Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Správa digitálnych prístupových práv pre konzolu Xbox 360

Správa digitálnych prístupových práv pre konzolu Xbox 360: najčastejšie otázky

Táto stránka obsahuje odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa správy digitálnych prístupových práv (DRM) a služby Xbox Live.

Poznámka: Tento článok sa týka správy DRM a konzoly Xbox 360. Ak máte otázky týkajúce sa správy DRM a počítača, prečítajte si článok Prehrávanie chráneného obsahu po zmene hardvéru počítača nemusí byť možné vo vedomostnej databáze Microsoft Knowledge Base.

Na tejto stránke

Čo je to správa digitálnych prístupových práv?

Technológiu DRM (Správa digitálnych prístupových práv) používajú poskytovatelia obsahu, napríklad obchody Xbox, na riadenie spôsobu, akým sa hry a videosúbory používajú a distribuujú. Obchody Xbox predávajú a požičiavajú videá, hry a doplnky chránené technológiou DRM, na ktoré sa vzťahujú práva na používanie médií umožňujúce špecifické používanie daného obsahu.

Po zakúpení obsahu získate licenciu na jeho používanie. Táto licenca má dve části: systémovú licenciu a lokálnu licenciu. Systémová licencia sa vzťahuje na menovku hráča, ktorý kupuje obsah. Lokálna licencia sa vzťahuje na konzolu, do ktorej ste obsah prvýkrát prevzali.

Môžem licenciu na obsah preniesť z jednej konzoly Xbox 360 do inej?

Áno, licencie na obsah môžete preniesť z jednej konzoly do inej raz za štyri mesiace.

Ak bola konzola nedávno opravovaná alebo ste kúpili novú konzolu, licencie na obsah preneste použitím možnosti prenosu licencie v konzole. Postupujte takto:

  1. V konzole sa pomocou menovky hráča, ktorú ste použili pri kúpe obsahu, prihláste do služby Xbox Live.
  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
  3. V časti Your Billing Options (Možnosti fakturácie) vyberte položku License Transfer (Prenos licencií).
  4. Podľa pokynov preneste licencie na obsah.
  5. Po prenesení licencií aktualizujte lokálne licencie opätovným prevzatím obsahu. Pokyny nájdete v časti Preberanie predtým zakúpeného obsahu.

Po vykonaní týchto krokov môžete obsah používať v konzole prostredníctvom iných profilov a v prípade, že nie ste pripojení k službe Xbox Live.

Čo je chránený obsah?

Chránený obsah je akákoľvek hra, video alebo doplnok, pri ktorom sa používa správa digitálnych prístupových práv. Ak chcete hrať alebo prehrávať chránenú hru, video alebo doplnok, musíte mať licenciu na daný obsah.

Príklady chráneného obsahu

  • Hry
  • Televízne relácie
  • Filmy
  • Hudobné videá
  • Doplnkový obsah hier

Čo je licencia?

Licencia je ďalší názov pre práva na používanie médií.

Ako sa používajú licencie v konzole Xbox 360?

Keď chcete použiť chránenú hru, video alebo doplnok, konzola Xbox 360 skontroluje, či máte platnú licenciu na daný obsah. Ak vám licencia umožňuje používať tento obsah, konzola Xbox 360 ho prehrá alebo povolí používanie doplnku.

Ak konzola Xbox 360 nenájde platnú licenciu na tento obsah alebo ak licencia nepovoľuje vykonať príslušnú akciu, konzola Xbox 360 akciu nevykoná. Zvyčajne sa zobrazí chybové hlásenie s vysvetlením, prečo sa akcia nevykonala.

Ako môžem získať licencie na obsah?

Licencie sa získavajú automaticky po prevzatí obsahu. Ak licencia chýba alebo je poškodená, môžete použiť históriu preberania v konzole Xbox 360 a opätovným prevzatím obsahu naň znova získať licenciu. Pokiaľ ste predtým nepoužili nástroj na prenos licencií, existujúce licencie sa obnovia, ale neprenesú do novej konzoly.

Môžem preniesť licencie na filmy a televízne relácie?

V dôsledku licenčných obmedzení nemôžete prenášať licencie na filmy a televízne relácie z jednej konzoly do druhej.

Čo je „cestovanie“ konzoly Xbox 360?

Výraz „cestovanie“ označuje používanie obsahu kúpeného v jednej konzole Xbox 360 (povedzme konzole A) v inej konzole Xbox 360 (povedzme konzole B). Do konzoly A môžete napríklad prevziať hru z obchodu Xbox Live Games a potom pevný disk s touto hrou pripojiť ku konzole B. Keď pevný disk pripojíte ku konzole B a prihlásite sa do služby Xbox Live, môžete hru hrať bez akýchkoľvek obmedzení.

Poznámka: Ak sa má „cestovanie“ povoliť, musíte sa k službe Xbox Live pripojiť pomocou profilu, ktorý ste použili na kúpu príslušného obsahu, aby sa mohla overiť licencia na obsah.

Prečo nemôžem zobraziť, prehrať ani použiť predtým prevzatý obsah?

Postupujte podľa krokov na riešenie problémov uvedených na stránke Nemožno prehrať obsah prevzatý zo služby Xbox Live.

Môžem preniesť obsah z jedného konta Xbox Live do iného?

Nie. Licencie na obsah nie sú uložené v konte Xbox Live, ale v konzole Xbox 360.

Ak chcete inému kontu Xbox Live povoliť používanie vašich licencií na obsah, musíte prevziať svoj profil v službe Xbox Live a potom licencie na obsah preniesť do konzoly Xbox 360 príslušnej osoby.

Po prevzatí profilu v službe Xbox Live a prenose licencií na obsah do inej konzoly Xbox 360 možno príslušný obsah používať vo všetkých profiloch v tejto konzole.

Prečo sa pri pokuse o prenos obsahu do iného profilu zobrazí chybové hlásenie Túto položku nemožno prenášať medzi profilmi?

Niektoré položky uložené v konzole Xbox 360 nemožno preniesť z jedného profilu do iného. Do iného profilu napríklad nemožno preniesť obsah z obchodu Xbox Live Games. Ak položku nemôžete presunúť do iného profilu, musíte ju prevziať pomocou druhého profilu, a to rovnakým spôsobom, ako ste ju získali pomocou pôvodného profilu.

Poznámka: V druhom profile musíte niektoré položky vytvoriť znova. V druhom profile musíte znova vytvoriť napríklad uložené hry.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Správa digitálnych prístupových práv pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?