Zdieľať túto stránku

Odinštalovanie hier a aplikácií z konzoly Xbox One na uvoľnenie miesta na pevnom disku

Ak sa pevný disk zaplní, možno budete chcieť odinštalovať niektoré nepoužívané hry alebo aplikácie.

Video: Odinštalovanie a skrytie hier a aplikácií v konzole Xbox One

Pozrite si video Odinštalovanie a skrytie hier a aplikácií v konzole Xbox One. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Ak chcete odinštalovať hry alebo aplikácie:

 1. Na úvodnej obrazovke konzoly Xbox vyberte ponuku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Vyberte možnosť Games (Hry) alebo Apps (Aplikácie), zvýraznite hru alebo aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo Ponuka  na ovládači.
 3. Vyberte položku Manage game (Spravovať hru) alebo Manage app (Spravovať aplikáciu).
 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Vyberte miesto, kde je uložená hra alebo aplikácia. Napríklad, vyberte možnosť Internal (Interná pamäť), ak je hra alebo aplikácia uložená na pevnom disku konzoly Xbox One. Potom vyberte položku Uninstall all (Odinštalovať všetko).
  • Vyberte logo hry alebo aplikácie, stlačte tlačidlo ponuky  a vyberte možnosť Uninstall (Odinštalovať).
  • Ak chcete odstrániť uložené údaje, vyberte súbor s uloženými údajmi, stlačte tlačidlo ponuky   a potom vyberte možnosť Delete saved data (Odstrániť uložené údaje).
 5. Na nasledujúcej obrazovke výberom položky Uninstall (Odinštalovať) potvrďte odstránenie.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Odinštalovanie hier a aplikácií z konzoly Xbox One na uvoľnenie miesta na pevnom disku, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku