Zdieľať túto stránku

Zmena menovky hráča v službe Xbox

Svoju menovku hráča v službe Xbox môžete ľahko zmeniť. Ak bola menovka hráča pre vás vytvorená počas úvodnej registrácie v službe Xbox (čiže ste si menovku hráča nevybrali sami), môžete ju raz bezplatne zmeniť. Za ďalšie zmeny menovky hráča v službe Xbox sa pripláca.

Ak ste si počas registrácie vytvorili vlastnú menovku hráča a chcete ju zmeniť, bude vám zaúčtovaný poplatok (líši sa v závislosti od regiónu a meny).

Riešenia

Zmena menovky hráča pomocou webového prehliadača

Postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku Zmeniť menovku hráča na lokalite account.xbox.com.
 2. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a hesla účtu Microsoft, ktoré sú priradené k vašej menovke hráča.
 3. Zadajte novú menovku hráča a kliknite na tlačidlo Check Availability (Skontrolovať dostupnosť).
Obrazovka Zmena menovky hráča v počítači.
 1. Keď nájdete dostupnú menovku hráča, kliknite na položku Claim it (Uplatniť si nárok).
  Poznámka: Ak bola menovka hráča pre vás vytvorená počas úvodnej registrácie v službe Xbox (čiže ste si menovku hráča nevybrali sami), môžete ju raz bezplatne zmeniť. Za ďalšie zmeny menovky hráča v službe Xbox sa pripláca.
  Ak ste si počas registrácie vytvorili vlastnú menovku hráča a chcete ju zmeniť, bude vám zaúčtovaný poplatok (líši sa v závislosti od regiónu a meny).

Zmena menovky hráča v konzole Xbox One

Poznámka: Xbox One nemusí podporovať všetky miestne nastavenia.

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Posuňte sa v sprievodcovi úplne nahor a vyberte svoj obrázok hráča.
 3. V časti Prihlásenie vyberte svoj obrázok hráča. Potom na ovládači stlačte tlačidlo A .
 4. Vyberte položku View profile (Zobraziť profil) a potom položku Customize profile (Prispôsobiť profil). Vyberte svoju menovku hráča, aby ste ju upravili.
 5. Môžete vybrať jednu z navrhovaných dostupných menoviek hráča alebo výberom položky Make my own (Vytvoriť vlastnú) vytvoriť vlastnú menovku hráča:
  • Ak vytvárate vlastnú menovku hráča, napíšte novú menovku hráča a vyberte položku Enter (Zadať). Ak sa zobrazí správa „Sorry, this gamertag is now reserved. Try another one“ (Ľutujeme, táto menovka hráča je teraz rezervovaná. Vyskúšajte inú), znamená to, že menovka hráča nie je dostupná a musíte vytvoriť novú.
  • Ak chcete použiť jednu z menoviek hráča poskytnutých službou Xbox, ale nepáči sa vám ani jeden návrh, vyberte položku Viac, aby sa zobrazili ďalšie návrhy menovky hráča.
 6. Po dokončení vyberte položku Claim it (Uplatniť si nárok) a potom položku Sounds good (Vyzerá to dobre).
 7. Po zobrazení menovky hráča vyberte položku Close (Zavrieť).

Po potvrdení novej menovky hráča sa zmena prejaví v celej službe Xbox. Ak treba uhradiť poplatok, stiahne sa prostredníctvom platobnej možnosti spojenej s účtom Microsoft. Nemusíte hovoriť svojim priateľom, že ste si menovku hráča zmenili – ich zoznam priateľov sa zaktualizuje automaticky.

Zmena menovky hráča v konzole Xbox 360

Postupujte takto:

 1. V konzole Xbox 360 prejdite do ponuky social (sociálne siete) a vyberte položku Sign In or Out (Prihlásiť sa alebo sa odhlásiť).
Na karte sociálnych sietí v konzole Xbox 360 je vybratá možnosť Sign In or Out (Prihlásiť sa alebo sa odhlásiť).
 1. Vyberte profil, do ktorého sa chcete prihlásiť.
V časti prihlásenia v konzole Xbox 360 je vybratá možnosť Xbox profile (Profil služby Xbox).
 1. Posuňte sa doprava na položku settings (nastavenia) a vyberte položku Profile (Profil).
V konzole Xbox 360 je na karte Settings (Nastavenia) zvýraznená dlaždica Profile (Profil).
 1. Vyberte položku Edit Profile (Upraviť profil).
V konzole Xbox 360 je na dlaždici Profile (Profil) vybratá možnosť Edit Profile (Upraviť profil).
 1. Vyberte položku Gamertag (Menovka hráča).
V časti Edit Profile (Upraviť profil) v konzole Xbox 360 je vybratá možnosť Gamertag (Menovka hráča).
 1. Vyberte položku Enter New Gamertag (Zadať novú menovku hráča).
V konzole Xbox 360 je vybratá položka Enter New Gamertag (Zadať novú menovku hráča).
 1. Zadajte novú menovku hráča (maximálne 15 znakov) a vyberte položku Done (Hotovo).
Do poľa klávesnice v časti Change Gamertag (Zmeniť menovku hráča) v konzole Xbox 360 zadajte novú menovku hráča.

Ak sa zadaná menovka hráča už používa, zobrazí sa výzva na vyskúšanie inej menovky hráča.

 1. Po zadaní alebo výbere novej menovky hráča vyberte položku Yes, use this gamertag (Áno, použiť túto menovku hráča).
Je vybratá položka Yes, use this gamertag (Áno, použiť túto menovku hráča), aby sa potvrdila a zmenila menovka hráča v konzole Xbox 360.

Po potvrdení novej menovky hráča sa zmena prejaví v celej službe Xbox. Ak treba uhradiť poplatok, stiahne sa prostredníctvom platobnej možnosti spojenej s účtom Microsoft. Nemusíte hovoriť svojim priateľom, že ste si menovku hráča zmenili – ich zoznam priateľov sa zaktualizuje automaticky.

Zmena menovky hráča v aplikácii Xbox pre Windows 10

Ak bola menovka hráča pre vás vytvorená počas úvodnej registrácie v službe Xbox (čiže ste si menovku hráča nevybrali sami), môžete ju raz bezplatne zmeniť. Za ďalšie zmeny menovky hráča v službe Xbox sa pripláca. Ak ste si počas registrácie vytvorili vlastnú menovku hráča a chcete ju zmeniť, bude vám zaúčtovaný poplatok (líši sa v závislosti od regiónu a meny).

Ak ste si menovku hráča už predtým zmenili, prejdite na lokalitu account.xbox.com a zmeňte ju znova. Na vašom účte bude zaúčtovaný poplatok. Pozrite si článok Zmena menovky hráča pomocou webového prehliadača.

Ak ste si menovku hráča ešte nezmenili, môžete si ju zmeniť v aplikácii Xbox v systéme Windows 10. Postupujte takto:

 1. Prejdite do aplikácie Xbox v systéme Windows 10 a prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a hesla účtu Microsoft, ktoré sú priradené k vašej menovke hráča.
 2. V ľavom hornom rohu hlavnej obrazovky aplikácie vyberte svoj obrázok hráča.
Aplikácia Xbox na úvodnej obrazovke systému Windows 10 zobrazuje prehľad zákazníkových obrázkov hráča.
 1. V pruhu v hornej časti obrazovky profilu vyberte položku Prispôsobiť.
V hornej časti obrazovky profilu v aplikácii Xbox v systéme Windows 10 je vybratá položka Customize (Prispôsobiť).
 1. Vyberte položku Zmeniť menovku hráča.
V aplikácii Xbox v systéme Windows 10 je vybratá položka Change gamertag (Zmeniť menovku hráča).
 1. Zadajte požadovanú menovku hráča a vyberte možnosť Check availability (Skontrolovať dostupnosť).
V aplikácii Xbox v systéme Windows 10 sa v poli klávesnice zobrazí položka Change gamertag (Zmeniť menovku hráča).
 1. Keď nájdete dostupnú menovku hráča, vyberte položku Claim it (Uplatniť si nárok).

Po potvrdení novej menovky hráča sa zmena prejaví v celej službe Xbox. Nemusíte hovoriť svojim priateľom, že ste si menovku hráča zmenili – ich zoznam priateľov sa zaktualizuje automaticky.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena menovky hráča v službe Xbox, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku