Tipy na hranie hier pre konzolu Xbox 360, ktoré využívajú senzor Kinect

Informácie o hrách

Pozastavenie hry

Gesto na zobrazenie sprievodcu senzora Kinect
Pomocou gesta na zobrazenie sprievodcu senzora Kinect môžete pozastaviť hranie hry alebo zobraziť sprievodcu senzora Kinect počas hrania hier pre senzor Xbox Kinect.

Ak to chcete urobiť, pripažte obidve ruky. Ľavú ruku upažte v uhle 45 stupňov od tela.

Tipy pre hry dvoch hráčov

picture
Hráči by mali byť od senzora vzdialení aspoň 2,4 m a mali by mať dostatok miesta na pohyb bez toho, aby do seba vrážali.

Ak sa hráči zamenia, vyskúšajte nasledujúce kroky:

Ak hra nesleduje hráča alebo sleduje inú osobu v miestnosti:

 • Uistite sa, že sa v hernom priestore nenachádzajú iné osoby než hráči.
 • Hráči musia byť vysokí aspoň 1 meter.
 • Jeden z hráčov musí na tri sekundy podržať ruku 5 cm od senzora a potom sa vrátiť do herného priestoru. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli senzora. To by malo hre pomôcť, aby našla oboch hráčov.
picture
Ak má senzor Kinect naďalej problémy s presným sledovaním hráčov, skúste použiť funkciu ladenia senzora Kinect.

Rozhovor počas hry pomocou senzora Kinect

Senzor Kinect obsahuje vstavaný mikrofón, ktorý sa používa na rozpoznávanie reči a rozhovor. Po pripojení k službe Xbox Live môžete pomocou senzora Kinect viesť rozhovor s priateľmi (slúchadlá sa nepožadujú).

Informácie o rozhovoroch s priateľmi nájdete v článku Rozhovory a komunikácia pomocou služby Xbox Live.

Zapnutie mikrofónu senzora Kinect
Skôr než zapnete mikrofón senzora Kinect, odpojte káblovú alebo bezdrôtovú náhlavnú súpravu. Pripojená náhlavná súprava spôsobí vypnutie mikrofónu senzora Kinect.

picture

Zo sprievodcu konzoly Xbox 360

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 3. Vyberte položku Chat & IM (Rozhovory a okamžité správy).
 4. Výberom položky Kinect Microphone (Mikrofón senzora Kinect) zapnite alebo vypnite mikrofón.
picture

Z panela

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
 2. Pomocou gesta na zobrazenie sprievodcu senzora Kinect zobrazte sprievodcu senzora Kinect.
 3. Ukázaním rukou na ikonu rozhovoru (v ľavom dolnom rohu obrazovky) zapnite alebo vypnite mikrofón.

Poznámka: Ak je mikrofón zapnutý a niekto vás nepočuje (alebo naopak), pozrite si článok Riešenie problémov s rozhovorom.

Úprava hlasitosti rozhovoru

picture

Zo sprievodcu konzoly Xbox 360

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Preferences (Predvoľby).
 4. Vyberte položku Voice (Hlas).
 5. Vyberte, čo chcete upraviť:
  • Voice volume (Hlasitosť hlasu): upravte hlasitosť zvuku iných ľudí.
  • Game volume (Hlasitosť hry): upravte hlasitosť hry počas rozhovoru.

Poznámka: Tieto nastavenia platia pre súkromný rozhovor a rozhovor počas oslavy. Nevzťahujú sa na relácie rozhovorov spustené funkciou rozhovoru, ktorá je súčasťou hry.

Chcete používať náhlavnú súpravu?

Ak chcete, môžete pripojiť káblové alebo bezdrôtové slúchadlá. Potom sa mikrofón senzora Kinect automaticky stlmí. Ak chcete znova používať mikrofón senzora Kinect, odpojte slúchadlá.

Počujete ozvenu?

Ak počas rozhovoru počujete ozvenu:

 1. Spustením funkcie ladenia senzora Kinect nakalibrujte zvuk.
 2. Ak naďalej počujete ozvenu, požiadajte priateľov, s ktorými sa rozprávate, aby funkciu ladenia senzora Kinect spustili aj oni.
Videorozhovor

Informácie o nastavení a používaní videorozhovoru nájdete v článku Nastavenie videokomunikácie.

Hry pre senzor Kinect

Ak chcete nájsť hry, ktoré sú navrhnuté na spoluprácu so senzorom Kinect, hľadajte tieto logá:

picture
Vyžaduje senzor Kinect

Ak chcete hrať hry s týmto logom, musíte mať senzor Kinect. Tieto hry boli navrhnuté špeciálne pre senzor Kinect. Všetky stránky hry možno ovládať pomocou tela. Nepožaduje sa herný ovládač.
picture

Lepšie so senzorom Kinect

Hry s týmto logom nepožadujú senzor Kinect, ale so senzorom sú oveľa zábavnejšie.

Vyhľadajte skvelé hry pre senzor Kinect!

Používanie lokality KinectShare

Počas hrania niektorých hier pre senzor Kinect možno zhotovovať fotografie a videá vás a vašich priateľov. Tieto fotografie a videá potom môžete odovzdávať na webové lokality a do služieb, ako je KinectShare.com. Fotografie a videá odovzdané na lokalitu KinectShare.com možno preberať, tlačiť a zdieľať s priateľmi a rodinou v sociálnych sieťach, napríklad v sieti Facebook.

picture

Ak chcete fotografie a videá odovzdávať na lokalitu KinectShare.com alebo podobné webové lokality, musíte byť prihlásení v službe Xbox Live a pre nastavenie Kinect Sharing (Zdieľanie prostredníctvom senzora Kinect) musí byť vybratá hodnota Allowed (Povolené). Toto nastavenie je súčasťou nastavení bezpečnosti online a ochrany osobných údajov konzoly.

Zmena nastavenia Kinect Sharing (Zdieľanie prostredníctvom senzora Kinect)

 1. V konzole sa prihláste pomocou menovky hráča.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Privacy (Ochrana osobných údajov).
 3. Vyberte položku Change Settings (Zmeniť nastavenia).
 4. Vyberte možnosť Customize (Prispôsobiť).
picture
 1. Vyberte položku Kinect Sharing (Zdieľanie prostredníctvom senzora Kinect).
 2. Vyberte možnosť Allowed (Povolené) alebo Blocked (Blokované).
  • Allowed (Povolené): Môžete odovzdávať a zdieľať fotografie a videá na webové lokality a do služieb, ako je KinectShare.com. Na lokalitu KinectShare.com sa prihláste pomocou konta Microsoft a zobrazte odovzdané fotografie a videá. Ďalšie informácie.
  • Blocked (Blokované): Fotografie a videá nemožno odovzdávať a zdieľať na webových lokalitách a v službách.

Poznámka: Pre detské kontá Xbox Live je predvolene nastavená hodnota Blocked (Blokované). Pre kontá Xbox Live dospelých a dospievajúcich osôb je predvolene nastavená hodnota Allowed (Povolené).

 1. Stlačte tlačidlo B na ovládači.
 2. Vyberte položku Save and Exit (Uložiť a skončiť).

Tieto kroky vykonajte pre každého člena svojej rodiny. Ak nastavenie meníte v detskom konte, zobrazí sa výzva na zadanie konta Microsoft (e-mailovej adresy a hesla) súvisiaceho konta dospelej osoby.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Tipy na hranie hier pre konzolu Xbox 360, ktoré využívajú senzor Kinect, alebo iným problémom?