Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Kódy chýb konzoly Xbox 360

Kódy chýb hardvéru konzoly Xbox

Ak sa vyskytne problém s hardvérom konzoly Xbox 360, na televíznej obrazovke sa môže zobraziť chybové hlásenie s kódom pozostávajúcim z troch znakov, napríklad Systémová chyba E74. V takom prípade vyhľadajte kód chyby v nasledujúcej tabuľke a oboznámte sa s ďalším postupom.

Pôvodná konzola Xbox 360 Konzola Xbox 360 S
picture picture
Kód chyby Pôvodná konzola Xbox 360 Konzola Xbox 360 S
E01 – E63, E65 Použite sprievodcu Riešenie problému s blikajúcimi indikátormi. Vyberte problém Jeden blikajúci indikátor a postupujte podľa krokov uvedených v riešení. Vyskúšajte nasledujúci postup:
 1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
 2. Vyberte pevný disk.
 3. Odpojte všetky disky USB flash.

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto krokov, musíte požiadať o opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo získajte ďalšie informácie o tom, ako dať konzolu opraviť.

E64 Konzola vyžaduje opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo získajte ďalšie informácie o tom, ako dať konzolu opraviť.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si časť Oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

Konzola vyžaduje opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo získajte ďalšie informácie o tom, ako dať konzolu opraviť.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si časť Oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

E66 Ak sa zobrazí toto hlásenie a kód chyby, znamená to, že s používanou konzolou Xbox 360 sa manipulovalo alebo bola upravovaná. V takom prípade sa pomocou tejto konzoly už nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, preberať systémové aktualizácie ani hrať nové hry, ktoré vyžadujú systémové aktualizácie.

Ďalšie informácie nájdete v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba E66 a jeden indikátor bliká na červeno.

Ak sa zobrazí toto hlásenie a kód chyby, znamená to, že s používanou konzolou Xbox 360 sa manipulovalo alebo bola upravovaná. V takom prípade sa pomocou tejto konzoly už nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, preberať systémové aktualizácie ani hrať nové hry, ktoré vyžadujú systémové aktualizácie.

Ďalšie informácie nájdete v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí chyba E66 a jeden indikátor bliká na červeno.

E68, E69 Použite sprievodcu Riešenie problému s blikajúcimi indikátormi. Vyberte problém Jeden blikajúci indikátor a postupujte podľa krokov uvedených v riešení. Vyskúšajte nasledujúci postup:
 1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
 2. Vyberte pevný disk.
 3. Odpojte všetky disky USB flash.
 4. Ak sa po vybratí pevného disku nezobrazí hlásenie so systémovou chybou, možno zlyhal hardvér pevného disku. Nový pevný disk pre Xbox 360 si môžete objednať zo servisného strediska Xbox online (prihláste sa pomocou konta Microsoft). Pred výmenou pevného disku, na ktorý sa vzťahuje záruka, sa vyžaduje registrácia konzoly.

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto krokov, musíte požiadať o opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo získajte ďalšie informácie o tom, ako dať konzolu opraviť.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si časť Oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

E70, E71, E73 Použite sprievodcu Riešenie problému s blikajúcimi indikátormi. Vyberte problém Jeden blikajúci indikátor a postupujte podľa krokov uvedených v riešení. Vyskúšajte nasledujúci postup:
 1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
 2. Vyberte pevný disk.
 3. Odpojte všetky disky USB flash.

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto krokov, musíte požiadať o opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo získajte ďalšie informácie o tom, ako dať konzolu opraviť.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si časť Oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

E74 Konzola vyžaduje opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo získajte ďalšie informácie o tom, ako dať konzolu opraviť.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si časť Oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky

Konzola vyžaduje opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo získajte ďalšie informácie o tom, ako dať konzolu opraviť.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si časť Oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

E75 – E99 Použite sprievodcu Riešenie problému s blikajúcimi indikátormi. Vyberte problém Jeden blikajúci indikátor a postupujte podľa krokov uvedených v riešení. Vyskúšajte nasledujúci postup:
 1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
 2. Vyberte pevný disk.
 3. Odpojte všetky disky USB flash.

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto krokov, musíte požiadať o opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo získajte ďalšie informácie o tom, ako dať konzolu opraviť.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si časť Oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

E81 Použite sprievodcu Riešenie problému s blikajúcimi indikátormi. Vyberte problém Jeden blikajúci indikátor a postupujte podľa krokov uvedených v riešení.

Vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
 2. Vyberte pevný disk.
 3. Odpojte všetky disky USB flash.

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto krokov, musíte požiadať o opravu. Prihláste sa a požiadajte o opravu alebo získajte ďalšie informácie o tom, ako dať konzolu opraviť.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si časť Oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

Chyby pri čítaní disku v konzole Xbox

Správy Postup
 • Disk nemožno prečítať.
 • Ak chcete disk prehrať, vložte ho do konzoly Xbox 360.
 • Nerozpoznaný disk
 • Zobrazuje sa hlásenie „Reading…“ (Číta sa) a potom „Open Tray“ (Otvorte zásobník)
Použite sprievodcu Riešenie problému s diskovou jednotkou konzoly Xbox.

Chyby pri aktualizácii softvéru konzoly

Pri aktualizácii softvéru konzoly sa môže zobraziť chyba. Alebo sa chyba môže zobraziť po aktualizácii softvéru konzoly. Pri pokuse o prehranie disku DVD sa napríklad môže zobraziť chybové hlásenie, ktoré sa podobá na nasledujúce:

Niektoré funkcie služby Xbox chýbajú alebo sú poškodené. Ak ich chcete nahradiť, aktualizujte systém. Konzola sa teraz reštartuje.

Ak sa vyskytne niektorý z týchto problémov, pozrite si stránku Riešenie problémov s aktualizáciou softvéru konzoly.

Chyby senzora Kinect

Ak sa pri používaní senzora Kinect zobrazí chyba, pozrite si časť Chybové hlásenia senzora Kinect.

Iné chyby

Ak sa zobrazí kód chyby alebo stavu, ktorý nie je uvedený v tomto článku, skúste ho vyhľadať na stránke Vyhľadávanie kódov chýb.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Kódy chýb konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku