Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox

Prehľad

Medzi rôznymi ukladacími zariadeniami konzoly Xbox 360 môžete kopírovať, premiestňovať alebo odstraňovať obsah, ako sú uložené hry, profily alebo položky avatara. Ukladacie zariadenie potom môžete použiť na premiestnenie obsahu do inej konzoly Xbox 360.

Riešenia

Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie jednotlivých položiek

 1. Na domovskej obrazovke konzoly Xbox prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
 3. Vyberte ukladacie zariadenie s obsahom, ktorý chcete skopírovať, premiestniť alebo odstrániť:
  • Hard Drive (Pevný disk): pevný disk konzoly.
  • Cloud Saved Games (Hry uložené v ukladacom priestore typu cloud): ukladací priestor na serveroch služby Xbox Live. Ďalšie informácie nájdete v článku Virtuálne ukladanie hier.
  • USB Storage Device (Ukladacie zariadenie USB): Ukladacie zariadenie USB, napríklad disk USB flash pripojený ku konzole. Ďalšie informácie o diskoch USB flash nájdete v článku Technická podpora disku USB flash pre konzolu Xbox 360.
  • Memory Unit (Pamäťová jednotka): pamäťová jednotka pripojená k pôvodnej konzole Xbox 360.
 4. Vyberte typ obsahu, ktorý chcete skopírovať, premiestniť alebo odstrániť:
picture
 1. V rámci vybratého typu obsahu kliknutím vyberte položku, ktorú chcete skopírovať, premiestniť alebo odstrániť. Ak chcete premiestniť viacero položiek naraz, pozrite si časť Skopírovanie alebo premiestnenie viacerých položiek pomocou možnosti Transfer Content (Preniesť obsah).
 2. Vyberte položku Copy (Skopírovať), Move (Premiestniť) alebo Delete (Odstrániť).
  • Pri kopírovaní alebo premiestňovaní obsahu: Vyberte ukladacie zariadenie, do ktorého chcete skopírovať alebo premiestniť položky.
  • Poznámka: Po skopírovaní alebo premiestnení obsahu z konzoly do ukladacieho zariadenia môžete tento krok zopakovať a výberom položky Delete (Odstrániť) odstrániť príslušný obsah.

  • Pri odstraňovaní obsahu: Kliknutím na tlačidlo Yes (Áno) potvrďte odstránenie.

Skopírovanie alebo premiestnenie viacerých položiek pomocou možnosti Transfer Content (Preniesť obsah)

Použitím možnosti Transfer Content (Preniesť obsah) môžete medzi ukladacími zariadeniami premiestniť viacero položiek. Postupujte takto.

Poznámky

 • Počas prenosu obsahu nie je k dispozícii panel Xbox.
 • Ak sa prenos obsahu z akéhokoľvek dôvodu preruší, obsah zostane uložený v zdrojovom ukladacom zariadení a jeho prenos môžete kedykoľvek znova spustiť.
 • Ak ste si kúpili novú konzolu Xbox 360, obsah zo starej konzoly Xbox 360 môžete do novej konzoly preniesť pomocou možnosti Transfer Content (Preniesť obsah) a kábla na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie kábla na prenos údajov pre konzolu Xbox 360.
 1. Na domovskej obrazovke konzoly Xbox prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
 3. Zvýraznite ukladacie zariadenie s obsahom, ktorý chcete preniesť, a stlačením tlačidla Y zobrazte možnosti zariadenia.
 4. Vyberte položku Transfer Content (Preniesť obsah).
picture
 1. Vyberte cieľové ukladacie zariadenie.
 2. Vyberte typ obsahu, ktorý chcete preniesť, a výberom položky Start (Spustiť) spustite prenos.
picture

  Ukazovateľ Space Available (Voľné miesto) sa zmenil na červený: Ak v cieľovom ukladacom zariadení nie je dostatok miesta na obsah, ktorý sa pokúšate preniesť, ukazovateľ Space Available (Voľné miesto) sa zmení na červený. To znamená, že musíte zmenšiť množstvo prenášaného obsahu. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

  1. Vyberte obsah, ktorý prenášate.
  2. Na ovládači stlačte niektoré z týchto tlačidiel:
   • Ak chcete odstrániť všetky položky: Stlačte tlačidlo X.
   • Ak chcete odstrániť jednotlivé položky:
    1. Stlačením tlačidla A zobrazte jednotlivé položky.
    2. Vyberte položku alebo položky a znova stlačte tlačidlo A.
    3. Stlačením tlačidla B sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku.
    4. Výberom položky Start (Spustiť) znova spustite prenos obsahu.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a položiek avatara v konzole Xbox, alebo iným problémom?