Zdieľať túto stránku

Pri inštalácii hry pre konzolu Xbox One z disku sa inštalácia zastaví na hodnote 0 % alebo blízko tejto hodnoty

Pri inštalácii hry pre konzolu Xbox One z disku sa inštalácia zastaví na hodnote 0 % alebo blízko tejto hodnoty. Bez ohľadu na to, ako dlho čakáte, postup inštalácia zostane na hodnote 0 % alebo blízko tejto hodnoty.

Tento problém sa môže vyskytnúť, keď sa konzola pokúša prevziať aktualizáciu hry počas inštalácie hry. Ak sa snažíte prevziať a nainštalovať digitálnu hru, pozrite si článok Problémy pri preberaní hry alebo aplikácie v konzole Xbox One.

Riešenia

Ak chcete problém vyriešiť, vyskúšajte tieto riešenia.

Riešenie č. 1: Odstráňte svoje lokálne uložené hry a skúste hru nanovo nainštalovať

 1. Vyberte disk z konzoly.
 2. Na úvodnej obrazovke konzoly Xbox prejdite doľava, aby sa otvoril sprievodca.
 3. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 4. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 5. Vyberte položku System (Systém).
 6. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 7. Vyberte položku Clear local saved games (Vymazať hry uložené v lokálnom ukladacom priestore).

  Poznámka: Vybraním tejto položky sa neodstránia žiadne hry ani postup, ktorý ste si uložili do cloudu služby Xbox Live. Odstránia sa iba dáta, ktoré máte uložené v lokálnom ukladacom priestore.

 8. Operáciu potvrďte výberom položky Yes (Áno).
 9. Po reštartovaní konzoly skúste hru nainštalovať znova.

Ak toto riešenie nefunguje, vyskúšajte ďalšie riešenie.

Riešenie č. 2: Prepnite konzolu do režimu offline a nainštalujte hru

Na vyriešenie tohto problému prepnite konzolu do režimu offline, zrušte preberanie a potom ju reštartujte. Po úspešnom nainštalovaní hry znovu prejdite do režimu online a nechajte prevziať aktualizáciu.

Krok č.1: Používajte konzolu v režime offline

Postupujte takto:

 1. Na úvodnej obrazovke konzoly Xbox prejdite doľava, aby sa otvoril sprievodca.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 4. Vyberte položku Network (Sieť).
 5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete).
 6. Vyberte položku Go offline (Prejsť do režimu offline).

Krok č.2: Zrušte preberanie

 1. Na úvodnej obrazovke prejdite doprava a otvorte ponuku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Vyberte položku Queue (Front).
 3. Pomocou ovládača označte hru, ktorú chcete nainštalovať.
 4. Na ovládači stlačte tlačidlo Ponuka  .
 5. Vyberte možnosť Cancel (Zrušiť).

Krok č.3: Vysuňte disk s hrou a reštartujte konzolu

 1. Vysuňte herný disk.
 2. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.

  Poznámka: Sprievodcu otvoríte dvojitým ťuknutím na tlačidlo Xbox  na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.

 3. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 4. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 5. Operáciu potvrďte výberom položky Yes (Áno).

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox  na konzole.

Krok č. 4: Nainštalujte hru

Po reštartovaní konzoly znovu vložte disk. Podľa zobrazených krokov nainštalujte hru.

Poznámka: Tento krok vykonajte ešte pred pripojením k internetu.

Krok č. 5: Prejdite do režimu online a nechajte nainštalovať aktualizáciu

 1. Na úvodnej obrazovke prejdite doprava a otvorte ponuku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 4. Vyberte položku Network (Sieť).
 5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete).
 6. Vyberte položku Go online (Prejsť do režimu online).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri inštalácii hry pre konzolu Xbox One z disku sa inštalácia zastaví na hodnote 0 % alebo blízko tejto hodnoty, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku