Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s vysielaním hry pomocou aplikácie Xbox v systéme Windows 10

Poznámka: Skôr než sa pustíte do riešenia niektorých z týchto problémov, presvedčte sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie Xbox v systéme Windows 10.

Ak chcú používatelia v Európskej únii a Kórejskej republike, ktorí majú Windows 10 N alebo Windows 10 KN, používať túto funkciu, budú si musieť nainštalovať aj balík multimediálnych funkcií pre verzie N a KN systému Windows 10 .

Riešenia

Moju konzolu Xbox One nevidno v aplikácii Xbox v systéme Windows 10

Uistite sa, že ste zapli a pripojili konzolu Xbox One k rovnakej podsieti ako počítač so systémom Windows 10. Ak je zapnutá a pripojená k rovnakej sieti, budete musieť zadať adresu IP konzoly Xbox One. Adresu IP konzoly Xbox One nájdete takto: Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia), vyberte položku Networking (Sieť) a potom položku Advanced (Spresniť).

Spustite aplikáciu Xbox. Na navigačnej table vyberte položku Pripojiť a zadajte adresu IP konzoly Xbox One do poľa Xbox One sa nenachádza v zozname? Zadajte IP adresu vašej konzoly a potom vyberte položku Pripojiť.

Textové pole označené Xbox One sa nenachádza v zozname? Na obrazovke Connect to your Xbox One (Pripojenie ku konzole Xbox One) je zvýraznená položka Enter your console's IP address (Zadajte adresu IP konzoly). Do poľa bola zadaná adresa IP.

Ak to nepomôže, vaša konzola Xbox One pravdepodobne nie je v rovnakej podsieti ako počítač so systémom Windows 10. Skontrolujte, či sú obe zariadenia v rovnakej sieti.

Dôležité: Uistite sa, že nezdieľate rovnaký názov siete (SSID) pre sieť s frekvenciou 2,4 GHz a sieť s frekvenciou 5 GHz.

Niektoré bezdrôtové smerovače budú predvolene používať jeden názov siete (SSID) pre sieť s frekvenciou 2,4 GHz aj sieť s frekvenciou 5 GHz, kým iné smerovače budú predvolene používať dva samostatné názvy, ktoré vám pomôžu identifikovať frekvenčné pásmo. Ak váš smerovač používa rovnaký názov siete pre obe siete, môžete ho nakonfigurovať, aby priradil každej sieti iný názov. Vytvorením samostatných názvov môžete explicitne nakonfigurovať počítač aj konzolu Xbox One, aby používali konkrétnu sieť a frekvenčné pásmo.

Nakoniec vyskúšajte reštartovať počítač aj konzolu Xbox One, pretože to môže vyriešiť niektoré problémy s pripojením.

Nemôžem sa pripojiť ku konzole Xbox One z aplikácie Xbox v systéme Windows 10

Skontrolujte, či konzola Xbox One povoľuje pripojenia aplikácie SmartGlass. V konzole to nájdete takto: Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia), vyberte položku Preferences (Predvoľby) a potom položku Allow SmartGlass Connections (Povoliť pripojenia aplikácie SmartGlass).

Na obrazovke Preferences (Predvoľby) je v časti SMARTGLASS CONNECTIONS (Pripojenia aplikácie SmartGlass) vybratá možnosť From any SmartGlass device (Z akéhokoľvek zariadenia SmartGlass).

Ak sa naďalej nemôžete pripojiť, skúste reštartovať počítač so systémom Windows 10 a konzolu Xbox One.

Nemôžem vysielať hru z môjho počítača so systémom Windows 10

Skontrolujte, či konzola Xbox One povoľuje vysielanie hry. V konzole to nájdete takto: Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia), vyberte položku Preferences (Predvoľby) a potom položku Allow game streaming to other devices (beta) (Povoliť vysielanie hier do ostatných zariadení (beta)).

Na obrazovke Preferences (Predvoľby) je v časti SYSTEM & APP (Systém a aplikácie) začiarknuté políčko Allow game streaming to other devices (beta) (Povoliť vysielanie hier do ostatných zariadení (beta)).

Zobrazuje sa chybové hlásenie „Ak chcete pokračovať, prihláste sa do konzoly použitím tohto účtu“

Do aplikácie Xbox sa musíte prihlásiť s rovnakou menovkou hráča, aká je prihlásená do konzoly Xbox One. Váš profil musí existovať v konzole Xbox One. Skúste sa prihlásiť priamo v konzole.

Zvyčajne sa váš profil po pripojení ku konzole prihlási automaticky.

Mám problém s prihlásením do aplikácie Xbox v systéme Windows 10

Ak máte problémy s prihlásením do účtu Microsoft v aplikácii Xbox, pozrite si článok Riešenie problémov s prihlásením do aplikácie Xbox.

Počas vysielania hry dochádza k prílišnému oneskoreniu

Na zážitok s vysielaním hry má výrazný vplyv kvalita bezdrôtovej siete. Vyskúšajte tieto riešenia v uvedenom poradí:

 1. Ak je to možné, pripojte konzolu Xbox One a počítač prostredníctvom káblového pripojenia Ethernet.
 2. Ak to nie je možné, skúste znížiť úroveň kvality. Informácie o zmene kvality nájdete v článku Ako používať funkciu vysielania hier v aplikácii Xbox v systéme Windows 10.
 3. Ak chcete zlepšiť zážitok z vysielania hry, pozrite si časť Zlepšenie výkonu vysielania hry prostredníctvom aplikácie Xbox pre systém Windows 10.
 4. Nakoniec vyskúšajte možnosť Test streaming (Testovacie vysielanie), ktorá vám poskytne ďalšie návrhy pre konkrétnu konfiguráciu siete:
  • Vyberte položku Connected (Pripojené), vyberte svoju konzolu Xbox One a potom položku Test streaming (Testovacie vysielanie). Aplikácia Xbox otestuje pripojenie na vysielanie a nahlási vám výsledky.
Na obrazovke Connect to your Xbox One (Pripojenie ku konzole Xbox One) je zvýraznená možnosť Test streaming (Testovacie vysielanie).

Počas vysielania hry mám často problémy s videom alebo zvukom

Na zážitok s vysielaním hry má výrazný vplyv kvalita bezdrôtovej siete. Vyskúšajte tieto riešenia v uvedenom poradí:

 1. Ak je to možné, pripojte konzolu Xbox One a počítač prostredníctvom káblového pripojenia Ethernet.
 2. Ak to nie je možné, skúste znížiť úroveň kvality. Informácie o zmene kvality nájdete v článku Ako používať funkciu vysielania hier v aplikácii Xbox v systéme Windows 10.
 3. Ak chcete zlepšiť zážitok z vysielania hry, pozrite si časť Zlepšenie výkonu vysielania hry prostredníctvom aplikácie Xbox pre systém Windows 10.
 4. Nakoniec vyskúšajte možnosť Test streaming (Testovacie vysielanie), ktorá vám poskytne ďalšie návrhy pre konkrétnu konfiguráciu siete:
  • Vyberte položku Connected (Pripojené), vyberte svoju konzolu Xbox One a potom položku Test streaming (Testovacie vysielanie). Aplikácia Xbox otestuje pripojenie na vysielanie a nahlási vám výsledky.
Na obrazovke Connect to your Xbox One (Pripojenie ku konzole Xbox One) je zvýraznená možnosť Test streaming (Testovacie vysielanie).

Nemôžem sledovať televízor ani iný chránený obrazový obsah

Niektorý obsah, napríklad chránené video alebo chránené video HDMI, nemožno vysielať do počítača. Tento obsah si však môžete pozrieť na svojej konzole.

Nemôžem hrať žiadnu hru, ktorá vyžaduje senzor Kinect

Žiaľ, nemôžete vysielať hru, ktorá vyžaduje senzor Kinect, aj keď máte senzor Kinect pre počítač so systémom Windows. Tieto hry však môžete naďalej hrať vo svojej konzole.

Môj ovládač lietania, volant, arkádový ovládač alebo iné herné príslušenstvo nefunguje

Momentálne nepodporujeme žiadne ovládače okrem oficiálnych ovládačov pre Xbox One a Xbox 360.

Herný panel vyskakuje, keď stlačím tlačidlo Xbox na ovládači

Otváraniu herného panela po stlačení tlačidla Xbox môžete zabrániť otvorením ponuky Settings for Game bar (Nastavenia herného panela) a zrušením začiarknutia možnosti Open Game bar using Xbox Guide Button on a controller (Otvárať herný panel pomocou tlačidla sprievodcu Xbox na ovládači).

Na obrazovke Settings for Game bar (Nastavenia herného panela) sa nachádza vedľa zvýraznenej možnosti Open Game bar using Xbox Guide Button on a controller (Otvárať herný panel pomocou tlačidla sprievodcu Xbox na ovládači) kontrolná značka.

Nemôžem nahrať klip Game DVR na konzole Xbox One alebo vysielať v službe Twitch počas vysielania hry

Nepodporujeme používanie konzoly na vysielanie v službe Twitch ani nahrávanie klipov Game DVR počas vysielania hry.

Môj ovládač prestal fungovať

Skúste zastaviť vysielanie hry a potom odpojiť a znova pripojiť ovládač.

Ak naďalej nefunguje, pozrite sa do Správcu zariadení, aby ste sa uistili, že systém Windows rozpoznal pripojenie ovládača.

Môj ovládač nefunguje hneď po spustení vysielania hry alebo v konzole bezprostredne po ukončení vysielania hry

Niektoré hry nevedia spracovať prechod ovládača medzi počítačom so systémom Windows 10 a konzolou Xbox One. V tomto prípade skúste problém vyriešiť reštartovaním hry.

Môj zvuk rozhovoru počas hry nefunguje

Uistite sa, že zvukové zariadenie pre vstup (mikrofón) a výstup (reproduktory) je vo vašom počítači správne nastavené. V ponuke Ovládací panel vyberte položku Hardvér a zvuk a potom položku Spravovať zvukové zariadenia. Tieto nastavenia nájdete na kartách Prehrávanie a Nahrávanie. Momentálne musíte túto možnosť vybrať pred začiatkom vysielania hry.

Ak sa vyskytuje problém so zvukom alebo obrazom, pozrite si článok Riešenie problémov so zvukom a obrazom v systéme Windows 10.

Video je tmavšie alebo svetlejšie ako na mojom televízore

Počítačové monitory a televízory môžu zobrazovať videá s rôznymi úrovňami jasu. Hry často umožňujú nastaviť jas alebo hodnotu gama, aby ste mohli nastaviť jas hry. Váš monitor môže vyžadovať iné nastavenie ako váš televízor.

Zvuk a obraz pravidelne mrznú (každých 30 sekúnd, 45 sekúnd alebo minútu)

Ak máte slabé pripojenie k sieti alebo starší ovládač bezdrôtovej sieťovej karty, môže sa na pozadí iniciovať vyhľadávanie bezdrôtových sietí. Niektoré bezdrôtové karty možno nastaviť, aby sa nevyhľadávali príliš často.

Bezdrôtové zariadenia od spoločnosti Intel:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart.
 2. Vyberte položku Správca zariadení.
 3. Rozbaľte položku Sieťové adaptéry.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Intel <názov bezdrôtovej karty>.
 5. Z hlavnej ponuky vyberte položku Vlastnosti.
 6. Vyberte kartu Rozšírené.
 7. V zozname vlastností vyberte položku Agresivita roamingu.
 8. V rozbaľovacom zozname vyberte položku 1. Najnižšia.

Takto prepnete ovládač Intel do najnižšieho režimu vyhľadávania.

Bezdrôtové zariadenia od spoločnosti Qualcomm (Atheros):

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart.
 2. Vyberte položku Správca zariadení.
 3. Rozbaľte položku Sieťové adaptéry.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Adaptér Wi-Fi.
 5. Z hlavnej ponuky vyberte položku Vlastnosti.
 6. Vyberte kartu Rozšírené.
 7. Zmeňte položku Scan Valid Interval (Platný interval skenovania) na hodnotu 120. (Predvolená hodnota je 60.)

Tak zvýšite interval roamingu pre bezdrôtový ovládač na 120 sekúnd.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s vysielaním hry pomocou aplikácie Xbox v systéme Windows 10, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku