Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Technická podpora disku USB flash pre konzolu Xbox 360

Používanie disku USB flash na ukladanie obsahu konzoly Xbox

Disk USB flash môžete používať ako ukladacie zariadenie konzoly Xbox 360 a uložiť naň až 32 gigabajtov (GB) obsahu. Môžete postupovať takto…

 • Kúpte si vopred naformátovaný disk flash s kapacitou 8 GB alebo 16 GB pre konzolu Xbox 360 od spoločnosti SanDisk. Tento oficiálny disk USB flash pre konzolu Xbox 360 od spoločnosti SanDisk je vopred nakonfigurovaný na fungovanie s konzolou Xbox 360.
 • Poznámka: Spoločnosť SanDisk momentálne neponúka vopred naformátovaný disk flash s kapacitou 32 GB.

ALEBO

 • Naformátujte disk USB flash ako ukladacie zariadenie pre konzolu Xbox.
picture

Pomocou disku USB flash môžete jednoducho preniesť svoje uložené hry a menovku hráča do inej konzoly. Najnovší softvér konzoly navyše umožňuje ukladať hry v priestore cloud a prevziať svoj profil do ktorejkoľvek konzoly. Informácie o týchto nových funkciách nájdete v článkoch Uloženie hry v ukladacom priestore typu cloud a Prevzatie, premiestnenie alebo odstránenie profilu v službe Xbox Live.

Poznámka: Pomocou disku USB flash možno do inej konzoly preniesť 32 GB obsahu. Ak potrebujete do inej konzoly preniesť viac ako 32 GB obsahu, použite kábel na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne druhy obsahu, ktoré možno ukladať v jednotlivých typoch ukladacích zariadení konzoly Xbox.

Obsah konzoly Xbox

Pevný disk
pre Xbox 360

Pamäťová jednotka USB

Pamäťová jednotka pre Xbox 360

Údaje hry pre konzolu Xbox

Áno

Áno

Áno

Motívy, ikony, položky avatara, obsah hier, predvádzacie verzie a ukážky

Áno

Áno

Áno

Tituly z lokality Arcade

Áno

Áno

Áno

Stránky sietí Facebook a Twitter

Áno

Áno

Áno

Hry pre konzolu Xbox 360

Áno

Áno

Áno

Hry na požiadanie pre konzolu Xbox 360

Áno

Áno

Áno

Filmy

Áno

Áno

Nie

Hudobné súbory (mp3, wma)

Áno

Nie

Nie

Hry pre pôvodnú konzolu Xbox

Áno

Nie

Nie

Disky USB flash

Minimálne požiadavky na zariadenia USB

Ak chcete s konzolou používať disk USB flash, musí spĺňať tieto požiadavky:

 • minimálna ukladacia kapacita vo výške 1 GB,
 • formátovanie pomocou systému súborov Windows FAT32. Formáty pre počítače Macintosh alebo systém Linux nefungujú.

Poznámka: Používanie disku USB flash, ktorý nespĺňa minimálne požiadavky na výkon, môže značne ovplyvniť výkon konzoly.

Formátovanie disku USB flash

Skôr než disk USB flash naformátujete ako ukladacie zariadenie konzoly Xbox, skontrolujte, či používate najnovšiu aktualizáciu softvéru konzoly.

Môžete naformátovať až 32 GB miesta na disku USB flash, ktoré sa bude používať na ukladanie údajov konzoly Xbox.

Poznámka: Ak sa zobrazí hlásenie „Nemožno konfigurovať“, disk USB flash nespĺňa minimálne požiadavky na zariadenia USB.

Ak chcete formátovať disk USB flash, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zapojte disk USB flash do portu USB na prednej strane konzoly.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
picture
 1. Vyberte položku settings (nastavenia) a potom položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) alebo Memory (Pamäť).
picture
 1. Vyberte položku USB Storage Device (Ukladacie zariadenie USB).
picture
 1. Vyberte jednu z možností Configure Now (Konfigurovať) alebo Customize (Prispôsobiť) a naformátujte disk USB flash pre obsah konzoly Xbox.

Poznámka: Ak na disku USB flash nie je aspoň 1 gigabajt (GB) voľného miesta, možnosti na obrazovke sú nedostupné. V takom prípade použite iný disk USB flash.

picture

Configure Now (Konfigurovať): vymaže disk USB flash a nakonfiguruje 32 GB miesta na ukladanie údajov konzoly Xbox

 1. Vyberte možnosť Configure Now (Konfigurovať) a potvrďte, že chcete vymazať všetky údaje na disku USB flash.

Customize (Prispôsobiť): nakonfiguruje časť disku USB flash (maximálne 32 GB)

 1. Vyberte možnosť Customize (Prispôsobiť).
 2. Premiestnením posúvača Reserved Storage (Vyhradený ukladací priestor) vyberte, koľko miesta chcete používať na ukladanie údajov konzoly Xbox.

  Poznámka: 512 MB je vyhradených na systémové účely.
picture
 1. Vyberte položku Configure (Konfigurovať).
 2. Konzola otestuje disk USB flash, aby sa zistilo, či správne funguje s konzolou. Ak disk USB flash prejde týmto testom, môžete ho používať.

  Poznámka: Ak má disk USB flash nižšiu než odporúčanú rýchlosť, môže sa znížiť výkon a kvalita hier. Ak chcete zrušiť operáciu a vyskúšať iný disk USB flash, vyberte položku Cancel (Zrušiť).

 3. Disk USB flash je pripravený na používanie a v zozname sa zobrazí ako ukladacie zariadenie USB.
picture

Disk USB flash môžete odteraz používať ako ktorékoľvek iné ukladacie zariadenie konzoly Xbox. Informácie o kopírovaní a premiestňovaní obsahu medzi ukladacími zariadeniami nájdete v časti Kopírovanie, premiestňovanie a odstraňovanie obsahu konzoly Xbox 360. Do konzoly Xbox 360 môžete naraz zapojiť iba dva disky USB flash.

Poznámka: Informácie uložené na disk USB flash z konzoly Xbox 360 nemožno zobraziť v počítači.

Upozornenia a chyby týkajúce sa disku USB

Zobrazuje sa hlásenie „Upozornenie na výkon“. Čo to znamená?

Ak váš disk USB flash nespĺňa minimálne požiadavky na zariadenia USB, počas hrania hier na disku flash alebo ukladania obsahu na disk flash môže dochádzať k veľkým výkyvom vo výkone.

Zobrazuje sa hlásenie „Nemožno konfigurovať“. Čo to znamená?

Vaše ukladacie zariadenie USB nefunguje správne a nemožno ho použiť na ukladanie obsahu konzoly Xbox 360. Vymeňte ukladacie zariadenie USB za zariadenie, ktoré spĺňa minimálne požiadavky na rozhranie USB:

 • ukladacia kapacita minimálne 1 GB,
 • formát systému súborov Windows FAT32.

  Poznámka: Ak bolo zariadenie naformátované v systéme Windows s použitím systému súborov FAT16 alebo NTFS, pravdepodobne ho budete môcť naformátovať v systéme Windows s použitím systému FAT32. Formáty pre počítače Macintosh a systém Linux nefungujú.

Najčastejšie otázky

Prečo konzola Xbox 360 umožňuje uložiť na disk USB iba 32 GB obsahu?

Možnosť uložiť na disky USB flash 32 GB obsahu je obrovským nárastom oproti pôvodnej pamäťovej jednotke pre Xbox 360. Ak potrebujete ďalší ukladací priestor, môžete pridať dodatočný pevný disk pre Xbox 360. Ďalšie informácie nájdete v časti Možnosti ukladania pre konzoly Xbox 360.

Prečo nemám na disku USB k dispozícii celých 32 GB priestoru?

Konzola Xbox 360 vyhradzuje 512 MB ukladacieho priestoru na systémové účely.

Aké iné možnosti ukladania môžem využiť?

Pre nadšencov multimédií je najlepšou voľbou pevný disk pre Xbox 360 s kapacitou 320 GB. Budete mať množstvo miesta na hry, televízne relácie a filmy s vysokým rozlíšením, hry na požiadanie, ukážky a doplnky hier, hudbu a oveľa viac. Hry využívajúce systémové prepojenie alebo hry pre viacerých hráčov v službe Xbox Live naďalej vyžadujú pevný disk. Pevný disk sa odporúča na hranie hier pre viacerých hráčov.

What are other users saying about these topics?

To see what other users are saying about these topics, or to ask your own questions, go to our Xbox Support Forums and view the following conversations:

Obsah fór podpory služby Xbox je k dispozícii iba v angličtine. Ak chcete obsah fór podpory služby Xbox preložiť do iného jazyka, prilepte adresu URL do prekladacieho nástroja online, napríklad do programu Bing Translator.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Technická podpora disku USB flash pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku