespoločenské alebo nečestné správanie,
  • falošné vydávanie sa za zamestnanca spoločnosti 343 Studios alebo Microsoft v službe Xbox Live,
  • hranie pomocou neoprávnene upravenej alebo zmenenej konzoly alebo profilu.

Ako zistím, či mi bol udelený zákaz?

Keď sa pokúsite získať prístup k funkciám online hry Halo 4, zobrazí sa hlásenie v hre s podrobnými informáciami o zákaze.

Hráčom, ktorým bol udelený zákaz pre neoprávnené úpravy alebo zmeny, sa pri pokuse o prístup k funkciám online zobrazí chyba pripojenia.

Čo sa stane, ak mi bol udelený zákaz?

Väčšina zákazov je spôsobená neprijateľným správaním alebo obsahom, napríklad neslušnými emblémami hráčov. Pri prvom priestupku dostane hráč dočasný zákaz používania danej funkcie. Následné priestupky vedú k ďalšiemu dočasnému alebo trvalému zákazu.

Hráči so zákazom majú obmedzený prístup k hre na základe podmienok ich zákazu. Zákazy za neoprávnene upravenú alebo zmenenú konzolu zablokujú prístup ku všetkým funkciám hry online. Tieto zákazy sú vždy trvalé.

Hráči so zákazom majú i naďalej prístup k mnohým funkciám hry, ako je:

  • hra pre jedného hráča,
  • vlastné hry pre viacerých hráčov (v extrémnych prípadoch však môžu byť zablokované aj tieto hry),
  • doplnok War Games Map Pass a obsah na prevzatie.

Môžem dostať zákaz v prípade, že môj profil alebo konzolu používa niekto iný?

Áno. Zodpovedáte za to, že informácie o svojom konte uchováte v bezpečí a nebudete ich zdieľať s inými osobami, ktoré by ich mohli zneužiť. Spoločnosť 343 Studios nedokáže zistiť, kto na hranie používa vaše konto, a ak sa vaša menovka hráča používa na podvádzanie alebo nečestné správanie, bude zakázaná.

Môžete môj zákaz zrušiť?

Nie. Proti zákazu sa nemožno odvolať. Zákazy ostanú účinné uvedený čas. Ak chcete zachovať dobrý stav svojich oprávnení na hranie hier online, okamžite prestaňte s akýmkoľvek nespoločenským správaním a počkajte na skončenie zákazu.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zákazy a presadzovanie pravidiel v hre Halo 4, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku