Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Zmena menovky hráča v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 alebo Xbox One

Prehľad

Svoju menovku hráča v službe Xbox Live môžete ľahko zmeniť. Ak bola vaša menovka hráča vytvorená počas úvodnej registrácie v službe Xbox Live (čiže ste si menovku hráča nevybrali), môžete ju raz bezplatne zmeniť. Za ďalšie zmeny menovky hráča v službe Xbox Live sa pripláca.

Postup bezplatnej zmeny automaticky vytvorenej menovky hráča. Prihláste sa do svojho konta na lokalite live.xbox.com a postupne kliknite na položky View my profile (Zobraziť môj profil), EDIT MY PROFILE (Upraviť môj profil) a Change gamertag (Zmeniť menovku hráča).

Riešenia

Zmena menovky hráča v konzole Xbox One

Poznámka: Konzola Xbox One nemusí podporovať všetky miestne nastavenia.

 1. Na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One stlačte tlačidlo Xbox. Vrátite sa na domovskú obrazovku.
picture
 1. V hornej časti domovskej obrazovky vedľa položky Sign in (Prihlásiť sa) vyberte svoj profil.
 2. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa výberom položky Choose this person (Vybrať túto osobu).
 3. Stlačte tlačidlo ponuky a potom vyberte položku Settings (Nastavenia).
picture
 1. Vyberte položku About me (Informácie o mne).
picture
 1. Vyberte položku Customize profile (Prispôsobiť profil) a potom vyberte položku Change gamertag (Zmeniť menovku hráča).
picture
 1. Vyberte dostupnú menovku hráča alebo výberom položky Make my own (Vytvoriť vlastnú) vytvorte vlastnú menovku hráča.
picture
picture
 1. Po dokončení vyberte položku Enter (Zadať) a potom vyberte položku Sounds good (Vyzerá to dobre).
picture
 1. Po zobrazení menovky hráča vyberte položku Close (Zavrieť).

Po potvrdení novej menovky hráča sa zmena prejaví v celej službe Xbox Live a prostredníctvom možnosti platby priradenej ku kontu Xbox Live sa zúčtuje poplatok. Nemusíte hovoriť svojim priateľom, že ste si menovku hráča zmenili – ich zoznam priateľov sa zaktualizuje automaticky.

Zmena menovky hráča v konzole Xbox 360

 1. V konzole Xbox 360 prejdite do ponuky social (sociálne siete) a vyberte položku Sign In or Out (Prihlásiť sa alebo sa odhlásiť).
picture
 1. Vyberte profil, do ktorého sa chcete prihlásiť.
picture
 1. Posuňte sa doprava na položku settings (nastavenia) a vyberte položku Profile (Profil).
picture
 1. Vyberte položku Edit Profile (Upraviť profil).
picture
 1. Vyberte položku Gamertag (Menovka hráča).
picture
 1. Vyberte položku Enter New Gamertag (Zadať novú menovku hráča).
picture
 1. Zadajte novú menovku hráča (maximálne 15 znakov) a vyberte položku Done (Hotovo).
picture

  Ak sa zadaná menovka hráča už používa, zobrazí sa výzva na vyskúšanie inej menovky hráča.

 1. Po zadaní alebo výbere novej menovky hráča vyberte položku Yes, use this gamertag (Áno, použiť túto menovku hráča).
picture

Po potvrdení novej menovky hráča sa zmena prejaví v celej službe Xbox Live a prostredníctvom platobnej možnosti spojenej s kontom Xbox Live sa stiahne poplatok. Nemusíte hovoriť svojim priateľom, že ste si menovku hráča zmenili – ich zoznam priateľov sa zaktualizuje automaticky.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena menovky hráča v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 alebo Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku