Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 8015D002

Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Konto neexistuje.
Kód stavu: 8015D002

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém s kontom. Môže sa napríklad vyžadovať aktualizácia informácií o zabezpečení konta.

Poznámka: Skôr ako vyskúšate nasledujúce riešenia, skontrolujte, či je služba Xbox Live spustená prostredníctvom stránky Stav služby Xbox Live.

Riešenia

Riešenie č. 1: Aktivovali ste nedávno dvojstupňové overovanie?

Ak ste nedávno aktivovali dvojstupňové overovanie, nemusíte vedieť, ako sa máte prihlásiť do aplikácií alebo zariadení, ktoré neakceptujú kódy zabezpečenia. V niektorých aplikáciách (napríklad v poštových aplikáciách alebo niektorých smartfónoch) a zariadeniach (napríklad v konzole Xbox 360) sa pri pokuse o prihlásenie nezobrazí výzva na zadanie prvku zabezpečenia. Ak sa v aplikácii alebo zariadení zobrazí chyba nesprávneho hesla, budete musieť vytvoriť jedinečné heslo aplikácie, aby ste sa mohli prihlásiť. Po prihlásení pomocou hesla aplikácie ste pripravení na používanie príslušnej aplikácie alebo zariadenia. Pomocou tohto nového hesla aplikácie sa budete prihlasovať do zariadenia namiesto hesla konta Microsoft.

Heslo aplikácie budete musieť vytvoriť a raz sa pomocou neho budete musieť prihlásiť v každej aplikácii alebo zariadení, v ktorom sa nezobrazuje výzva na zadanie prvku zabezpečenia. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do konta Microsoft.
 2. V časti Password and security info (Heslo a bezpečnostné informácie) ťuknite alebo kliknite na položku Edit security info (Upraviť bezpečnostné informácie).
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie prvku zabezpečenia, zadajte ho a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Submit (Odoslať).
 3. V časti App passwords (Heslá aplikácií) ťuknite alebo kliknite na položku Create a new app password (Vytvoriť nové heslo aplikácie).
  Nové heslo aplikácie sa vygeneruje a zobrazí na obrazovke.
 4. Keď sa v konzole Xbox zobrazí výzva na zadanie hesla konta Microsoft, zadajte heslo aplikácie vytvorené online.
 5. Po prihlásení pomocou hesla aplikácie ste pripravení na používanie príslušnej aplikácie alebo zariadenia. Pomocou tohto nového hesla aplikácie sa budete prihlasovať do zariadenia namiesto hesla konta Microsoft.

Riešenie č. 2: Overenie informácií o zabezpečení konta Microsoft

Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite do konta Microsoft.
  Poznámka: Ak ste zabudli heslo alebo sa pomocou neho nemôžete prihlásiť, obnovte heslo.
 2. Kliknite na položku Edit security info (Upraviť informácie o zabezpečení).
 3. Overte informácie o zabezpečení. Overte napríklad informácie uvedené v poliach Phone number (Telefónne číslo), Alternate email address (Alternatívna e-mailová adresa) a Security question (Bezpečnostná otázka).
 4. Odhláste sa z konta Microsoft a potom sa znova prihláste.
 5. Skúste sa znova prihlásiť v službe Xbox Live.

Riešenie č. 3: Odstránenie a opätovné prevzatie profilu v službe Xbox Live

Pomoc nájdete v časti Správa menovky hráča a profilu.

Riešenie č. 4: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Ak chcete vymazať vyrovnávaciu pamäť systému, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) alebo Memory (Pamäť).
picture
 1. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté úložné zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých úložných zariadení.)
 2. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému)
picture
 1. Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí chyba 8015D002, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku