Zdieľať túto stránku

Vyžiadanie prístupového hesla pri prihlasovaní do konzoly Xbox One

Prehľad

Nastavením osobného prístupového hesla môžete kontrolovať, kto má prístup k vašej konzole Xbox One. Prístupové heslo zabezpečuje ochranu pri prihlasovaní a zabraňuje nákupom, ktoré ste neschválili. Je to dôležité najmä v prípade, ak pre ostatných členov domácnosti nastavíte obmedzenia týkajúce sa obsahu. Pamätajte na to, že konzola Xbox One vás automaticky neodhlási. Preto ak chcete osobné prístupové heslo využívať naplno, nezabudnite sa po skončení hrania odhlásiť.

Oboznámte sa s výhodami nastavenia prístupového hesla.

Požadovanie prístupového hesla pri prihlasovaní

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
V časti Settings (Nastavenia) je zvýraznená možnosť All Settings (Všetky nastavenia).
 1. V časti Account (Účet) vyberte položku Sign-in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo).
Na hlavnej obrazovke nastavení je zvýraznená možnosť Sign in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo).
 1. Vyberte položku Create my passkey (Vytvoriť prístupové heslo).
Na obrazovke Sign in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo) je zvýraznená možnosť Create my passkey (Vytvoriť prístupové heslo).
 1. Zadajte šesťmiestne prístupové heslo a potom ho znovu zadajte na potvrdenie. Vzápätí sa vrátite na obrazovku Sign-in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo).
Zobrazuje sa digitálna klávesnica spoločne so slovami Using your controller or remote, enter your 6-digit passkey (Pomocou ovládača alebo diaľkového ovládania zadajte 6-miestne prístupové heslo).
 1. Vyberte položku Change my sign-in & security preferences (Zmena prihlasovacích predvolieb a predvolieb zabezpečenia).
Na obrazovke Sign in, security & passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo) je zvýraznená možnosť Change my sign-in & security (Zmena možností prihlásenia a zabezpečenia).
 1. Vyberte možnosť Check that it's me (Skontrolovať, že som to ja) alebo Ask for my passkey (Zobraziť výzvu na zadanie prístupového hesla).
  • Check that it's me (Skontrolovať, či som to ja): Keď sa postavíte pred senzor Kinect, budete prihlásení a pripravení na hru. Výzva na zadanie prístupového hesla sa zobrazí pred uskutočnením nákupu, zmenou nastavení alebo prihlásení bez rozpoznania.
  • Ask for my passkey (Zobraziť výzvu na zadanie prístupového hesla): Výzva na zadanie prístupového hesla sa zobrazí pred prihlásením, uskutočnením nákupu alebo zmenou nastavení.
Zobrazí sa výber možností prihlásenia a zabezpečenia vrátane možností No barriers (Žiadne bariéry), Check that it's me (Skontrolovať, či som to ja) a Ask for my passkey (Zobraziť výzvu na zadanie prístupového hesla).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vyžiadanie prístupového hesla pri prihlasovaní do konzoly Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku