Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Zmena regiónu konta Xbox Live

Prehľad

Ak sa sťahujete do inej krajiny alebo regiónu, pravdepodobne budete musieť zmeniť región priradený ku kontu Xbox Live. Po zmene regiónu konta Xbox Live zostanú niektoré veci, napríklad profil, nedotknuté. Iné veci sa môžu ovplyvniť, napríklad:

 • členstvá a predplatné,
 • predtým kúpený licencovaný digitálny obsah (napríklad hry, videá alebo hudba),
 • služby získané prostredníctvom konzoly Xbox,
 • finančné prostriedky v konte Microsoft.

Poznámka: Za niektorých okolností vám zmena regiónu konta nemusí byť umožnená.

Na tejto stránke sú uvedené následky zmeny regiónu konta Xbox Live a príčiny, prečo to nemusí byť možné.

Témy

Zmena regiónu

 1. Prejdite na stránku Migrácia konta.
 2. Prihláste sa pomocou konta, ktoré chcete migrovať do iného regiónu.
 3. V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Na stránke „Premiestnenie konta Xbox Live“ vyberte región, do ktorého premiestňujete svoje konto, a kliknite na položku Súhlasím.

Okolnosti zabraňujúce zmene regiónu

Región nebudete môcť zmeniť, ak sú splnené niektoré z týchto podmienok:

 • Regióny ste menili v priebehu posledných troch mesiacov.
 • Konto je momentálne odstavené (ak napríklad uplynula platnosť kreditnej karty používanej pre niektoré členstvá).
 • Máte uzatvorenú zmluvu Zábava pre všetkých na konzole Xbox 360.
 • V aktuálnom regióne ste maloletou osobou (podľa definície príslušného zákona) a v regióne, na ktorý chcete tento región zmeniť, budete dospelou osobou.
 • Momentálne ste dospelou osobou (podľa definície príslušného zákona) a v regióne, na ktorý chcete tento región zmeniť, sa stanete maloletou osobou.

Profil

Región môžete zmeniť na iný bez toho, aby sa zmenilo vaše skóre hráča, dosiahnuté výsledky, priatelia alebo iné časti profilu Xbox.

Predtým kúpený obsah

Skôr než presuniete svoje konto, skontrolujte, či ste prevzali všetky položky avatara, hry, doplnky hier a obrazový obsah, ktoré ste si kúpili. Nemožno zaručiť, že digitálny obsah bude po migrácii fungovať. Ak položky prestanú fungovať, pretože ste zmenili región konta, nebudete mať nárok na vrátenie peňazí.

Ak má kúpený obsah platnú licenciu, môže naďalej fungovať v ľubovoľnom zariadení Xbox 360. Ak sa takýto obsah odstráni alebo ak konzolu vymeníte za inú, v novom regióne ho môžete znova prevziať a znova naň získať licenciu. Niektoré typy obsahu (väčšinou obrazový obsah) sú však povolené iba v určitých krajinách a regiónoch. V novom regióne môže byť tento obsah blokovaný z dôvodu licenčných alebo oblastných obmedzení.

Finančné prostriedky v konte Microsoft

Finančné prostriedky vo vašom konte Microsoft sa nepresunú spolu s vami, preto ich pred zmenou umiestnenia konta musíte minúť.

Televízne a iné služby

Niektoré služby, ktoré teraz používate, nemusia byť v novom regióne k dispozícii. Ak chcete získať informácie o službách, napríklad o poskytovateľoch televízneho vysielania, dostupných v konkrétnom regióne, prejdite na webovú lokalitu Xbox.com pre príslušný región.

Webovú lokalitu pre konkrétny región vyhľadajte podľa týchto krokov:

 1. V ľavom dolnom rohu ktorejkoľvek stránky na lokalite Xbox.com kliknite na názov aktuálneho regiónu.
 2. Na stránke Nastavte svoju predvolenú krajinu alebo oblasť kliknite na región, o ktorý máte záujem. Prejdete na webovú lokalitu služby Xbox pre tento región.

Zlaté členstvo Xbox Live

Akýkoľvek zostávajúci čas zlatého členstva Xbox Live sa spolu s kontom presunie do nového regiónu.

Ak v novom regióne nie je zlaté členstvo Xbox Live dostupné, aktuálne zlaté členstvo Xbox Live zostane aktívne, ale už nemusí fungovať.

Ak zistíte, že v novom regióne nemožno toto členstvo používať, zrušte ho na stránke Moje konto, aby sa preň prestali vystavovať faktúry.

Ak ho v novom regióne môžete používať, na stránke Moje konto aktualizujte členstvo o možnosť platby, ktorá v novom regióne funguje. Ak túto aktualizáciu nevykonáte, zlaté členstvo Xbox Live sa po využití zostávajúceho predplateného času zruší.

Ak máte problémy so zrušením členstva online, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Xbox Music Pass

Po migrácii konta sa služba Xbox Music Pass ovplyvní nasledujúcim spôsobom:

 • Predplatné služby Music Pass sa ihneď automaticky zruší.
 • Po uplynutí platnosti aktuálnej licencie nebudete môcť počúvať prevzatú hudbu, prenášať hudbu ani používať iné funkcie prístupu.
 • Nebudete môcť používať iné funkcie služby Music Pass.

Môžete však:

 • Kúpiť si nové členstvo v službe Xbox Music Pass na stránke Moje konto. Vyžaduje sa spôsob platby, ktorý funguje v novom regióne.
 • Znova si tieto služby predplatiť v novom regióne (ak tam sú dostupné).

Ak chcete zaručiť správne fungovanie nového prístupu, dôrazne odporúčame manuálne odstrániť zo zariadení (telefónov, počítačov, konzol Xbox) všetok predtým prevzatý obsah, skôr než si prístup kúpite v novom regióne.

Ďalšie poznámky k migrácii do nového regiónu:

 • Po migrácii sa vaša cloudová kolekcia zaktualizuje o nové práva najneskôr osem hodín po prihlásení.
 • Prídete o nevyužitých „strážcov“ (10 skladieb, ktoré smiete prevziať) za aktuálny mesiac a prípadné zostávajúce skladby.
 • Všetky zariadenia spojené so službou Music Pass sa odstránia a budete ich musieť znova pridať.
 • Pre stratu práv v novej krajine alebo regióne možno nebudete môcť opätovne prevziať položky kúpené v minulosti. (Skladba kúpená v jednom regióne napríklad nemusí byť dostupná v novom regióne.)
 • Ak región zmeníte na región, v ktorom služba Music Pass nie je dostupná, nebudete môcť službu Music Pass získať (ani pre predchádzajúci región).
 • V novom regióne pravdepodobne budete môcť načítať predplatený obsah v zariadení Windows Phone 8, až keď v predchádzajúcom regióne uplynie platnosť licencie.
 • Používatelia telefónov Windows Phone 8 a Windows Phone 7 možno budú musieť obnoviť pôvodné výrobné nastavenia svojich telefónov, aby odstránili licencie na správu digitálnych prístupových práv (DRM) pochádzajúce z predchádzajúceho regiónu.

  Dôležité: Obnovením nastavení odstránite všetky osobné údaje a obnovíte stav telefónu platný v čase kúpy.

  Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovovaní informácií, ako aj o obnovení pôvodného nastavenia telefónu nájdete v nasledujúcich článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:

  • 2606900 Zariadenie Windows Phone 7 nefunguje alebo nereaguje podľa očakávania
  • 2749480 Zariadenie Windows Phone 8 nefunguje alebo nereaguje podľa očakávania

Ak máte problémy so zrušením členstva v službe Music Pass online, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Iné predplatné

Ak máte iné predplatné (napríklad XNA Creator’s Club, Call of Duty Elite alebo Monster Hunter), toto predplatné zostane v novom regióne aktívne, ale už nemusí fungovať. Ak máte nastavenú opakovanú fakturáciu, budú sa vám za predplatné účtovať poplatky, až kým ho nezrušíte na stránke Moje konto.

Ak máte problémy so zrušením predplatného online, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Detské kontá

Detské konto Xbox Live sa môže presunúť do nového regiónu, aj keď rodičovské konto zostane v pôvodnom regióne. Rodič však naďalej bude musieť v mene dieťaťa súhlasiť s podmienkami používania v novom regióne.

Ak je dieťa v jednom regióne maloletou osobou (podľa definície príslušného zákona) a v druhom regióne dospelou osobou, nemožno konto medzi týmito regiónmi presunúť.

Rodičovské konto sa môže presunúť do nového regiónu, aj keď detské konto zostane vo svojom regióne.

Prihlásenie v nepodporovanom regióne

Ak sa do aplikácie Xbox Music v systéme Windows 8 prihlásite pomocou konta spojeného s nepodporovaným regiónom, pravdepodobne nebudete môcť prepnúť na svoje konto. Ak sa napríklad prihlási vaša priateľka s kontom el-GR, aby vám ukázala svoj obsah, možnosť odhlásenia a prepnutia na vaše konto nemusí byť k dispozícii, pretože el-GR je nepodporovaný región.

Ak chcete tento problém vyriešiť, odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu Music (Hudba).

Odinštalovanie aplikácie Music (Hudba):

 1. Na domovskej obrazovke kliknite pravým tlačidlom na aplikáciu Music (Hudba).
 2. V dolnej časti obrazovky ťuknite alebo kliknite na položku Uninstall (Odinštalovať).
 3. Zobrazí sa okno so správou na potvrdenie. Ťuknite alebo kliknite na položku Uninstall (Odinštalovať).

Opätovné nainštalovanie aplikácie Music (Hudba):

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Store (Obchod).
 2. Zadajte text Music (Hudba).
 3. Vo výsledkoch hľadania by sa mala zobraziť aplikácia Music (Hudba), najpravdepodobnejšie v časti Recommendations (Odporúčania). Ťuknite alebo kliknite na ňu.
 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Install (Inštalovať).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena regiónu konta Xbox Live, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku