Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s univerzálnym diaľkovým ovládačom pre Xbox 360

Prehľad

Pri používaní univerzálneho diaľkového ovládača pre Xbox 360 sa môžu vyskytnúť tieto problémy:

 • Nie sú k dispozícii funkcie diskov DVD.
 • Kvalita videa je nízka alebo video nie je k dispozícii.
 • Kvalita zvuku je nízka alebo zvuk nie je k dispozícii.
 • Nefungujú tlačidlá.
 • Výsledkom používania diaľkového ovládača s konzolou Xbox 360 je slabý výkon.
 • Nefunguje kód televízora.

Ak sa vyskytne niektorý z týchto problémov, pozrite si príslušnú časť v tomto článku.

Nie sú k dispozícii funkcie diskov DVD

Niektoré disky DVD nemusia podporovať všetky funkcie prehrávania diskov DVD pomocou konzoly Xbox 360. Zvyčajne sú ovplyvnené tieto funkcie:

 • titulky,
 • zvukové stopy vo viacerých jazykoch,
 • viacero pozorovacích uhlov,
 • spomalené prehrávanie.

Ďalšie informácie o podporovaných funkciách nájdete v dokumentácii príslušného disku DVD. V zriedkavých prípadoch nemusia určité disky DVD fungovať správne. Takéto správanie zvyčajne spôsobuje odlišný postup pri výrobe alebo kódovanie softvéru na spracovanie obrazu na disku DVD.

Kvalita videa alebo zvuku je nízka, prípadne video alebo zvuk nie je k dispozícii

Skontrolujte, či je správne pripojený kábel AV. Informácie o nastavení a riešení problémov s káblom AV nájdete v inštalačnej príručke konzoly Xbox 360 alebo v pokynoch pre kábel AV.

Nefungujú tlačidlá

 • Skontrolujte, či nedochádza k rušeniu. Odstráňte všetky predmety, ktoré môžu blokovať infračervený port na diaľkovom ovládači alebo na konzole. Patria sem aj kovové alebo metalizované čelné kryty konzoly.
 • Ak je infračervený port na čelnom kryte poškodený, vymeňte čelný kryt.
 • Vložte do diaľkového ovládača nové batérie, aby ste zistili, či toto správanie spôsobujú slabé batérie. Vyberte batérie z diaľkového ovládača, dvakrát stlačte každé tlačidlo a potom batérie znova vložte.

Výsledkom používania diaľkového ovládača s konzolou Xbox 360 je slabý výkon

 • Skontrolujte, či sú v diaľkovom ovládači nové batérie.
 • Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na infračervený snímač vedľa otvoru na pamäťovú jednotku A.
 • Overte, či infračervený snímač nie je zablokovaný ani zakrytý.
 • Diaľkový ovládač používajte najviac 3 metre od infračerveného snímača na konzole.
 • Za denného svetla zatiahnite okenné závesy a žalúzie, aby ste minimalizovali množstvo infračerveného svetla z okolia.

Nefunguje kód televízora

Ak chcete vyhľadať správny kód televízora, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zapnite televízor a namierte naň diaľkový ovládač.
 2. Naraz stlačte tlačidlá TV a OK a dve sekundy ich podržte. Na dve sekundy sa rozsvietia všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači. Potom zostanú rozsvietené len číselné tlačidlá televízora (1 až 12).
 3. Stlačením tlačidla CH+ alebo CH– odošlite do televízora sériu príkazov na vypnutie. Ďalej stláčajte tlačidlo CH+ alebo CH–, kým sa televízor nevypne.
 4. Poznámka: Po stlačení jednotlivých tlačidiel počkajte dostatočne dlhý čas, kým televízor nezareaguje na príkaz vypnutia. Niektoré televízory zareagujú na príkaz vypnutia po dlhšom čase než iné televízory.

 5. Stlačením tlačidla TV uložte kód a ukončite nastavovanie. Všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači trikrát zablikajú na potvrdenie kódu.

Poznámka: Ak po nastavení kódu televízora diaľkový ovládač nefunguje správne, skúste zadať iný kód od toho istého výrobcu televízora. Prípadne vyhľadajte iný kód.

Univerzálny diaľkový ovládač pre Xbox 360 môžete používať iba s konzolou Xbox 360, televízormi alebo počítačom s aplikáciou Windows Media Center. Univerzálny diaľkový ovládač pre Xbox 360 nemôžete používať s videorekordérmi, digitálnymi videorekordérmi, prehrávačmi diskov DVD ani inými zvukovými zariadeniami.

Ak potrebujete pomoc s riešením problému s univerzálnym diaľkovým ovládačom pre Xbox 360, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox. Ďalšie informácie o postupe nájdete na lokalite Technická podpora pre konzoly Xbox.

Dôležité: Konzolu Xbox 360 alebo jej príslušenstvo odneste predajcovi na opravu alebo servis, až keď vám to nariadi zástupca oddelenia technickej podpory pre konzoly Xbox.

Ďalšia podpora

Ďalšie informácie o tom, ako sa môžete obrátiť priamo na oddelenie technickej podpory pre konzoly Xbox, nájdete na lokalite Technická podpora pre konzoly Xbox.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s univerzálnym diaľkovým ovládačom pre Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku