Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Zabudli ste heslo konta Microsoft

Prehľad

Ak ste zabudli heslo konta Microsoft alebo ho potrebujete obnoviť, môžete použiť riešenia na tejto stránke. Ak nepoznáte e-mailovú adresu spojenú s kontom Microsoft, prečítajte si článok Vyhľadanie e-mailovej adresy alebo hesla konta Microsoft.

Poznámka: Konto Microsoft je nový názov pre konto Windows Live ID. Tieto dva názvy znamenajú to isté.

Riešenia

Obnovenie hesla konta Microsoft z konzoly Xbox One

Poznámka: Konzola Xbox One nemusí podporovať všetky miestne nastavenia.

Ak si nemôžete spomenúť na heslo konta Microsoft, môžete o jeho obnovenie požiadať z prihlasovacej obrazovky konzoly Xbox One.

 1. Na prihlasovacej obrazovke zadajte e-mailovú adresu, pomocou ktorej sa prihlasujete do konta Microsoft. Stlačením tlačidla B na ovládači zatvorte virtuálnu klávesnicu.
 2. Vyberte položku I forgot my password (Zabudol (zabudla) som heslo).
 3. Zadajte znaky zobrazené na obrazovke (aby sme vedeli, že nie ste robot).

Kontrola prvkov zabezpečenia

Prejdete na obrazovku Show that you’re you (Preukázanie vašej identity). Ak chcete obnoviť heslo, musíte overiť svoju identitu prijatím kódu zabezpečenia. Zobrazí sa výzva na výber spôsobu prijatia tohto kódu zabezpečenia.

Alternatívna e-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré ste zadali ako kontaktné informácie na zabezpečenie, sa označujú ako prvky zabezpečenia. Zadané prvky zabezpečenia sú uvedené na obrazovke Show that you’re you (Preukázanie vašej identity).

Ak z nejakého dôvodu nemáte prístup k žiadnemu z prvkov zabezpečenia, budete musieť vykonať ďalšie kroky online, aby vám bolo zaslané prepojenie na obnovenie hesla. Pozrite si časť Obnovenie hesla konta Microsoft online nižšie.

Výber spôsobu prijatia kódu zabezpečenia

Vyberte niektorý z uvedených prvkov zabezpečenia, na ktorý máme zaslať kód zabezpečenia.

 1. Na obrazovke Show that you’re you (Preukázanie vašej identity) vyberte prvok zabezpečenia (e-mailovú adresu alebo telefónne číslo), na ktorý máme zaslať kód.
 2. Vyhľadajte kód zabezpečenia v telefóne alebo v e-mailovom konte a zadajte ho do poľa na obrazovke Check your phone (Kontrola telefónu) alebo Check your email (Kontrola e-mailového konta).

Použitie overovacej aplikácie

Niektorí ľudia považujú za pohodlnejší spôsob nastavenie overovacej aplikácie vo svojich smartfónoch, aby nemuseli na kód čakať. Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o overovacích aplikáciách na použitie v budúcnosti, po obnovení hesla sa prihláste do konta. Ak používate overovaciu aplikáciu, na obrazovke Show that you’re you (Preukázanie vašej identity) sa zobrazí možnosť Use my authenticator app (Použiť overovaciu aplikáciu). Aplikáciu použite podľa týchto krokov:

 1. Vyberte možnosť Use my authenticator app (Použiť overovaciu aplikáciu) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 2. V smartfóne otvorte príslušnú aplikáciu a zadajte poskytnutý kód.

Ak je v konte nastavené dvojstupňové overovanie

Ak ste v konte Microsoft aktivovali dvojstupňové overovanie, budete musieť požiadať o kód zabezpečenia a zadať ho dvakrát. Vždy musíte použiť iný prvok zabezpečenia.

Zadanie nového hesla

Keď zadaním prijatého kódu zabezpečenia overíte svoju identitu, zobrazí sa výzva, aby ste si vybrali nové heslo a dvakrát ho zadali. Heslo by malo mať aspoň osem znakov a malo by obsahovať kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a symbolov.

 1. Nové heslo zadajte na obrazovke Pick a password (Výber hesla).
 2. Na obrazovke One more time (Ešte raz) znova zadajte to isté heslo na overenie.

Hotovo! Heslo sa obnovilo.

