Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Vyhľadanie e-mailovej adresy konta Microsoft vášho dieťaťa

Prehľad

Ak chcete získať prístup ku kontu Xbox Live svojho dieťaťa, musíte poznať e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri vytváraní jeho konta Microsoft. Technická podpora pre konzoly Xbox vám tieto informácie nemôže poskytnúť, ani keď poznáte menovku hráča svojho dieťaťa.

E-mailovú adresu použitú pri vytváraní konta Microsoft vášho dieťaťa môžete vyhľadať niekoľkými spôsobmi. Ak sa naďalej môžete prihlásiť do konzoly, môžete ju vyhľadať tam. Ak sa do konzoly nemôžete prihlásiť, nemusíte sa obávať. Tieto informácie môžete vyhľadať aj na iných miestach.

Ak potrebujete vyhľadať e-mailovú adresu vlastného konta Microsoft, prečítajte si článok Vyhľadanie e-mailovej adresy konta Microsoft. Ak ste zabudli heslo svojho konta Microsoft alebo konta vášho dieťaťa, prečítajte si článok Zabudnuté heslo konta Microsoft.

Poznámka: Konto Microsoft je nový názov pre konto Windows Live ID. Tieto dva názvy znamenajú to isté. Vaše konto Microsoft je konto, ktoré používate na komunikáciu so službou Xbox Live a inými službami spoločnosti Microsoft vrátane služieb Outlook.com, OneDrive, Skype, Windows 8, Windows Phone, Xbox Music a pod. Toto centrálne konto umožňuje spravovať nákupy, informácie o fakturácii a obsah prostredníctvom jedného konta.

Témy

Vyhľadanie e-mailovej adresy konta Microsoft vášho dieťaťa pomocou konzoly Xbox One

Ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok, môžete e-mailovú adresu konta Microsoft svojho dieťaťa vyhľadať pomocou konzoly Xbox One:

 • V konzole Xbox One sa môžete prihlásiť do vlastného profilu (pozrite si riešenie č. 1 nižšie).
 • Vaše dieťa má v konzole Xbox One uložený profil (pozrite si riešenie č. 2 nižšie).

Riešenie č. 1: Prihlásenie v konzole Xbox One pomocou vlastného profilu

 1. Prihláste sa v konzole Xbox One pomocou svojho profilu.
 2. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo ponuky na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.

picture
 1. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 2. Posúvajte sa doprava, kým neuvidíte položku FAMILY (Rodina), a potom vyberte profil svojho dieťaťa.
 3. Vyberte položku Add to this Xbox (Pridať do tejto konzoly Xbox).
 4. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazí konto Microsoft vášho dieťaťa. Ak poznáte heslo svojho dieťaťa, jeho zadaním dokončite prihlasovací proces.

Riešenie č. 2: Prihlásenie v konzole Xbox One pomocou uloženého profilu vášho dieťaťa

 1. Prihláste sa v konzole Xbox One pomocou uloženého profilu vášho dieťaťa
 2. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo ponuky na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.
 3. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 4. Vyberte položku Sign-in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupový kľúč).
 5. V časti SIGN-IN & SECURITY (Prihlásenie a zabezpečenie) vyhľadajte poslednú položku v stĺpci. Pomocou tejto e-mailovej adresy sa vaše dieťa prihlasuje do svojho konta Microsoft.

Vyhľadanie e-mailovej adresy konta Microsoft vášho dieťaťa pomocou konzoly Xbox 360

E-mailovú adresu konta Microsoft svojho dieťaťa môžete vyhľadať pomocou konzoly Xbox 360.

 1. Na domovskej obrazovke sa prihláste do konzoly Xbox 360 pomocou menovky hráča vášho dieťaťa, ktorá podporuje službu Xbox Live.
 2. V pravom hornom rohu sa bude striedať e-mailová adresa konta Microsoft vášho dieťaťa s jeho menovkou hráča.

Ak ste vypli zobrazovanie menovky hráča a informácií o konte Microsoft na domovskej obrazovke, môžete ich naďalej nájsť na obrazovke Settings (Nastavenia):

 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
 2. Posuňte sa doprava na položku Your Information (Vaše informácie) a vyberte položku Account Security (Zabezpečenie konta).
 3. Zobrazí sa konto Microsoft vášho dieťaťa priradené k vášmu kontu Xbox Live.

Ak menovka hráča dieťaťa nie je v konzole Xbox 360 uložená, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Odhláste sa zo všetkých profilov.
 2. Stlačte tlačidlo sprievodcu a vyberte položku Download profile (Prevziať profil).
 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo svojho konta Microsoft (konta dospelej osoby).
 4. Vyberte detské konto, ktoré chcete prevziať.
 5. Ponechajte políčko Remember password (Zapamätať si heslo) začiarknuté a vyberte možnosť Sign In (Prihlásiť sa).

Vyhľadanie e-mailovej adresy konta Microsoft vášho dieťaťa inými spôsobmi

Ak máte problém s prihlásením do profilu Xbox Live vo vašej konzole, môžete konto Microsoft vášho dieťaťa vyhľadať aj inými spôsobmi:

 • Prihláste sa v službe Xbox Live pomocou e-mailovej adresy, o ktorej si myslíte, že ste ju použili na vytvorenie konta svojho dieťaťa (pozrite si riešenie č. 1 nižšie).
 • Vo svojom e-mailovom konte si pozrite správy zo služby Xbox Live (pozrite si riešenie č. 2 nižšie).
 • Skontrolujte, či sa od vytvorenia konta vášho dieťaťa toto e-mailové konto zmenilo (pozrite si riešenie č. 3 nižšie).

Ak ste už vyskúšali všetky tieto riešenia a napriek tomu nemôžete vyhľadať e-mailovú adresu konta Microsoft svojho dieťaťa, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox pomocou možnosti Kontakt v spodnej časti stránky.

Riešenie č. 1: Pokúste sa prihlásiť pomocou e-mailovej adresy, o ktorej si myslíte, že ste ju použili na vytvorenie konta svojho dieťaťa

 1. Prejdite na lokalitu login.live.com a prihláste sa pomocou konta Microsoft (e-mailovej adresy a hesla) svojho dieťaťa, ktoré považujete za správne. Ak sa môžete prihlásiť, zadaná e-mailová adresa a heslo sú správne.
 2. Potom prejdite na lokalitu Xbox.com a skúste sa prihlásiť pomocou tých istých údajov.
  • Ak sa zobrazí výzva na vytvorenie profilu v službe Xbox, zadané konto Microsoft momentálne nie je priradené ku kontu Xbox Live.
  • Ak sa úspešne prihlásite a v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí menovka hráča vášho dieťaťa, príslušná e-mailová adresa je spojená s kontom Xbox Live. Pomocou týchto údajov sa prihláste do konta svojho dieťaťa v konzole Xbox One.

Riešenie č. 2: Skontrolujte svoje e-mailové kontá

Vo svojich e-mailových kontách skontrolujte správy o členstve Xbox Live (hľadajte správy o službe Xbox Live alebo fakturácii spoločnosti Microsoft). Takýmto spôsobom môžete zistiť, ktorá e-mailová adresa je priradená k členstvu Xbox Live vášho dieťaťa.

Riešenie č. 3: Skontrolujte, či sa zmenila e-mailová adresa

Spomeňte si na vytváranie konta Microsoft vášho dieťaťa. Používali ste v tom čase na elektronickú poštu iného poskytovateľa internetových služieb? Keďže e-mailová adresa konta Microsoft je v podstate meno používateľa, nemusíte mať k tomuto starému e-mailovému kontu prístup, aby ste sa pomocou neho mohli prihlasovať v službe Xbox Live.

Zabudli ste heslo konta Microsoft?

Ak ste zabudli heslo svojho konta Microsoft alebo konta vášho dieťaťa, prípadne ho chcete obnoviť, pozrite si článok Zabudnuté heslo konta Microsoft.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vyhľadanie e-mailovej adresy konta Microsoft vášho dieťaťa, alebo iným problémom?