Zdieľať túto stránku

Inštalácia hry Rare Replay v konzole Xbox One

Pri kúpe hry Rare Replay získate v rámci balíka týchto 10 položiek:

 • Rare Replay (základná hra obsahujúca 21 hier)
 • Banjo-Kazooie
 • Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts
 • Banjo-Tooie
 • Jetpac Refuelled
 • Kameo
 • Perfect Dark
 • Perfect Dark Zero
 • Viva Piñata
 • Viva Piñata: Trouble in Paradise

Tu je niekoľko krokov, ktoré vám môžu pomôcť v prípade problémov s inštaláciou hry.

Inštalácia z disku

Ak ste si zakúpili hru Rare Replay na disku, hneď po vložení tohto disku do konzoly sa zobrazí 10 položiek pridaných do frontu. V prípade problémov s inštaláciou niektorej z týchto hier postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na úvodnej obrazovke otvorte ponuku My Games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Vyberte položku Queue (Front) a skontrolujte, či prebieha inštalácia niektorých položiek.
 3. Ak sa pre dané položky zobrazuje hlásenie stavu Queued (Zaradené do frontu) alebo Paused (Pozastavené), vyberte danú hru alebo aplikáciu a stlačte tlačidlo Ponuka a potom vyberte položku Resume installation (Obnoviť inštaláciu).

Ak sa vo fronte nenachádzajú žiadne položky, môžete hru odinštalovať a znova nainštalovať, aby sa spustila inštalácia obsahu na prevzatie:

 1. Na úvodnej obrazovke otvorte ponuku My Games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Zvýraznite hru Rare Replay a potom stlačte tlačidlo Ponuka  na ovládači a vyberte položku Manage Game (Spravovať hru).
 3. Na ovládači znova stlačte tlačidlo Ponuka  a vyberte položku Uninstall (Odinštalovať).
 4. Znova vložte herný disk a hru preinštalujte.

Teraz by ste mali vidieť, ako sa hra a obsah na prevzatie inštalujú, prípadne čakajú na inštaláciu vo fronte.

Inštalácia z online Obchodu

Ak ste si zakúpili hru Rare Replay z online Obchodu, uvidíte 10 položiek pridaných do frontu. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nepridajú automaticky do frontu, môžete ich pridať podľa týchto krokov:

 1. Na úvodnej obrazovke otvorte ponuku My Games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Posúvajte sa, kým sa nezobrazí dlaždica Rare Replay.
 3. Na ovládači stlačte tlačidlo Ponuka  a potom vyberte položku Manage game (Spravovať hru).

Poznámka: Ak sa v časti Ready to install (Pripravené na inštaláciu) zobrazujú nejaké položky, budete ich musieť nainštalovať manuálne.

 1. Vyberte dlaždicu Ready to install: Install all (Pripravené na inštaláciu: Inštalovať všetko).
 2. Na obrazovke s potvrdením vyberte položku Install (Inštalovať).
 3. Položky prejdú do frontu a na pozadí sa nainštalujú. Ak sa vo fronte už nachádzajú ďalšie položky, budú zobrazené so stavom Queued (Zaradené do frontu).
 4. Po úspešnom prevzatí sa všetky položky zobrazia na ľavej strane ponuky v časti Manage all (Spravovať všetko). Teraz by ste mali vidieť, že sa nainštalovalo všetkých 10 položiek.

Odinštalovanie a preinštalovanie jednotlivých hier

10 hier uvedených v hornej časti tejto stránky možno jednotlivo odinštalovať. Znamená to, že si môžete ponechať základnú hru Rare Replay a zároveň odstrániť niektoré alebo všetky ostatné hry.

Ak ste niektorú hru odstránili a chcete ju znova pridať, prejdite do časti My games & apps (Moje hry a aplikácie) a vyhľadajte daný titul v časti Ready to install (Pripravené na inštaláciu). Hru tiež môžete vyhľadať v Obchode Xbox a odtiaľ ju znova nainštalovať. Nemusíte si ju pritom znova zakúpiť.

Ak ste danú hru nainštalovali z disku, vložte ho a hru znova nainštalujte z časti My games & apps (Moje hry a aplikácie).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Inštalácia hry Rare Replay v konzole Xbox One , alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku