Zdieľať túto stránku

Funkcie na zjednodušenie ovládania softvéru Zune Music + Video

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Základné informácie o zjednodušení ovládania

Softvér Zune obsahuje funkcie, ktoré zjednodušujú jeho ovládanie osobami s obmedzenou koordináciou pohybov, slabým zrakom alebo iným zdravotným postihnutím.Ovládanie softvéru Zune zjednodušujú tieto funkcie:

  • Lupa.Funkcia lupy, ktorá je súčasťou systému Windows, zväčšuje položky na obrazovke, aby ste softvér Zune lepšie videli a mohli lepšie používať.Ďalšie informácie o funkcii lupy nájdete na stránke Kurzy na webovej lokalite Microsoft Accessibility.
  • Klávesnica.Softvér Zune bol navrhnutý tak, aby ste sa v ňom mohli jednoducho pohybovať a používať ho pomocou klávesnice namiesto myši alebo iných zariadení.Ďalšie informácie o používaní klávesnice nájdete v časti Klávesové skratky pre softvér Zune v ďalšej časti tohto článku.
  • Kláves Tab.Stláčaním klávesu Tab na klávesnici sa môžete pohybovať medzi hlavnými príkazmi na obrazovke softvéru Zune.Pomocou klávesu Tab sa napríklad môžete presunúť na možnosti Hľadať, Nastavenia, ako aj na ovládací prvok hlasitosti, zoznamy skladieb, váš zoznam skladieb a iné ovládacie prvky a položky.

Aktívny ovládací prvok.Keď sa na stránke pohybujete pomocou klávesu Tab, okolo prístupnej položky sa zobrazí bodkovaný obdĺžnik.Táto funkcia sa nazýva aktívny ovládací prvok. Po výbere položky, ku ktorej chcete získať prístup, použite príslušné klávesy na aktivovanie tohto ovládacieho prvku (zadajte text do poľa, použite medzerník na začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka a výber možnosti alebo stlačením klávesu Enter aktivujte tlačidlo).

Poznámka: Informácie v tejto časti môžu platiť len pre používateľov, ktorí získavajú licencie na produkty spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch.Ak ste produkt získali mimo územia Spojených štátov, môžete použiť informačnú kartu pobočky dodanú so softvérovým balíkom alebo na webovej lokalite Microsoft Accessibility vyhľadať zoznam telefónnych čísel a adries technickej podpory spoločnosti Microsoft.Môžete sa obrátiť na svoju pobočku a zistiť, či typ produktov a služieb uvedených v tejto časti je vo vašej oblasti dostupný.Informácie o zjednodušení ovládania sú dostupné v iných jazykoch vrátane japončiny a francúzštiny.

Klávesové skratky pre softvér Zune

Nasleduje zoznam klávesových skratiek, pomocou ktorých môžete zjednodušiť ovládanie softvéru Zune.

Operácia: Použite túto klávesovú skratku:
Predchádzajúca položka alebo kapitola Ctrl + B
Prechod do vyhľadávacieho poľa Ctrl + E
Nasledujúca položka alebo kapitola Ctrl + F
Zapnutie alebo vypnutie náhodného výberu Ctrl + H
Vysunutie disku CD (nefunguje v počítačoch s viacerými jednotkami CD) Ctrl + J
Prehranie alebo pozastavenie prehrávania Ctrl + P
Zastavenie prehrávania Ctrl + S
Zapnutie alebo vypnutie opakovania (pri prehrávaní zvuku) Ctrl + T
Zmena veľkosti obrazu Ctrl + Z
Rýchle posunutie obrazu dozadu (pri prehrávaní obrazu)

Obnovenie normálnej rýchlosti prehrávania po rýchlom posunutí dopredu (pri prehrávaní zvuku)
Ctrl + Shift + B
Rýchle posunutie skladby alebo obrazu dopredu Ctrl + Shift + F
Zobrazenie Pomocníka pre softvér Zune F1
Stlmenie zvuku F7
Zníženie hlasitosti zvuku F8
Zvýšenie hlasitosti zvuku F9

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Funkcie na zjednodušenie ovládania softvéru Zune Music + Video, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku