Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Zabezpečenie profilu Xbox Live heslom

Prehľad hesla v službe Xbox Live

Ak máte viac ako jednu konzolu Xbox One alebo Xbox 360 alebo ak chcete hrať hry u priateľa, môžete prevziať svoj profil alebo menovku hráča v službe Xbox Live do viacerých konzol. Z bezpečnostných dôvodov je vhodné chrániť svoj profil v službe Xbox Live heslom, aby sa pomocou profilu nemohol prihlásiť nikto iný.

Pozrite si nasledujúce video s tipmi týkajúcimi sa bezpečnosti hráča v službe Xbox.

Ak sa video nezobrazí, vyskúšajte kliknúť sem a otvoriť prepojenie priamo.

Nastavenie zapamätania si hesla v konzole

Po prevzatí profilu v službe Xbox Live do konzoly môžete vybrať, či si má konzola zapamätať vaše heslo.

Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo)
picture

Remember Password (Zapamätať si heslo)

Táto možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) určuje, či na prihlásenie do svojho profilu potrebujete heslo konta Microsoft. Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) je predvolene vypnutá, čo znamená, že pri každom prihlasovaní do profilu v službe Xbox Live sa zobrazí výzva na zadanie hesla konta Microsoft.

Ak nechcete, aby sa výzva na zadanie hesla konta Microsoft zobrazovala pri každom prihlasovaní do služby Xbox Live, vyberte možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo).

Zmena ochrany profilu heslom

Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) nastavujete po prevzatí svojho profilu v službe Xbox Live. Ochranu profilu pomocou hesla však môžete kedykoľvek zmeniť. Postupujte takto:

Don’t require a password to sign in (Nepožadovať heslo pri prihlásení)

Ak je váš profil v službe Xbox Live chránený heslom, pri ďalšom prihlásení môžete toto nastavenie zmeniť. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla konta Microsoft, vyberte možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo).

Ak vyberiete možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo), výzva na zadanie hesla konta Microsoft sa pri ďalšom prihlasovaní do profilu v službe Xbox Live nezobrazí.

Require a password to sign in (Požadovať heslo pri prihlásení)

Xbox 360:

Prístup ku svojej menovke hráča Xbox Live v konzole Xbox 360 môžete obmedziť pomocou hesla konta Microsoft. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa pomocou menovky hráča Xbox Live.
 2. Prejdite na položku Settings (Nastavenia), vyberte možnosť Account (Konto) a potom možnosť Account Security (Zabezpečenie konta).
 3. Vyberte možnosť Password at Sign In (Heslo pri prihlasovaní).
 4. Vyberte možnosť Require Password Here (Tu požadovať heslo).

Pri ďalšom prihlásení pomocou menovky hráča Xbox Live sa v konzole zobrazí výzva na zadanie hesla konta Microsoft.

Xbox One:

Prístup ku konzole Xbox One a svojej menovke hráča Xbox Live môžete obmedziť pomocou prístupového kľúča. Ďalšie informácie nájdete v článku Vyžiadanie prístupového kľúča pri prihlasovaní do konzoly Xbox One.

Vzdialené zabezpečenie profilu Xbox Live heslom

Ak svoj profil v službe Xbox Live prevezmete do inej konzoly a nebude chránený heslom, prípadne bude bezpečnosť hesla narušená, môžete heslo na diaľku odstrániť, aby k vášmu profilu nemal nikto prístup. Postupujte takto:

Krok č. 1: Zmeňte svoje heslo konta Microsoft

 1. Prejdite na lokalitu accounts.live.com a prihláste sa pomocou konta Microsoft.
 2. V časti Account information (Informácie o konte) kliknite pri položke Password (Heslo) na možnosť Change (Zmeniť).

Poznámka: Ak je zapnutá možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo), do vášho profilu v službe Xbox Live sa môžu prihlásiť iné osoby. Ak tomu chcete zabrániť, vykonajte nasledujúci krok.

Krok č. 2: Požadujte heslo pri prihlásení

Odstráňte svoje heslo konta Microsoft, aby k vášmu profilu v službe Xbox Live nemal nikto prístup z iných konzol. Môžete to urobiť:

Postup v počítači: vzdialené vyžiadanie hesla k profilu pre konzolu Xbox 360

Poznámka: Pre konzolu Xbox One nemôžete heslo k profilu vyžiadať na diaľku pomocou počítača. Túto požiadavku musíte nastaviť v konzole. Pozrite si postup pre konzolu Xbox One uvedený nižšie.

 1. Prejdite na stránku Moje konto.
 2. V časti Settings & Preferences (Nastavenia a predvoľby) kliknite na položku Xbox 360 Profile Protection (Ochrana profilu konzoly Xbox 360).
 3. Prihláste sa pomocou konta Microsoft (e-mailovej adresy a hesla) priradeného k vášmu kontu Xbox Live.
 4. Vyberte možnosť Require Profile Download (Vyžadovať prevzatie profilu). Skôr než sa profil bude môcť používať v konzole, bude sa musieť znova prevziať zo služby Xbox Live prostredníctvom konta Microsoft a príslušného hesla. Existujúce kópie profilu už nebudú fungovať a zmeny v profile alebo dosiahnuté výsledky, ktoré ste neuložili v službe Xbox Live, sa stratia.

Postup v konzole: vzdialené vyžiadanie hesla k profilu

Xbox 360:

 1. Prihláste sa do služby Xbox Live pomocou svojho konta.
 2. Prejdite na položku Settings (Nastavenia), vyberte možnosť Account (Konto) a potom možnosť Account Security (Zabezpečenie konta).
 3. Vyberte možnosť Password at Sign In (Heslo pri prihlasovaní).
 4. Vyberte možnosť On All Other Consoles (Na všetkých ďalších konzolách).

Ak vyberiete túto možnosť, všetky ostatné konzoly budú na prihlásenie do vášho profilu v službe Xbox Live alebo na jeho opätovné prevzatie vyžadovať heslo vášho konta Microsoft.

Xbox One:

Konzola Xbox One umožňuje priame prihlásenie v inej konzole. Potrebujete len e-mailovú adresu a heslo konta. Ďalšie informácie nájdete v článku Prihlásenie v inej konzole Xbox One.

Poznámka: Ak máte podozrenie, že vaše konto Xbox Live bolo narušené, prejdite na stránku Zabezpečenie konta Xbox Live.

Dôležité: Ak ste zabudli heslo, môžete ho obnoviť tu.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zabezpečenie profilu Xbox Live heslom, alebo iným problémom?