Chyba: „Adaptér bezdrôtovej siete pre Xbox 360 je pripojený, ale nie je nakonfigurovaný“

Prehľad

Po spustení testu pripojenia k službe Xbox Live sa zobrazí toto chybové hlásenie:
Adaptér bezdrôtovej siete pre Xbox 360 je pripojený, ale nie je nakonfigurovaný.

Skúste chybu odstrániť pomocou konfiguračného postupu na tejto stránke.

Konfigurácia nastavení bezdrôtového pripojenia

picture
 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.

 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).

 3. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa zobrazí výzva, vyberte názov bezdrôtovej siete, zadajte heslo bezdrôtovej siete (ak sa vyžaduje) a potom vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

   Poznámka: Ak nepoznáte heslo bezdrôtovej siete, pozrite si časť Vyhľadanie hesla bezdrôtovej siete.

  • Ak sa nezobrazí výzva na výber názvu bezdrôtovej siete, prejdite na nasledujúci krok.

 5. Vyberte položku Configure Network (Konfigurovať sieť).

 6. Na karte Basic Settings (Základné nastavenia) vyberte položku Wireless Mode (Bezdrôtový režim).

 7. Vyberte položku Scan for Networks (Vyhľadať siete).

 8. Vyberte názov bezdrôtovej siete. Ak vaša bezdrôtová sieť nie je uvedená v zozname, vyberte položku Specify Unlisted Network (Zadať neuvedenú sieť) a zadajte názov bezdrôtovej siete.

 9. Zadajte heslo bezdrôtovej siete a vyberte položku Done (Hotovo).

 10. Stlačením tlačidla B na ovládači znova otestujte pripojenie.

Ak sa zobrazí iné chybové hlásenie, vyhľadajte pomoc na stránke Kódy chýb konzoly Xbox 360 alebo Vyhľadávanie kódov chýb alebo kódov stavu konzoly Xbox.

Vyhľadanie hesla bezdrôtovej siete

Heslo bezdrôtovej siete môžete nájsť na niekoľkých miestach.

Ak vám poskytovateľ internetových služieb dodal bezdrôtový smerovač, heslo môže byť vytlačené na štítku na smerovači. Heslo bezdrôtovej siete sa niekedy môže nazývať:

 • kľúč zabezpečenia,

 • bezdrôtový kľúč,

 • kľúč WPA,

 • kľúč WEP.

Heslo môžete zistiť aj tak, že si prečítate dokumentáciu k smerovaču alebo sa opýtate osoby, ktorá smerovač konfigurovala.

Vyhľadanie hesla bezdrôtovej siete v počítači so systémom Windows 7

Ak máte počítač, ktorý je už pripojený k bezdrôtovej sieti, heslo môžete vyhľadať pomocou týchto krokov:

 1. V počítači kliknite na indikátor intenzity bezdrôtového signálu v oblasti oznámení v pravom dolnom rohu.

picture
 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov bezdrôtovej siete a vyberte položku Properties (Vlastnosti).

picture
 1. Kliknite na kartu Security (Zabezpečenie).

 2. Začiarknutím políčka Show characters (Zobraziť znaky) zobrazte heslo.

picture

Vyhľadanie hesla na stránke nastavenia smerovača

Heslo bezdrôtovej siete môže byť dostupné na webovej stránke nastavenia smerovača. Nájdete ho takto:

 1. Spustite webový prehľadávač.

 2. Zadajte predvolenú adresu IP smerovača alebo brány a stlačte kláves ENTER.

picture

Toto sú predvolené adresy IP niektorých výrobcov smerovačov alebo brán.

Výrobca Predvolená adresa IP
Belkin

192.168.2.1

Cisco/Linksys

192.168.1.1

D-Link

192.168.0.1

NetGear

192.168.0.1
192.168.1.1

Ak výrobca smerovača nie je uvedený v tabuľke, pozrite si dokumentáciu k smerovaču alebo bráne, prípadne webovú lokalitu výrobcu.

 1. Zadajte meno používateľa a heslo pre smerovač alebo bránu a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak sa nemôžete prihlásiť, v dokumentácii k smerovaču vyhľadajte predvolené meno používateľa a heslo.

 2. Ak ste sa úspešne prihlásili, zobrazí sa konfiguračná stránka smerovača alebo brány.

 3. V oblasti nastavení bezdrôtového pripojenia vyhľadajte prístupovú frázu, kľúč WEP, WPA alebo WPA2.

  Poznámka: Ak máte problémy s konfiguráciou smerovača alebo brány, obráťte sa na výrobcu hardvéru alebo navštívte jeho webovú lokalitu.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Chyba: „Adaptér bezdrôtovej siete pre Xbox 360 je pripojený, ale nie je nakonfigurovaný“, alebo iným problémom?