Zdieľať túto stránku

Nastavenie hosťovského hesla a obmedzení v konzole Xbox One

Keď nie je nikto prihlásený v konzole Xbox One, na povolenie prístupu k obsahu môžete použiť hosťovské heslo a nastaviť parametre týkajúce sa obsahu, ktorý možno zobrazovať v Xboxe One.

Ak chcete spravovať tieto obmedzenia, je potrebné vytvoriť hosťovské heslo. Hosťovské heslo je 6-miestny kód, ktorý nastavíte v konzole. Zmeny môžu vykonať len vlastníci hosťovského hesla.

Môžu existovať osoby, ktorým chcete povoliť obídenie týchto obmedzení. Napríklad zastupujúci správca domu, ktorý bude v dome, kým vy budete na dovolenke. Ak nemá vlastné konto Xbox Live, môžete mu nechať hosťovské heslo.

Vytvorenie nového hosťovského hesla

Vytvorenie hosťovského hesla pre konzolu Xbox One je jednoduché. Postupujte takto:

 1. Na úvodnej obrazovke prejdite doľava, aby sa otvoril sprievodca.
Úvodná obrazovka Xbox One so zobrazeným sprievodcom
 1. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
V sprievodcovi konzoly Xbox One je vybraná ikona Settings (Nastavenia) a zobrazená ponuka Settings (Nastavenia).
 1. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
Na úvodnej obrazovke konzoly Xbox One je zobrazený sprievodca, ponuka nastavení a zvýraznená možnosť All Settings (Všetky nastavenia).
 1. Vyberte položky Systém > Obmedzenia obsahu po odhlásení.
Obrazovka All Settings (Všetky nastavenia) konzoly Xbox One so zvýraznenou položkou Signed-out content restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení)
 1. Vyberte položku Create a guest key (Vytvoriť kľúč hosťa).
Obrazovka Signed-out content restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení) so zvýraznenou položkou Create a guest key (Vytvoriť hosťovské heslo)
 1. Pomocou ovládača nastavte šesťmiestne prístupové heslo. Použite heslo, ktoré si zapamätáte, ale ostatní ho nebudú vedieť uhádnuť.
Obrazovka Set your passkey (Nastaviť prístupové heslo), ktorá obsahuje číselnú klávesnicu

Udelenie prístupu k obsahu a aplikáciám

Po vytvorení hosťovského hesla môžete nastaviť parametre týkajúce sa obsahu, ktorý možno zobrazovať v konzole Xbox One, ak nie je nikto prihlásený. Postupujte takto:

 1. Vyberte položku Access to content & apps (Prístup k obsahu a aplikáciám).
Obrazovka Signed-out content restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení) so zvýraznenou položkou Access to content (Prístup k obsahu).
 1. Posuňte sa nadol a vyberte úroveň obsahu vhodnú pre daný vek, ktorú chcete povoliť hosťom používať. Hodnotenia vhodné pre daný vek sú určené podľa vašej lokality. Popis dostupného obsahu pre každú vekovú skupinu je zobrazený na pravej strane obrazovky. Po skončení stlačte tlačidlo B  na ovládači.
Zobrazujú sa nastavenia vekovej kategórie so zvýraznenou možnosťou Appropriate up to age 14 (Vhodné do 14 rokov).
 1. V prípade iných nastavení ako neobmedzených môžete vybrať, či chcete skryť zoznamy nevhodné pre vekovú skupinu pri hľadaní aplikácií a obsahu alebo v obchode. Po skončení stlačte tlačidlo B  na ovládači.
Obrazovka Guest access to content and apps (Prístup k obsahu a aplikáciám) so zvýraznenou možnosťou Hide listings in search, stores & apps (Skryť zoznamy pri vyhľadávaní, v obchodoch a aplikáciách)
 1. Neslušné televízne programy sú predvolene blokované. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte položku Unblock explicit TV (Odblokovať neslušné televízne programy), a po skončení stlačte tlačidlo B  na ovládači.
Obrazovka s výzvou Unblock explicit TV? (Odblokovať neslušné televízne programy) s možnosťami Unblock explicit TV (Odblokovať neslušné televízne programy) a Cancel (Zrušiť), ktorá je zvýraznená.
 1. Predvolene konzola umožňuje prevzatie alebo vytvorenie nových účtov, ak v konzole nie je nikto prihlásený. Ak chcete zablokovať túto funkciu, uistite sa, že nie je vybratá možnosť Let people download & make new accounts (Povoliť prevzatie a vytvorenie nových účtov).
Obrazovka Signed-out content restrictions (Obmedzenia obsahu po odhlásení) so zvýraznenou položkou Let people download and make new accounts (Povoliť prevzatie a vytvorenie nových účtov), avšak bez začiarknutého políčka

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie hosťovského hesla a obmedzení v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku