Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Zabezpečenie profilu Xbox Live heslom

Prehľad hesla v službe Xbox Live

Ak máte viac ako jednu konzolu Xbox 360 alebo chcete hrať hry u priateľa, môžete prevziať svoj profil v službe Xbox LIVE alebo menovku hráča do viacerých konzol. Z bezpečnostných dôvodov je vhodné svoj profil služby Xbox LIVE chrániť heslom, aby sa s jeho pomocou nemohol prihlásiť nikdo iný.

Pozrite si nasledujúce video s tipmi týkajúcimi sa bezpečnosti hráča v službe Xbox.

Ak sa video nezobrazí, vyskúšajte kliknúť sem a otvoriť prepojenie priamo.

Vaše konto Microsoft je vaše konto Windows Live ID

„Konto Microsoft“ je nový názov pre „konto Windows Live ID“. Je to e-mailová adresa a heslo, ktoré používate na prihlasovanie v rôznych službách spoločnosti Microsoft (vrátane služby Xbox Live). Vaša konzola Xbox môže naďalej konto Microsoft označovať ako Windows Live ID. Zapamätajte si, že tieto dva pojmy označujú to isté. Prihlasovacie údaje služby Xbox Live sa nezmenili. Ďalšie informácie.

Nastavenie zapamätania si hesla v konzole

Po prevzatí profilu v službe Xbox Live do konzoly sa zobrazí otázka, či chcete, aby si konzola vaše heslo pamätala.

Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo)
picture

Zapamätať si heslo

Táto možnosť určuje, či potrebujete na príhlásenie sa do svojho profilu heslo konta Microsoft. Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) je predvolene vypnutá, čo znamená, že pri prihlasovaní do profilu v službe Xbox Live sa zobrazí výzva na zadanie hesla konta Microsoft.

Ak nechcete, aby sa výzva na zadanie hesla konta Microsoft zobrazovala pri každom prihlasovaní do služby Xbox Live, vyberte možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo).

Zmena ochrany profilu heslom

Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) bude nastavená po prevzatí profilu v službe Xbox Live. Ochranu profilu heslom však môžete kedykoľvek zmeniť. Postupujte takto:

Nepožadovať heslo pri prihlásení

Ak je váš profil v službe Xbox Live chránený heslom, môžete toto nastavenie pri ďalšom prihlásení sa do profilu v službe Xbox Live zmeniť. Ak sa pri prihlasovaní zobrazuje výzva na zadanie hesla konta Microsoft, vyberte možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo).

Ak vyberiete možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo), výzva na zadanie hesla konta Microsoft sa pri ďalšom prihlasovaní do profilu v službe Xbox Live nezobrazí.

Požadovať heslo pri prihlásení

Prístup ku svojej menovke hráča Xbox Live v konzole môžete obmedziť pomocou hesla konta Microsoft. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.
 2. Prejdite na položku Settings (Nastavenia), vyberte možnosť Account (Konto) a potom vyberte možnosť Account Security (Zabezpečenie konta).
 3. Vyberte možnosť Password at Sign In (Heslo pri nastavovaní).
 4. Vyberte možnosť Require Password Here (Tu požadovať heslo).

Pri ďalšom prihlásení pomocou menovky hráča v službe Xbox Live sa zobrazí výzva na zadanie hesla konta Microsoft.

Vzdialené zabezpečenie profilu Xbox Live heslom

Ak bude váš profil v službe Xbox Live prevzatý do inej konzoly a nebude chránený heslom, prípadne bude bezpečnosť hesla narušená, môžete heslo na diaľku odstrániť a zabrániť tak prístupu k profilu. Postupujte takto:

Krok č. 1: Zmeňte svoje heslo konta Microsoft

 1. Prejdite na lokalitu accounts.live.com a prihláste sa pomocou konta Microsoft.
 2. V časti Account information (Informácie o účte) kliknite pri položke Password (Heslo) na možnosť Change (Zmeniť).

Heslo konta Microsoft môžete zmeniť aj zo svojej konzoly, a to podľa krokov uvedených v článku Zmena hesla konta Microsoft.

Poznámka: Ak sa pri prihlasovaní do prevzatého profilu v službe Xbox Live nezobrazuje výzva na zadanie hesla (možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) je zapnutá), zmenou hesla konta Microsoft nezabránite tomu, aby sa do profilu v službe Xbox Live prihlásil niekto iný. V takom prípade je potrebné vykonať ďalší krok.

Krok č. 2: Požadovať heslo pri prihlásení

Odstráňte svoje heslo konta Microsoft, aby sa váš profil v službe Xbox Live nemohol používať z iných konzol. Môžete to urobiť:

Postup v počítači: vzdialené vyžiadanie hesla k profilu

 1. Prejdite na stránku My Account (Moje konto).
 2. V časti Settings & Preferences (Nastavenia a predvoľby) kliknite na položku Xbox 360 Profile Protection (Ochrana profilu konzoly Xbox 360).
 3. Prihláste sa pomocou konta Microsoft (e-mailovej adresy a hesla) priradeného k vášmu kontu Xbox Live.
 4. Vyberte možnosť Require Profile Download (Vyžadovať prevzatie profilu). Skôr než profil budete môcť používať v konzole, znova sa prevezme zo služby Xbox Live prostredníctvom konta Microsoft a príslušného hesla. Existujúce kópie profilu už nebudú fungovať a zmeny v profile alebo dosiahnuté výsledky, ktoré sa neuložia v službe Xbox Live, sa stratia.

Postup v konzole: vzdialené vyžiadanie hesla k profilu

 1. Prihláste sa do služby Xbox Live pomocou svojho konta.
 2. Prejdite na položku Settings (Nastavenia), vyberte možnosť Account (Konto) a potom vyberte možnosť Account Security (Zabezpečenie konta).
 3. Vyberte možnosť Password at Sign In (Heslo pri nastavovaní).
 4. Vyberte možnosť On All Other Consoles (Na všetkých ďalších konzolách).

Ak vyberiete túto možnosť, všetky ostatné konzoly budú na prihlásenie vyžadovať heslo vášho konta Microsoft (alebo opätovné prevzatie vášho profilu zo služby Xbox Live).

Ak máte podozrenie, že vaše konto Xbox Live bolo narušené, prejdite na stránku Zabezpečenie konta Xbox Live.

Dôležité: Podpora zákazníkov služby Xbox Live nemôže obnoviť heslá kont Microsoft. So žiadosťou o obnovenie hesla sa obráťte na podporu zákazníkov pre konto Microsoft.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zabezpečenie profilu Xbox Live heslom, alebo iným problémom?