Zdieľať túto stránku

Úprava nastavení rodičovskej kontroly v službách Xbox Music a Zune Music + Video

Rodinné nastavenia aplikácie Xbox Music a služby Zune umožňujú rodičom a opatrovateľom prispôsobiť prístup rodiny k hudbe a videám. Pomocou týchto nastavení môžete určiť, či povolíte prístup k explicitnej hudbe, explicitným hudobným videám a obsahu pre dospelých v obchode Xbox Music alebo Filmy a TV programy. (Toto nastavenie neovplyvní obsah, ktorý ste už prevzali do svojho počítača.)

Pomocou týchto rodinných nastavení môžete kontrolovať:

 • možnosť vášho dieťaťa uskutočňovať nákupy,
 • prístup k explicitnému obsahu.

Poznámka: Ak chcete v konzole Xbox One vytvoriť detský účet pre osobu mladšiu ako 18 rokov, pozrite si článok Pridanie nového člena do rodiny používateľov konzoly Xbox One.

Úprava nastavení rodičovskej kontroly v aplikácii Xbox Music

Úprava nastavení ochrany osobných údajov v aplikácii Xbox Music (Windows 8 and Windows 8.1):

 1. Spustite aplikáciu Music (Hudba).
 2. Potiahnite prstom sprava doľava, prípadne umiestnite kurzor do pravého horného alebo dolného rohu obrazovky.
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Settings (Nastavenia).
 4. Ťuknite alebo kliknite na položku My Account (Môj účet).
 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Privacy and Online Settings (Nastavenia ochrany osobných údajov a nastavenia online).
 6. Prihláste sa do účtu (ak sa zobrazí výzva).
 7. Na stránke Online and Privacy Settings (Nastavenia ochrany osobných údajov a nastavenia online) vyberte kartu Xbox 360 Online Safety (Bezpečnosť online konzoly Xbox 360).
 8. Posuňte sa nadol do spodnej časti stránky.
 9. V časti Music, Music Videos and Windows Phone Games (Hudba, hudobné videá a hry v službe Windows Phone) vyberte položku Allowed (Povolené) alebo Blocked (Blokované). (Pri predvolenom nastavení je vybratá položka Blocked (Blokované).)
 10. Ťuknite alebo kliknite na položku Save (Uložiť).

Úprava nastavení rodičovskej kontroly v softvéri Zune Music + Video

Ak chcete upraviť nastavenia ochrany osobných údajov v softvéri Zune:

 1. Spustite softvér Zune.
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Settings (Nastavenia).
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Account (Konto).
 4. Ťuknite alebo kliknite na položku My account (Moje konto) v časti Personal info (Osobné údaje).
 5. Prihláste sa do účtu (ak sa zobrazí výzva).
 6. Ťuknite alebo kliknite na položku My account (Moje konto) v pravom hornom rohu.
 7. Ťuknite alebo kliknite na položku Privacy and Online Settings (Nastavenia ochrany osobných údajov a nastavenia online).
 8. Na stránke nastavení ochrany osobných údajov online vyberte úroveň vhodnú pre konto dieťaťa (Teen (Dospievajúci), Child (Dieťa) alebo Custom (Vlastné)).
 9. Posuňte sa nadol do spodnej časti stránky.
 10. V časti Music, Music Videos and Windows Phone Games (Hudba, hudobné videá a hry v službe Windows Phone) vyberte položku Allowed (Povolené) alebo Blocked (Blokované). (Pri predvolenom nastavení je vybratá položka Blocked (Blokované).)
 11. Ťuknite alebo kliknite na položku Save (Uložiť).

Ďalšie informácie o výbere a konfigurácii nastavení bezpečnosti online a ochrany osobných údajov nájdete v článku Nastavenia ochrany osobných údajov a bezpečnosť online v konzole Xbox 360 alebo Nastavenia ochrany osobných údajov v konzole Xbox One: Správa nastavení ochrany osobných údajov, bezpečnosti a detského účtu.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Úprava nastavení rodičovskej kontroly v službách Xbox Music a Zune Music + Video, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku