Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Inštalácia, používanie a riešenie problémov s ovládačom Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom

Riešenia

Inštalácia ovládača Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom

Inštalácia je jednoduchá. Vložte batérie do gamepadu s veľkým tlačidlom a potom ho pripojte ku konzole Xbox 360.

Vloženie batérií

 1. Snímte kryt batérií.
 2. Vložte dve nové alkalické batérie veľkosti AA (LR6). V záujme dosiahnutia najlepšieho výkonu nepoužívajte nabíjateľné batérie AA.
 3. Nasaďte kryt batérií.

Pripojenie gamepadu s veľkým tlačidlom

Naraz môžete ku konzole pripojiť až štyri gamepady s veľkým tlačidlom.

 1. Zapojte kábel infračerveného prijímača do voľného portu USB na konzole Xbox 360.
 1. Umiestnite prijímač tak, aby sa medzi používateľmi gamepadu s veľkým tlačidlom a prijímačom nenachádzali žiadne prekážky. Každý zo štyroch gamepadov s veľkým tlačidlom má jedinečnú farbu, ktorá zodpovedá postave na obrazovke. Automaticky sa nakonfigurujú v nasledujúcej predvolenej postupnosti:

  • Prvý hráč je zelený.
  • Druhý hráč je červený.
  • Tretí hráč je modrý.
  • Štvrtý hráč je žltý.

Poznámka: Keď infračervený prijímač zapojíte do konzoly, indikátory okolo tlačidla napájania na konzole sa rozsvietia na zeleno. Pripojenie prijímača neovplyvní pripojenie iných bezdrôtových ovládačov.

Zapnutie a vypnutie konzoly a gamepadu s veľkým tlačidlom

Zapnutie konzoly a gamepadu s veľkým tlačidlom

Namierte gamepad s veľkým tlačidlom na infračervený prijímač a podržte stlačené tlačidlo sprievodcu Xbox alebo tlačidlo Štart. Prijímač sa pripojí ku všetkým gamepadom s veľkým tlačidlom, ktoré rozpozná.

Vypnutie konzoly a gamepadu s veľkým tlačidlom

Namierte gamepad s veľkým tlačidlom na infračervený prijímač a tri sekundy podržte stlačené tlačidlo sprievodcu Xbox.

Poznámky

 • Pokiaľ necháte pripojený kábel infračerveného prijímača, pri ďalšom zapnutí konzoly bude gamepad s veľkým tlačidlom naďalej aktívny.
 • Dosah gamepadu s veľkým tlačidlom je iba 7,5 metra od konzoly. Predmety medzi gamepadom s veľkým tlačidlom a infračerveným prijímačom bránia normálnej prevádzke gamepadu.

Používanie ovládača Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom

Tlačidlá gamepadu

Veľké tlačidlo funguje ako smerový ovládač. Pomocou tohto tlačidla a tlačidiel A, B, X, Y, Späť, Sprievodca Xbox a Štart sa môžete pohybovať dookola a ovládať panel Xbox.

Používanie gamepadu s veľkým tlačidlom spoločne s inými ovládačmi

Gamepad s veľkým tlačidlom nespôsobuje rušenie iných káblových ani bezdrôtových ovládačov. Gamepad s veľkým tlačidlom môžete používať spoločne s inými pripojenými káblovými alebo bezdrôtovými ovládačmi na tímové hranie.

Ak je napríklad bezdrôtovému ovládaču pridelená pozícia 1 na tlačidle napájania, počas hry má na zeleného hráča vplyv bezdrôtový ovládač aj zelený gamepad s veľkým tlačidlom. Podobným spôsobom druhý káblový alebo bezdrôtový ovládač zodpovedá červenému hráčovi, tretí zodpovedá modrému hráčovi a štvrtý zodpovedá žltému hráčovi.

Čistenie gamepadu s veľkým tlačidlom

Na čistenie používajte suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Používanie čistiacich roztokov alebo pokusy o čistenie konektorov môžu ovládač poškodiť.

Riešenie problémov s ovládačom Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom

Dôležité: Ovládač Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom je určený na použitie výlučne s konzolou Xbox 360, ku ktorej je pripojený infračervený prijímač Xbox 360 s veľkým tlačidlom.

Ovládač Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom je určený na automatické pripojenie ku konzole Xbox 360 po stlačení ľubovoľného tlačidla. Ak sa ovládač nepripojí, skúste nasledujúce odporúčania:

 • Skontrolujte, či je konzola zapnutá. Ak je konzola zapnutá, indikátor v strede tlačidla napájania svieti na zeleno.
 • Skontrolujte, či je kábel infračerveného prijímača pevne pripojený k jednému z portov USB na konzole Xbox 360.
 • Zapojte infračervený prijímač do iného portu USB na konzole Xbox 360.
 • Skontrolujte, či sú batérie typu AA v ovládači Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom úplne nabité a či sú správne vložené.
 • Ak je napájací kábel konzoly Xbox 360 zapojený do prepäťového chrániča alebo predlžovacieho kábla, skúste ho zapojiť priamo do elektrickej zásuvky v stene. Ak konzola nie je zapojená priamo do elektrickej zásuvky, porty USB nemusia byť dostatočne napájané.

Ak ste skontrolovali tieto záležitosti a ovládač naďalej nefunguje, vyskúšajte nasledujúci postup:

 • Namierte ovládač priamo na infračervený prijímač.
 • Skontrolujte, či infračervený prijímač nie je zakrytý a či sa medzi ovládačom a infračerveným prijímačom nenachádzajú žiadne predmety.
 • Dbajte na to, aby ste ovládač používali do vzdialenosti 7,6 m od infračerveného prijímača.
 • Ak používate ovládač a infračervený prijímač za denného svetla, zatiahnite okenné závesy a žalúzie, aby ste minimalizovali množstvo svetla dopadajúce na prijímač.

Dôležité: Nepokúšajte sa žiadnym spôsobom rozoberať, opravovať ani upravovať konzolu Xbox 360, zdroj napájania ani príslušenstvo konzoly Xbox. V opačnom prípade sa môžete vystaviť riziku vážneho zranenia alebo smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Takáto činnosť navyše spôsobí neplatnosť záruky.

Žiadosť o opravu

Ak sa problém nevyrieši pomocou týchto riešení, budete musieť požiadať o opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka, registrácia a oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Inštalácia, používanie a riešenie problémov s ovládačom Xbox 360 gamepad s veľkým tlačidlom, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku