Prihlásenie
Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Zjednodušenie ovládania a senzor Kinect pre konzolu Xbox 360

Prehľad

Vyhľadajte odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania a senzora Kinect pre konzolu Xbox 360.

Na tejto stránke

Môžu osoby so zdravotným postihnutím používať senzor Kinect na hranie?

V spoločnosti Microsoft veríme, že interaktívnu zábavu by si malo užívať čo najviac ľudí. Uznávame, že každá osoba má jedinečné schopnosti a niektorí používatelia nebudú môcť hrať všetky tituly dostupné pre senzor Kinect pre konzolu Xbox 360, pretože podstatou hrania sú fyzické úkony. Množstvo titulov dostupných pre senzor Kinect konzoly Xbox 360 však môžu hrať aj používatelia s rôznymi fyzickými a zmyslovými poruchami. V snahe neustále zlepšovať zážitok z používania senzora Kinect aktívne vyhľadávame pripomienky, ako možno technológie Kinect a Xbox zlepšiť pre všetkých používateľov. Tieto pripomienky neustále zohľadňujeme pri vývoji budúcich verzií technológie Kinect. Od prvého vydania sme technológiu Kinect technicky zdokonalili, aby ju na hranie mohli používať aj niektorí hráči, ktorí si ju predtým nemohli vychutnať. Po sprístupnení nových technológií, napríklad senzora Kinect konzoly Xbox 360, možno zdokonalenia založené na pripomienkach realizovať v každej novej vydanej verzii.

Používam invalidný vozík alebo musím celý čas sedieť. Môžem senzor Kinect používať na hranie?

Sediaci používatelia si môžu vychutnávať viacero funkcií a hier vyvinutých pre senzor Kinect pre konzolu Xbox 360. Možnosť používania senzora Kinect sediacimi používateľmi však v súčasnosti značne závisí od samotnej hry. Niektoré hry sú viac prispôsobené pre sediacich používateľov než iné. Vývojári hier dokážu navrhovať svoje hry tak, aby sa činnosti, ktoré sú pre niektorých používateľov problematické, dali preskočiť alebo vykonať iným spôsobom. Na tieto skutočnosti upozorňujeme vydavateľov hier na rôznych stretnutiach týkajúcich sa vývoja hier s cieľom poskytnúť zábavu z hrania širokej cieľovej skupine. Pohyb po paneli a používanie zábavných funkcií v službe Xbox Live, napríklad aplikácie Xbox Music alebo videokomunikácie, bez ovládača je k dispozícii, aj keď sedíte alebo stojíte. Panel Xbox 360 obsahuje niekoľko aplikácií, ktoré sú vhodné aj pre sediacich používateľov.

Ktoré hry a funkcie senzora Kinect môžem používať, keď sedím alebo používam invalidný vozík?

Čo môžem urobiť na zlepšenie zážitku z používania senzora Kinect, ak musím sedieť?

Ak chcete hrať hry uvedené vyššie, okrem úvodnej kalibrácie senzora Kinect nemusíte vykonať žiadne ďalšie kroky.

Ak si chcete používanie senzora Kinect čo najviac vychutnať, zvážte nasledujúce faktory:

 • Vozíky. Zdá sa, že so senzorom Kinect sa najlepšie používajú menšie invalidné vozíky, napríklad vozíky podobné nemocničným vozíkom alebo pretekárske vozíky.
  Rozpoznanie osoby pomocou senzora Kinect môžu sťažovať veľké vystupujúce lakťové opierky (napríklad riadiace rameno na niektorých väčších motorizovaných invalidných vozíkoch), pretože infračervený senzor ich môže rozpoznať ako ramená ďalšieho používateľa. Skúste tieto lakťové opierky premiestniť mimo dosahu senzora.
 • Umiestnenie senzora Kinect. Ak chcete dosiahnuť najlepšie rozpoznanie sediacej osoby, umiestnite senzor Kinect v rovine hrudníka takejto osoby alebo trochu vyššie. Senzor neumiestňujte nižšie, ako je rovina hrudníka sediacej osoby.
 • Osvetlenie. Skontrolujte, či má miestnosť, v ktorej hráte, dostatočné osvetlenie.
 • Povrchy. Lesklé povrchy môžu senzoru Kinect spôsobovať problémy. Skúste zakryť všetky reflexné povrchy na vozíku.

Som po amputácii. Môžem hrať hry pre senzor Kinect?

Ak ste používateľom konzoly Xbox 360 s jednou rukou, v závislosti od vášho stavu môžete zaznamenať rôzne úrovne úspechu so senzorom Kinect.

 • Ak je vaša horná končatina amputovaná nad lakťom a nepoužívate protézu, senzor Kinect môže mať ťažkosti priradiť obrys kostry. Senzor Kinect identifikuje hráčov vyhľadávaním určeného tvaru, v tomto prípade dvoch rúk, dvoch nôh a hlavy, a takýto výzor rozpozná ako kostru. Takéto priradenie je potrebné na rozoznanie rozdielov medzi používateľom a inými tvarmi v rámci prostredia používateľa (ako napríklad gauč, stolička alebo konferenčný stolík). Bez všetkých týchto kostrových indikátorov môže senzor Kinect predpokladať, že sa nepozerá na kostru alebo výhľad na hornú končatinu je blokovaný.
 • Ak je vaša horná končatina amputovaná pod lakťom alebo používate realisticky vyzerajúcu protézu, senzor Kinect by mal zvládnuť priradiť obrys kostry.
 • Ak používate čiastočnú alebo mechanickú protézu, akékoľvek lesklé alebo reflexné povrchy môžu spôsobovať menšie problémy s priradením kostry. Ak sa takéto problémy vyskytnú, skúste prekryť všetky reflexné povrchy, a zvýšiť tak pravdepodobnosť úspešného priradenia a hrania.

Ak ste používateľom konzoly Xbox 360 s protézou nohy, mali by ste byť schopní hrať akúkoľvek hru pre senzor Kinect, na ktorú disponujete príslušnou mobilitou a rozsahom pohybu.

 • Senzor Kinect priraďuje na základe vizuálnych podnetov, a tak by mal realisticky vyzerajúcu protézu nohy rozpoznať podobne ako ľudskú nohu. Ak máte na protéze nohy oblečené nohavice, senzor Kinect by mal rozpoznať obrys vášho tela a umožniť vám hrať ktorúkoľvek hru, na ktorú disponujete príslušnou mobilitou a rozsahom pohybu.
 • Ak používate mechanickejšiu protézu bez nohavíc, akékoľvek lesklé alebo reflexné povrchy môžu spôsobovať menšie problémy s priradením kostry. Ak sa takéto problémy vyskytnú, skúste prekryť všetky reflexné povrchy, a zvýšiť tak pravdepodobnosť úspešného priradenia a hrania.
 • Ak používate pomôcku pri chôdzi, napríklad vychádzkovú palicu, senzor Kinect môže túto pomôcku považovať za pokračovanie skutočnej končatiny a nie za samostatný predmet a môže mať ťažkosti s priradením pohybov ruky.

Podporuje senzor Kinect znakovú reč?

Senzor Kinect v súčasnosti nepodporuje znakovú reč ako spôsob zadávania príkazov senzoru.

Budem môcť používať technológiu senzora Kinect na rozpoznávanie reči?

Vo vydaní najnovšej aktualizácie panela sú v technológii senzora Kinect na rozpoznávanie reči k dispozícii aktualizácie. Tieto aktualizácie majú zlepšiť pohyb po paneli Xbox, ako aj používanie funkcie cloudového vyhľadávania v podporovaných krajinách alebo oblastiach a jazykoch bez použitia rúk. Vďaka týmto aktualizáciám podporujú technológiu senzora Kinect na rozpoznávanie reči tieto krajiny alebo oblasti a jazyky:

Lokalita

Jazyk

Austrália

Angličtina

Kanada

Angličtina

Kanada

Francúzština

Brazília

Portugalčina

Rakúsko

Nemčina

Francúzsko

Francúzština

Nemecko

Nemčina

Írsko

Angličtina

Taliansko

Taliančina

Japonsko

Japončina

Mexiko

Španielčina

Nový Zéland

Angličtina

Španielsko

Španielčina

Švajčiarsko

Nemčina

Švajčiarsko

Francúzština

Spojené kráľovstvo

Angličtina

Spojené štáty americké

Angličtina

Mám určité poškodenie reči alebo prízvuk. Bude pre mňa fungovať technológia senzora Kinect na rozpoznávanie reči?

Funkcia rozpoznávania hlasu pomocou senzora Kinect je navrhnutá tak, aby správne reagovala na príkazy používateľa zodpovedajúce konkrétnym hlasovým vzorom. Táto funkcia pomáha obmedzovať množstvo neželaných reakcií na obrazovke, ktoré sú vyvolané zvukmi v okolí (napríklad brechotom psov alebo zvonením telefónov). To môže ovplyvniť schopnosť senzora Kinect sledovať a reagovať na zvuky a hlasy, ktoré nemožno priradiť k viacjazyčnej databáze známych hlasových príkazov senzora Kinect. Senzor Kinect od svojho vydania v roku 2010 prekonal viaceré technologické problémy a veríme, že používatelia budú potešení aj najnovšími tohtoročnými aktualizáciami. Medzi tieto aktualizácie patrí aj zdokonalené rozpoznávanie hlasu, ktoré umožní hranie väčšiemu počtu používateľov než doteraz. Vynaložili sme maximálne úsilie, aby sme našli spôsoby na vyriešenie niektorých problémov používateľov senzora Kinect, pretože v súvislosti s vývojom technológií sa už dajú uskutočniť aj nápady, ktoré predtým narážali na prekážky.

Mám určité poškodenie sluchu. Sú prostredníctvom mojej konzoly Xbox k dispozícii skryté titulky pre videá a filmy?

Skryté titulky na konzole Xbox sú momentálne k dispozícii len vo vybratom vysielaní a obsahu na prevzatie v rámci lokality Xbox Video v Spojených štátoch.

Ako sa spoločnosť Microsoft zameriava na zjednodušenie ovládania senzora Kinect?

V snahe neustále zlepšovať zážitok z používania senzora Kinect sme sa spojili s postihnutými osobami, ktoré nám pomáhajú technológie Kinect a Xbox zlepšovať pre všetkých používateľov. Využívame na to e-mailový alias Xbox 360 Accessibility Information (Informácie o zjednodušení ovládania konzoly Xbox 360) a rôzne podujatia, napríklad Kinect Accessibility Roundtable (Konferencia o zjednodušení ovládania senzora Kinect). Technológie a funkcie na zjednodušenie ovládania senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 uľahčujú a spríjemňujú používateľom senzora Kinect ovládanie a hranie. Vďaka rozpoznávaniu reči a zlepšenému sledovaniu kostry môže senzor Kinect používať viac osôb než doteraz. Takisto upozorňujeme vydavateľov na rôznych stretnutiach týkajúcich sa vývoja hier, aby svoje tituly navrhovali pre širšiu cieľovú skupinu vrátane používateľov s fyzickými a zmyslovými poruchami, ako aj používateľov s jedinečnými požiadavkami na hranie.

Ako zjednodušenie ovládania zapadá do širšieho poslania spoločnosti Microsoft?

Spoločnosť Microsoft je popredným novátorom v oblasti zjednodušenia ovládania vo svojom odvetví a zaviazala sa umožniť osobám s rôznymi schopnosťami a pomôcť ľuďom a podnikom na celom svete uskutočniť celý svoj potenciál. Naše vyhlásenie o poslaní považujeme za sľub našim zákazníkom a tento sľub plníme tak, že sa snažíme o vytváranie technológií, ktoré sú prístupné všetkým.

Ako spoločnosť Microsoft dosahuje tieto ciele?

Spoločnosť Microsoft dokazuje svoje pochopenie a záväzok k zjednodušeniu ovládania tak, že na zjednodušenie ovládania produktov myslí vo všetkých fázach plánovania, výskumu, vývoja a testovania svojich produktov. Spolupracujeme so zainteresovanými osobami po celom svete a budujeme silné vzťahy s technologickými partnermi, vládami a organizáciami, ktoré sa zastávajú osôb s postihnutím. Spoločnosť Microsoft tiež podporuje globálne politické programy, ktoré propagujú širšie využívanie digitálnych technológií na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Kde môžem získať ďalšie informácie o spoločnosti Microsoft a jej záväzku k zjednodušeniu ovládania?

Navštívte webovú lokalitu Microsoft – zjednodušenie ovládania.

Chcem hovoriť s niekým v spoločnosti Microsoft o tom, čo robiť v mojej situácii a ako si zjednodušiť ovládanie senzora Kinect. Na koho sa môžem obrátiť?

Pošlite nám e-mail na adresu xaccess@microsoft.com a niektorý člen nášho tímu vám s radosťou odpovie na vašu otázku alebo vás nasmeruje na najvhodnejšiu osobu v tíme pre senzor Microsoft Kinect pre konzolu Xbox 360.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zjednodušenie ovládania a senzor Kinect pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku