Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Nedostali ste kód prvku zabezpečenia

Prehľad

Kedykoľvek zobrazíte alebo zmeníte osobné informácie o konte alebo pridáte do konta nový prvok zabezpečenia, vygeneruje sa špeciálny kód. Tento kód sa ako prvok zabezpečenia odošle na e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu spojené s vaším kontom. Vo všeobecnosti by ste kód mali dostať za krátku chvíľu. Získajte informácie o tom, ako postupovať v prípade, že tento kód nedostanete.

Kód nebol doručený

Ak ihneď nedostanete kód na potvrdenie vlastníctva konta, oneskorenie môžu spôsobovať problémy na strane poskytovateľa bezdrôtového pripojenia alebo poskytovateľa internetových služieb. Skúste počkať trochu dlhšie. Ak kód napriek tomu nedostanete, odporúčame použiť iný prvok zabezpečenia, ktorý už máte v konte. Ďalšie informácie o zmene na iný existujúci prvok zabezpečenia nájdete v článku Pridanie a aktualizácia prvkov zabezpečenia konta Microsoft.

Kód nebol doručený ani po pridaní nového prvku zabezpečenia

Po pridaní nového prvku zabezpečenia sa kód odošle do tohto prvku. Potom sa zobrazí výzva na zadanie kódu, aby sa overila funkčnosť nového prvku zabezpečenia. Prijatie kódu zvyčajne trvá krátku chvíľu, ale presný čas závisí od poskytovateľa bezdrôtového pripojenia alebo poskytovateľa internetových služieb. V takom prípade možno budete musieť počkať trochu dlhšie.

Poznámka: Ak požiadate o nový kód, predtým vyžiadaný kód sa stane neplatným. Ak zadáte predchádzajúci kód, zobrazí sa chyba, že kód je neplatný.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nedostali ste kód prvku zabezpečenia, alebo iným problémom?