Zdieľať túto stránku

Zmena e-mailovej adresy priradenej k účtu Microsoft

Zmena e-mailovej adresy účtu Microsoft Prihláste sa do účtu Microsoft, aby ste zmenili e-mailovú adresu priradenú k účtu Microsoft.

Možno budete chcieť zmeniť z týchto dôvodov e-mailovú adresu (známu aj ako alias účtu), pomocou ktorej sa prihlasujete do účtu Microsoft:

 • Zmenili ste poskytovateľov e-mailových služieb.
 • Zmenili ste si meno alebo spôsob oslovenia.
 • Chcete používať e-mailovú adresu, ktorú si ľahšie zapamätáte.
 • Uprednostňujete používanie telefónneho čísla na prihlásenie sa (možno použiť v prípade konzoly Xbox One, lokality Xbox.com alebo account.microsoft.com).

E-mailovú adresu účtu Microsoft alebo telefónne číslo, ktoré používate na prihlásenie sa, si môžete zmeniť podľa krokov na tejto stránke.

Dôležité: Pred začatím budete potrebovať e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste použili pri vytváraní svojho účtu Microsoft. Ak ich nepoznáte, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.

Zmena e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla, pomocou ktorého sa prihlasujete do svojho účtu Microsoft online

Krok č. 1: Pridajte napríklad novú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo

 1. Prihláste sa do účtu Microsoft.
 2. V hornej časti obrazovky vyberte položku Your info (Vaše informácie).
 3. Vyberte položku Manage how you sign in to Microsoft (Spravovať spôsob prihlasovania do konta Microsoft).
 4. Môže sa zobraziť výzva na opakované zadanie hesla alebo zadanie kódu odoslaného na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené vo vašom účte vo funkcii informácií o zabezpečení. Vďaka tomu budeme vedieť, že žiadosť prišla od vás.
 5. Vyberte buď položku Add a email (Pridať e-mailovú adresu), alebo Add phone number (Pridať telefónne číslo).
 6. Ak ste vybrali možnosť Add email (Pridať e-mailovú adresu), postupujte podľa nasledujúcich krokov. V opačnom prípade prejdite ku kroku č. 7 a pridajte telefónne číslo.
  1. Ak si chcete vytvoriť novú e-mailovú adresu, vyberte možnosť Create a new email address and add it as an alias (Vytvoriť novú e-mailovú adresu a pridať ju ako alias) a postupujte podľa pokynov.
  2. Ak chcete použiť e-mailovú adresu, ktorá nie je službou spoločnosti Microsoft (napríklad e-mailovú adresu v službe @gmail.com alebo @yahoo.com), vyberte možnosť Add an existing email address as a Microsoft account alias (Pridať existujúcu e-mailovú adresu ako alias účtu Microsoft). Potom kliknite na možnosť Add alias (Pridať alias).
   • Keď pridáte existujúcu e-mailovú adresu, bude sa vyžadovať overenie, že ste vlastníkom daného účtu. Napravo od pridaného aliasu kliknite na položku Verify (Overiť) a my pošleme overovaciu správu na danú e-mailovú adresu.
   • Keď prijmete overovací e-mail, kliknutím na uvedené prepojenie overte, že ste vlastníkom účtu.
   • Poznámka: Vami zadaná e-mailová adresa sa ešte nesmie používať ako alias účtu Microsoft.
 7. Ak ste vybrali možnosť Add phone number (Pridať telefónne číslo), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. V zozname vyberte svoju krajinu.
  2. Zadajte telefónne číslo, ktoré chcete použiť a vyberte položku Next (Ďalej).
  3. Ak pridáte nové telefónne číslo, na dané číslo vám pošleme textovú správu za účelom overenia. Zadajte kód z textovej správy a vyberte položku Next (Ďalej).

Krok 2: Nastavte novú e-mailovú adresu ako primárny alias

Po pridaní novej e-mailovej adresy ju musíte nastaviť ako primárny alias, aby sa zobrazoval pri prihlasovaní do všetkých zariadení a služieb. Postupujte takto:

Na stránke Manage your account aliases (Správa aliasov účtu) vyberte v časti Account alias (Alias účtu)možnosť Make primary (Nastaviť ako primárnu) pri e-mailovej adrese, ktorú chcete nastaviť ako primárnu.

Poznámka: Ako primárne aliasy možno použiť len e-mailové adresy.

Krok 3: Odstráňte starú e-mailovú adresu, ktorú už nechcete používať na prihlásenie

Poznámka: Ak sa rozhodnete odstrániť alias, ktorý používa doménu spoločnosti Microsoft, ako napríklad @hotmail.com, @outlook.com alebo @live.com, alias sa úplne odstráni a nebude k dispozícii na prihlasovanie do služieb spoločnosti Microsoft.

Ak chcete odstrániť e-mailovú adresu, ktorú už nepoužívate na prihlásenie do svojho konta, vyberte možnosť Remove (Odstrániť) vedľa aliasu na stránke Manage your account aliases (Správa aliasov účtu), Potom postupujte podľa uvedených pokynov.

Dôležité E-mailovú adresu neodstraňujte, ak ju chcete používať na odosielanie a prijímanie e-mailových správ.

Poznámka: Môže trvať až 48 hodín, kým sa zmena týkajúca sa e-mailovej adresy prejaví vo všetkých službách spoločnosti Microsoft. Ak sa prihlásite do účtu Microsoft v konzole Xbox One pomocou senzora Kinect, môžete byť dočasne požiadaní o manuálne prihlásenie sa s ovládačom. Ak sa po dvoch dňoch naďalej požaduje manuálne prihlásenie, skúste odstrániť svoje konto z konzoly a potom ho pridať späť do konzoly.

Na prihlásenie môžete použiť akúkoľvek e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré máte zadané ako alias. Aby ste sťažili možnosť neoprávneného preniknutia do vášho účtu, zmeňte si nastavenia prihlasovania na vypnutie všetkých aliasov, ktoré nechcete používať na prihlásenie.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena e-mailovej adresy priradenej k účtu Microsoft, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku