Prihlásenie
Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 sa odpája alebo sa nemôže pripojiť

Problém

Bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 sa nemôže pripojiť alebo udržať stabilné spojenie s konzolou a zobrazí sa toto chybové hlásenie:

Znova pripojte ovládač

Okrem toho nepretržite blikajú štyri zelené indikátory na bezdrôtovom ovládači.

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Batérie bezdrôtového ovládača pre Xbox 360 sú slabé alebo nabíjateľná batéria Xbox 360 (akumulátor) vyžaduje nabitie.
 • Rušenie spôsobuje iné bezdrôtové zariadenie, ako napríklad mikrovlnná rúra, bezdrôtový telefón alebo bezdrôtový smerovač.
 • Kovové predmety umiestnené medzi konzolou a bezdrôtovými ovládačmi spôsobujú rušenie. Zahŕňa to napríklad pochrómovaný predný panel alebo kovové priehradky, police alebo dvierka na skrinke multimediálneho systému.
  Poznámka:
  Všetky licencované predné panely pre konzolu Xbox 360 sa testujú na rušenie a nerušia licencované bezdrôtové zariadenia.
 • Ku konzole sú už pripojené štyri ovládače.

Riešenia

Vyskúšajte riešenia v nasledujúcom poradí. Ak riešenie nefunguje, vyskúšajte ďalšie riešenie.

Riešenie č. 1: Reštartujte konzolu a potom skúste znova pripojiť ovládač.

 1. Vypnite konzolu, počkajte približne minútu a potom konzolu znova zapnite.
 2. Stlačte a podržte tlačidlo sprievodcu na ovládači, až kým sa ovládač nezapne.
 1. Stlačte a pustite tlačidlo pripojenia na konzole.
 1. Do 20 sekúnd stlačte a pustite tlačidlo pripojenia na ovládači.
 1. Keď indikátory okolo tlačidla napájania na konzole prestanú blikať, ovládač by mal byť pripojený.

Riešenie č. 3: Vymeňte batérie alebo nabite akumulátor

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak nemáte nabíjateľný akumulátor, vložte nové batérie veľkosti AA.
 • Ak máte nabíjateľnú batériu Xbox 360 (akumulátor):
  1. Vyberte akumulátor a znova ho pripojte k ovládaču, pričom dbajte na správne pripojenie.
  2. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo sprievodcu. Indikátor batérie v ľavej hornej časti tlačidla sprievodcu signalizuje aktuálnu úroveň nabitia batérie.
  3. Ak je úroveň nízka, nabite akumulátor.
 • Ak máte súpravu na nabíjanie počas hry pre Xbox 360:
  1. Skontrolujte, či je akumulátor správne pripojený k ovládaču a k jednému z portov USB na konzole. Ak skontrolujete obe tieto možnosti a problém stále pretrváva, vyskúšajte krok číslo 2.
  2. Skontrolujte porty USB na konzole:
   1. Postupne zapájajte nabíjací kábel do každého z portov USB na konzole. Porty USB sa nachádzajú na prednej aj zadnej strane konzoly.
   2. Ak ovládač funguje v inom porte USB, vyskúšajte pripojiť iné príslušenstvo k portu USB, ktorý nefunguje s ovládačom.
   3. Ak port USB nefunguje so žiadnym príslušenstvom, konzola Xbox 360 môže vyžadovať opravu. Požiadajte o pomoc oddelenie technickej podpory pre konzoly Xbox. Ďalšie informácie nájdete v časti Pomoc naspodku tejto stránky.

    Ak porty USB fungujú, ale naďalej máte problémy s pripojením, vyskúšajte krok číslo 3.

  3. Vypnite vibračnú spätnú odozvu (vibrovanie) na ovládači. Ak hráte hry s vibračnou spätnou odozvou počas nabíjania, ovládač sa bude nabíjať dlhšie a akumulátor sa môže vybiť rýchlejšie, než sa stihne nabiť. Postup vypnutia vibrácie:  Postupne zapájajte nabíjací kábel do každého z portov USB na konzole. Porty USB sa nachádzajú na prednej aj zadnej strane konzoly.
   1. Stlačte tlačidlo sprievodcu na ovládači a prejdite do časti Settings (Nastavenia).
   2. Vyberte položku Preferences (Predvoľby).
   3. Vyberte položku Vibration (Vibrácia).
   4. Výberom položky Enable Vibration (Povoliť vibráciu) zrušte začiarknutie políčka.

Riešenie č. 4: Odstráňte predmety medzi ovládačom a konzolou

Dosah ovládača je do 10 metrov od konzoly. Avšak predmety umiestnené medzi ovládačom a konzolou môžu tento dosah skrátiť. Bezdrôtový ovládač môžu rušiť aj predmety, ktoré používajú bezdrôtovú technológiu (napríklad bezdrôtový telefón). Odstráňte alebo premiestnite predmety alebo bezdrôtové zariadenia, ktoré môžu rušiť bezdrôtový ovládač alebo konzolu. Problémy môžu spôsobovať napríklad:

 • Mikrovlnné rúry
 • Bezdrôtové telefóny
 • Bezdrôtové smerovače
 • Pochrómované predné panely
 • Kovové priehradky
 • Police
 • Dvierka na skrinke multimediálneho systému

Poznámka: Všetky licencované predné panely pre konzolu Xbox 360 sa testujú na rušenie a nerušia licencované bezdrôtové zariadenia.

Riešenie č. 5: Odpojte všetky ovládače a náhlavné súpravy

Ak všetky štyri indikátory okolo tlačidla napájania na konzole svietia nazeleno a na ovládači blikajú nazeleno štyri indikátory, ku konzole sú už zrejme pripojené štyri ovládače. Odpojte všetky ovládače a potom vyskúšajte pripojiť problémový ovládač.

 • Ak chcete odpojiť bezdrôtový ovládač, stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlo Guide (Sprievodca), a potom vypnite ovládač.
 • Ak chcete odpojiť bezdrôtovú náhlavnú súpravu, vypnite ju.
 • Ak chcete odpojiť káblový ovládač alebo káblovú náhlavnú súpravu, odpojte príslušný kábel od konzoly.

Získajte ďalšie informácie o pripojení herných ovládačov.

Riešenie č. 6: Vymeňte ovládač

Ak ovládač naďalej nefunguje správne, budete ho musieť vymeniť. Náhradný ovládač pre Xbox 360 si môžete objednať v servisnom stredisku Xbox online. Pred výmenou ovládača, na ktorý sa vzťahuje záruka, sa vyžaduje registrácia konzoly. Pozrite si časť Oprava konzoly Xbox 360: Najčastejšie otázky, kde nájdete dĺžku záruky.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 sa odpája alebo sa nemôže pripojiť, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku