Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Pri prihlasovaní v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 8015D002

Pri pokuse o prihlásenie v službe Xbox Live sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Konto neexistuje.
Kód stavu: 8015D002

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Vyskytol problém s vaším kontom. Môže sa napríklad vyžadovať aktualizácia informácií o zabezpečení konta.
 • Profil uložený v konzole Xbox 360 je poškodený.

Riešenia

Riešenie č. 1: Kontrola stavu služby Xbox Live

Na stránke Stav služby Xbox Live skontrolujte, či je služba dostupná a spustená. Ak sú uvedené nejaké upozornenia týkajúce sa tejto služby, chvíľu počkajte a potom to skúste znova.

Riešenie č. 2: Overenie bezpečnostných informácií konta Microsoft

Postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do konta Microsoft.
  Poznámka: Ak ste zabudli heslo alebo sa pomocou neho nemôžete prihlásiť, vyskúšajte riešenie Vyhľadanie e-mailovej adresy alebo hesla konta Microsoft.
 2. V časti Security & Privacy (Zabezpečenie a ochrana) kliknite na položku Change password & more (Zmeniť heslo a ďalšie možnosti).
 3. V časti Security info helps keep your account secure (Bezpečnostné informácie pomáhajú zabezpečiť vaše konto) overte svoje e-mailové adresy a telefónne číslo. V prípade potreby pridajte alebo aktualizujte tieto bezpečnostné informácie.
 4. Odhláste sa z konta Microsoft a potom sa znova prihláste.
 5. Skúste sa znova prihlásiť v službe Xbox Live.

Riešenie č. 3: Opätovné prevzatie profilu Xbox Live

Postupujte nasledovne:

 1. Najprv premiestnite svoj profil Xbox Live. Postupujte nasledovne:
  1. Naformátujte rezervný USB kľúč ako pamäťovú jednotku.
  2. Pripojte USB kľúč ku konzole.
  3. Na paneli prejdite do časti settings (nastavenia) a potom vyberte položku Storage (Úložisko).
  4. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  5. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov) a potom vyberte svoj profil hráča.
  6. Vyberte položku Move (Premiestniť).
  7. Vyberte pamäťovú jednotku, do ktorej chcete premiestniť svoj profil.
  8. Odpojte USB kľúč od konzoly.
 2. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému. Postupujte nasledovne:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
picture
  1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
  3. Označte ľubovoľné ukladacie zariadenie a na ovládači stlačte tlačidlo Y. (Bez ohľadu na vybraté ukladacie zariadenie sa vymaže vyrovnávacia pamäť všetkých ukladacích zariadení.)
  4. Vyberte položku Clear System Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť systému).

Po zobrazení výzvy na potvrdenie údržby ukladacieho zariadenia vyberte položku Yes (Áno).

 1. Reštartujte konzolu Xbox 360.
 2. Znova prevezmite svoj profil Xbox Live. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v článku Prevzatie profilu Xbox Live do inej konzoly Xbox 360 alebo jeho opätovné prevzatie.

Ak ste nedávno aktivovali dvojstupňové overovanie

Ak ste aktivovali dvojstupňové overovanie a vytvorili heslo aplikácie, na prihlásenie v službe Xbox Live použite toto heslo aplikácie.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prihlasovaní v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba 8015D002, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku