Pripojenie konzoly k službe Xbox Live pomocou počítača Mac namiesto smerovača

Prehľad

Ak chcete pripojiť konzolu k službe Xbox Live a nemáte smerovač, môžete pripojiť konzolu k počítaču Mac a zdieľať pripojenie k internetu v tomto počítači.

Poznámka: Ak máte káblový alebo bezdrôtový smerovač, pozrite si článok Začíname so službou Xbox Live.

Na tejto stránke

Mac OS X Snow Leopard: Zdieľanie internetového pripojenia

Ak je počítač Mac pripojený na internet a máte nainštalovanú kartu AirPort Card, môžete zdieľať internetové pripojenie počítača Mac s konzolou Xbox 360. Stačí iba pripojiť počítač Mac ku konzole, zapnúť zdieľanie internetu, počkať, kým počítač Mac získa adresu servera DNS, a potom nastavit sieť v konzole Xbox 360.

Krok 1: Pripojenie sieťového kábla a zapnutie zdieľania internetu

 1. Jeden koniec sieťového kábla pripojte do zadnej strany konzoly Xbox 360.
 2. Opačný konec kábla pripojte do portu siete Ethernet na počítači Mac.
 3. V počítaMac vyberte možnosť Apple > System Preferences (Predvoľby systému) a potom kliknite na možnosť Sharing (Zdieľanie).
 4. Vyberte možnosť Internet Sharing (Zdieľanie internetu).
 5. V zozname Share your connection from (Zdieľajte pripojenie z) vyberte voľbu AirPort.
 6. V zozname To computers using (S počítačmi používajúcimi) vyberte možnosť Ethernet Adaptor (en2) (Ethernetový adaptér).
picture

Krok 2: Získanie adresy servera DNS pre počítač Mac

Ďaľším krokom je získanie adresy servera DNS vášho počítača Mac. Postupujte takto:

 1. V počítači Mac vyberte možnosť Apple > System Preferences > Network (Apple > Predvoľby systému > Sieť).
 2. Vyberte možnosť WiFi.
 3. Kliknite na možnosť DNS a potom si poznačte čísla uvedené v časti „DNS servers“ (Servery DNS).
picture
 1. Kliknite na tlačidlo OK.
 2. Zvoľte voľbu Ethernet.
 3. Kliknite na možnosť TCP/IP a potom nastavte položku Configure IPv4 (Konfigurácie IPv4) na možnosť Off (Vypnuté).
 4. Kliknite na voľbu Apply (Použiť).
picture

Krok 3: Nastavenia siete v konzole Xbox 360

Zmeňte nastavenia siete pomocou konzoly Xbox 360.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Guide (Sprievodca), prejdite na ponuku Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť).
 4. Vyberte položku Configure Network (Konfigurovať sieť).
 5. Na karte Basic Settings (Základné nastavenia) vyberte položku IP Settings (Nastavenie protokolu IP).
 6. Vyberte položku Manual (Manuálne) a potom položku IP Address (Adresa IP).
 7. Zadajte hodnotu 192.168.2.2 a vyberte položku Done (Hotovo).
 8. Vyberte položku Subnet Mask (Maska podsiete), zadajte hodnotu 255.255.255.0 a vyberte položku Done (Hotovo).
 9. Vyberte položku Gateway (Brána), zadajte hodnotu 192.168.2.1 a vyberte položku Done (Hotovo).
 10. Na karte Basic Settings (Základné nastavenia) vyberte položku DNS Settings (Nastavenia servera DNS).
 11. Vyberte položku Manual (Manuálne).
 12. Vyberte položku Primary DNS Server (Primárny server DNS).
 13. Zadajte čísla, ktoré ste si zapísali v kroku 2: Získajte adresu servera DNS a vyberte položku Done (Hotovo).
 14. Znova vyberte položku Done (Hotovo).
 15. Stlačte tlačidlo B na ovládači a vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Teraz by mala konzola zdieľať pripojenie k internetu, ktoré používa počítač Mac na pripojenie k službe Xbox Live.

Ak budete potrebovať ďalšiu pomoc, zverejnite správu vo fórach pre konzolu Xbox. V našich fórach nájdete témy s informáciami a skúsených hráčov, ktorí vám radi pomôžu.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie konzoly k službe Xbox Live pomocou počítača Mac namiesto smerovača, alebo iným problémom?