Nastavenie aplikácie Crunchyroll v konzole Xbox

Informácie o aplikácii Crunchyroll

Vďaka aplikácii Crunchyroll môžu používatelia sledovať anime aj kórejské televízne relácie typu drama prostredníctvom konzoly Xbox.

Riešenia

Požiadavky aplikácie

Ak chcete používať aplikáciu Crunchyroll, potrebujete:

 • zlaté členstvo Xbox Live,
 • minimálne 71 MB voľného ukladacieho priestoru,
 • konto Crunchyroll.

Prevzatie aplikácie Crunchyroll

 1. V konzole sa prihláste pomocou menovky hráča v službe Xbox Live. (Vyžaduje sa zlaté členstvo Xbox Live.)
 2. Prejdite do ponuky Apps a potom vyberte položku Browse Apps).
 3. Vyhľadajte aplikáciu Crunchyroll.
 4. Výberom aplikácie Crunchyroll ju prevezmete a nainštalujete.
 5. Po prevzatí sa aplikácia automaticky spustí. Môžete vyhľadávať v katalógu a zobraziť podrobnosti o dostupnom obsahu.

Ak chcete spustiť aplikáciu Crunchyroll neskôr, prejdite do časti Video, My Video Apps a potom Crunchyroll.

Priradenie konzoly Xbox 360 ku kontu Crunchyroll alebo zrušenie tohto priradenia

Priradenie konzoly ku kontu Crunchyroll

Po spustení aplikácie Crunchyroll sa zobrazí výzva na prihlásenie. Na prihlásenie sa vyžaduje konto Crunchyroll. Aplikácia Crunchyroll ponúka (za poplatok za odber) tri typy platených kont:

 • Anime Premium. Používatelia môžu aplikáciu Crunchyroll použiť na sledovanie anime.
 • Drama Premium. Používatelia môžu aplikáciu Crunchyroll použiť na sledovanie kórejských televíznych relácií typu drama.
 • All-Access. Používatelia môžu aplikáciu Crunchyroll použiť na sledovanie anime alebo kórejských televíznych relácií typu drama.

O technickú podporu pre konto Crunchyroll požiadajte spoločnosť Crunchyroll prostredníctvom stránky Kontaktujte sa s nami.
Postup prihlásenia po spustení aplikácie Crunchyroll:

 1. Na obrazovke Welcome to Crunchyroll vyberte položku Log in.
 2. Do polí Email or UsernamePassword zadajte e-mail (alebo meno používateľa) a heslo priradené ku kontu Crunchyroll.
 3. Vyberte položku Log in.

Po prihlásení sa do konta Crunchyroll sa výzva na prihlásenie znova zobrazí až po tom, ako sa z aplikácie Crunchyroll v konzole Xbox 360 odhlásite.

Zrušenie priradenia konzoly ku kontu Crunchyroll

 1. V aplikácii Crunchyroll prejdite do centra Settings a vyberte položku Account info.
 2. Vyberte položku Log out.

Správa konta Crunchyroll

O technickú podporu pre konto Crunchyroll požiadajte spoločnosť Crunchyroll prostredníctvom stránky Kontaktujte sa s nami.

Používanie rodinných nastavení na kontrolu prístupu k obsahu

Ak pomocou rodinných nastavení kontrolujete, ktorý obsah zdieľate prostredníctvom služby Xbox Live, aplikácia Crunchyroll bude mať tie isté nastavenia, ktoré nakonfigurujete. Ak napríklad v konzole Xbox 360 zakážete sledovanie televíznych relácií určených pre dospelých, tieto programy budú v aplikácii Crunchyroll označené ikonou „Neprístupné video“. Zamknuté video bude možné prehrať až potom, čo dospelý používateľ upraví prístupový kód rodinných nastavení.

Ďalšie informácie o blokovaní obsahu v službe Xbox Live pomocou rodinných nastavení nájdete v časti Rodičovská kontrola v konzole Xbox 360.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie aplikácie Crunchyroll v konzole Xbox, alebo iným problémom?