Po prihlásení sa zobrazí výzva, či chcete heslo uložiť v konzole. Heslo si zapamätajte, aj keď je uložené v konzole, aby ste mohli svoje konto spravovať online alebo pristupovať k svojmu profilu z priateľovej konzoly.

Obnovenie hesla konta Microsoft online

Ak chcete heslo konta Microsoft obnoviť online, prejdite na stránku Návrat do konta a postupujte podľa týchto krokov:

 1. Do prvého textového poľa zadajte názov svojho konta Microsoft.
  Poznámka: Ak názov svojho konta Microsoft nepoznáte, pozrite si článok Vyhľadanie e-mailovej adresy alebo hesla konta Microsoft.
 2. Do druhého textového poľa zadajte znaky zobrazené na obrazovke. Týmto overíme, že nie ste robot.
 3. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazí možnosť zaslania prepojenia na obnovenie hesla e-mailom alebo možnosť zaslania kódu do telefónu.

Vyberte možnosť, ktorá je pre vás najvhodnejšia:

 • Email me a reset link (Odoslanie prepojenia na obnovenie hesla e-mailom): túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa na alternatívnu e-mailovú adresu spojenú s vaším kontom odoslalo prepojenie na obnovenie. Po otvorení e-mailu na obnovenie hesla kliknite na prepojenie na obnovenie hesla.
 • Send a code to my phone (Odoslanie kódu do telefónu): túto možnosť vyberte, ak je s vaším kontom spojený telefón, v ktorom môžete prijať kód zabezpečenia formou textovej alebo hlasovej správy. Ak vyberiete túto možnosť, ako ďalšie bezpečnostné opatrenie sa zobrazí výzva na opätovné zadanie posledných štyroch číslic vášho telefónneho čísla.

Čo robiť, ak nemôžete použiť žiadnu z možností na obnovenie hesla

Ak nemôžete použiť žiadnu z možností na obnovenie hesla, prístup ku kontu Microsoft môžete napriek tomu získať vyplnením formulára online na obnovenie konta. Prejdite do časti Obnova konta Microsoft a postupujte podľa týchto krokov:

 1. Do textového poľa E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu konta Microsoft, ku ktorému sa pokúšate získať prístup.
 2. Do textového poľa Kontaktná e-mailová adresa zadajte aktuálnu e-mailovú adresu, na ktorej sa s vami môžeme skontaktovať.
 3. Do tretieho textového poľa zadajte znaky zobrazené na obrazovke. Týmto overíme, že nie ste robot.
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

S cieľom pomôcť zachovať zabezpečenie vášho konta Microsoft budete musieť zadať niekoľko identifikačných informácií, ktoré ste poskytli pri prvotnom nastavení konta.

Tipy na vyplnenie formulára online na obnovenie konta

 • Poskytnite alternatívnu e-mailovú adresu. Dbajte na to, aby ste mali prístup k tejto e-mailovej adrese, pretože vám na ňu zašleme informácie o konte.
 • Odpovedzte na čo najviac otázok.
 • Použite informácie, ktoré ste poskytli pri vytvorení konta alebo pri jeho poslednej aktualizácii.
 • Formulár odošlite z počítača, ktorý často používate.
 • Nezabudnite, že vaša e-mailová adresa môže byť špecifická pre príslušnú krajinu. Ak ste napríklad vytvorili svoje konto vo Švédsku, vaša doména bude hotmail.co.se namiesto hotmail.com.

Po vyplnení formulára online na obnovenie konta dostanete e-mail s potvrdením o prijatí vašej žiadosti. Odpoveď na túto žiadosť dostanete do 24 hodín (zvyčajne oveľa skôr).

Poznámky

 • Prepojenie na obnovenie hesla prestane platiť 24 hodín od doručenia, takže si na to dávajte pozor. Ak nedostanete e-mail na obnovenie konta, skontrolujte, či sa nenachádza v priečinku nevyžiadanej pošty.
 • Dôrazne odporúčame aktualizovať vaše konto. Zaberie vám to len niekoľko minút a v budúcnosti budete môcť v prípade potreby svoje heslo ľahko obnoviť. Postup aktualizácie informácií o zabezpečení nájdete v časti Aktualizácia informácií o zabezpečení konta Microsoft nižšie.

Zadanie nového hesla

Po prijatí e-mailu s prepojením na obnovenie hesla kliknite na prepojenie v e-maile, čím heslo obnovíte.

Po kliknutí na prepojenie sa zobrazí výzva, aby ste si vybrali nové heslo a dvakrát ho zadali. Heslo by malo mať aspoň osem znakov a malo by obsahovať kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a symbolov.

Ak heslo nemožno obnoviť

Ak ste vykonali postup na obnovenie hesla online, ale neposkytli ste dostatok informácií na dokončenie obnovenia, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox. Podrobnejšie preskúmame históriu vášho konta a zistíme, či možno vykonať overenie a poskytnúť prepojenie na obnovenie hesla. Tento postup zvyčajne trvá 24 hodín, ale ak niektoré informácie chýbajú, môže trvať dlhšie.

Keď sa obrátite na technickú podporu pre konzoly Xbox, majte k dispozícii tieto informácie:

 1. e-mailovú adresu konta Microsoft,
 2. alternatívnu e-mailovú adresu, na ktorej sa s vami môžeme skontaktovať v prípade otázok,
 3. menovku hráča spojenú s profilom v službe Xbox Live,
 4. referenčné číslo z e-mailu od spoločnosti Microsoft, ktorým vám oznamujeme, že sa vašu identifikáciu nepodarilo overiť,
 5. identifikátor konzoly alebo identifikátor zariadenia konzoly, ktorú najčastejšie používate.
 • Ak ste používateľom konzoly Xbox 360, zadajte 12-miestny identifikátor konzoly Xbox 360. Na získanie identifikátora konzoly nemusíte byť pripojení na internet ani k službe Xbox Live. Identifikátor vyhľadajte takto:
  • Stlačte tlačidlo sprievodcu v strede ovládača.
  • Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia).
  • Vyberte položku Console settings (Nastavenia konzoly).
  • Vyberte položku System info (Systémové informácie).
 • Ak z konzoly Xbox 360 prechádzate na konzolu Xbox One, zadajte identifikátor konzoly Xbox 360 (pokyny nájdete vyššie). Čím viac histórie konta skontrolujeme, tým je pravdepodobnosť obnovenia konta väčšia.
 • Ak ste používateľom konzoly Xbox One, zadajte 16-miestny identifikátor zariadenia. Na získanie identifikátora zariadenia zo služby Xbox Live musí byť konzola pripojená na internet. Identifikátor vyhľadajte takto:
  • Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo ponuky na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.
  • Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  • Vyberte položku System (Systém).
  • Vyberte položku Console info (Informácie o konzole).

Aktualizácia informácií o zabezpečení konta Microsoft

Služba Xbox Live vyžaduje, aby ste vo svojom konte mali dva prvky zabezpečenia a aspoň jeden musí byť telefónne číslo alebo adresa. Na dosiahnutie najlepšieho zabezpečenia pre vaše konto odporúčame jedno telefónne číslo a jednu e-mailovú adresu. Ak máte dva prvky, je pravdepodobnejšie, že budete mať prístup aspoň k jednému z nich. Tým znížite pravdepodobnosť, že zostanete bez prístupu ku kontu čo aj na krátky čas.

Pridanie telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy do konta

Ak chcete do konta Microsoft pridať prvok zabezpečenia:

 1. Prejdite do časti Správa informácií o zabezpečení a prihláste sa pomocou svojho konta Microsoft.
 2. V časti Phone number (Telefónne číslo) alebo Alternate email address (Alternatívna e-mailová adresa) kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
 3. Zadajte novú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a kliknite na tlačidlo OK alebo Save (Uložiť).

  Poznámka:
  Ak už vo svojom konte máte prvok zabezpečenia, môžete ho potrebovať na overenie pridania nového prvku. Ak ako nový prvok zabezpečenia pridáte napríklad novú e-mailovú adresu, potvrdenie sa môže odoslať na e-mailovú adresu, ktorá už je prvkom zabezpečenia. Kliknite na prepojenie Confirm (Potvrdiť) a postupujte podľa pokynov.

Ďalšie informácie o správe prvkov zabezpečenia nájdete v článkoch:

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zabudli ste heslo konta Microsoft, alebo iným problémom?