Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Oprava konzoly Xbox 360: Najčastejšie otázky

Tento článok obsahuje informácie o záruke, registrácii a oprave konzoly Xbox 360.

Ak potrebujete pomoc pri riešení problémov s konzolou, pozrite si stránku Xbox 360, senzor Kinect a príslušenstvo: chyby hardvéru.

Záruka a registrácia

Aké sú záručné lehoty na konzoly Xbox 360 a príslušenstvo?

Platia nasledujúce záruky:

 • Konzola Xbox 360: Dva roky
 • Pôvodná konzola Xbox 360 s troma blikajúcimi červenými indikátormi alebo chybou E74: Tri roky od dátumu zakúpenia konzoly (nevzťahuje sa na konzolu Xbox 360 E ani Xbox 360 S)
 • Senzor Kinect: Jeden rok
 • Príslušenstvo: Jeden rok
Poznámka: Úplné znenie záruky na konzolu Xbox 360 je k dispozícii online v časti Záruka na produkt a licencia na softvér: Pôvodná konzola Xbox 360.

Ako zistím, či sa na konzolu vzťahuje záruka?

Ak chcete zistiť, či sa na konzolu Xbox 360 vzťahuje alebo nevzťahuje záruka, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Nie je ešte konzola zaregistrovaná?

Registráciou produktu online zobrazte informácie o záruke (ak sa zobrazí výzva, zadajte informácie o konte Microsoft).

Je už konzola zaregistrovaná?

Skontrolujte stav záruky (v prípade potreby sa prihláste pomocou konta Microsoft). Zobrazia sa informácie o záruke.

Predtým zaregistrovaný produkt sa nezobrazuje

Zaregistrovali ste produkt telefonicky?

Produkt Xbox nemusí byť priradený k vášmu kontu Microsoft. Pokračujte a opätovne zaregistrujte produkt Xbox online. Použite rovnaké meno a adresu ako pri telefonickej registrácii produktu.

Máte viac než jedno konto Microsoft?

Odhláste sa a znova prihláste pomocou konta Microsoft, ktoré ste použili pri pôvodnej registrácii produktu Xbox.

Na konzole blikajú tri červené indikátory alebo sa zobrazuje chyba E74. Vzťahuje sa na to záruka?

Záručná lehota v prípade troch blikajúcich červených indikátorov a chyby E74 je tri roky od dátumu pôvodného zakúpenia konzoly. Ak trojročná záručná lehota na konzolu už uplynula, môžete si dať konzolu opraviť za poplatok.

Vzťahuje sa záruka aj na nepodstatné poškodenie?

Na nepodstatné poškodenia, napríklad škrabance, praskliny, zárezy alebo bežné opotrebovanie, sa záruka na produkt Xbox 360 nevzťahuje.

Podľa môjho názoru sa na konzolu vzťahuje záruka, ale na vašej webovej lokalite sa zobrazuje, že záruka už uplynula. Čo mám robiť?

Ak si myslíte, že dátum skončenia záruky zobrazený online nie je správny, zavolajte technickej podpore pre konzoly Xbox. Majte pri sebe doklad o kúpe (kontaktné informácie nájdete v časti Pomoc v spodnej časti tejto stránky). Budete požiadaní, aby ste e-mailom zaslali pôvodné potvrdenie o kúpe, čím sa overí dátum zakúpenia produktu.

Aká záruka sa vzťahuje na opravenú konzolu?

Na opravené konzoly poskytujeme záruku po oprave. Dĺžka záruky závisí od toho, či sa oprava vykonala počas záruky alebo po uplynutí záruky:

 • Oprava v záručnej lehote: Ak sa oprava konzoly Xbox 360 vykonala v rámci pôvodnej záručnej lehoty (bezplatná oprava), budete mať nárok na zvyšnú časť pôvodnej záruky alebo 90-dňovú záruku podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie.

 • Oprava po uplynutí záručnej lehoty: Ak sa oprava konzoly Xbox 360 vykonala mimo pôvodnej záručnej lehoty (platená oprava), na opravenú konzolu sa bude vzťahovať 90-dňová záruka.

Koľko stojí oprava po uplynutí záručnej lehoty?

Cena za opravu konzoly po uplynutí záručnej lehoty sa líši:

Oprava v záručnej lehote: bezplatná
Oprava pôvodnej konzoly Xbox 360 po uplynutí záruky: 80 € plus daň (žiadosť podaná online) alebo 110 € plus daň (žiadosť podaná telefonicky)
Oprava konzoly Xbox 360 S alebo Xbox 360 E po uplynutí záruky: 80 € plus daň (žiadosť podaná online) alebo 110 € plus daň (žiadosť podaná telefonicky)

Keď konzolu zašlete na opravu do servisného strediska, otestujeme ju, či na nej neblikajú tri červené indikátory alebo či sa nezobrazuje chyba E74. Ak na konzole neblikajú tri červené indikátory ani sa nezobrazuje chyba E74 a už uplynula štandardná ročná záruka na produkt, môžete si konzolu nechať opraviť za poplatok alebo sa rozhodnúť pre vrátenie neopravenej konzoly.

Poznámka: Ak na konzole blikajú tri červené indikátory, skúste problém vyriešiť pomocou sprievodcu Riešenie problému s blikajúcimi červenými indikátormi, skôr než konzolu zašlete na opravu. Ak sa zobrazuje chyba E74, odošlite žiadosť o opravu online.

Oprava konzoly

Ako môžem požiadať o opravu konzoly?

Oprava konzoly sa musí vykonať v servisnom stredisku spoločnosti Microsoft. Informácie o tom, ako požiadať o opravu konzoly.

Kto môže požiadať o opravu online?

Ktokoľvek. Ak chcete požiadať o opravu, musíte mať konto Microsoft. Ak ho ešte nemáte, vytvorte si bezplatné konto Microsoft. Konto Microsoft je prihlasovacia služba, ktorá sa používa na rôznych webových lokalitách a v rôznych službách spoločnosti Microsoft.

Prečo je odoslanie žiadosti o opravu online lacnejšie ako zatelefonovanie technickej podpore pre konzoly Xbox?

Ak namiesto rozhovoru s pracovníkom technickej podpory odošlete žiadosť o opravu online, naše náklady sú nižšie. Túto úsporu prenášame na vás.

Opravíte moju konzolu?

Konzola sa buď opraví, alebo vymení, ak oprava nie je možná. Na vymenené konzoly sa vzťahujú rovnaké podmienky záruky po oprave ako na opravené konzoly.

Ako dlho bude oprava trvať?

Priemerný čas opravy je 10 až 14 dní vrátane času na zaslanie. Po prijatí konzoly v servisnom stredisku sa priemerný čas opravy líši v závislosti od krajiny.

Odhadovaný čas opravy:

 • Rakúsko: 9 dní
 • Belgicko: 8 dní
 • Česká republika: 9 dní
 • Dánsko: 10 dní
 • Fínsko: 14 dní
 • Francúzsko: 10 dní
 • Grécko: 14 dní
 • Nemecko: 7 dní
 • Maďarsko: 11 dní
 • Írsko: 13 dní
 • Taliansko: 11 dní
 • Holandsko: 7 dní
 • Nórsko: 16 dní
 • Poľsko: 10 dní
 • Portugalsko: 14 dní
 • Slovensko: 10 dní
 • Španielsko: 13 dní
 • Švédsko: 11 dní
 • Švajčiarsko: 10 dní
 • Spojené kráľovstvo: 10 dní

Poznámka: Uvedený čas opravy v dňoch je len odhadovaný a začína plynúť prijatím konzoly v servisnom stredisku.

Čo mám robiť po odoslaní požiadavky na opravu online?

Po odoslaní žiadosti o opravu dostanete e-mail s informáciami o zabalení a zaslaní konzoly do nášho servisného strediska. Stačí postupovať podľa pokynov v e-maile.

Informácie o zabalení a zaslaní sú k dispozícii aj online:

Prevezmite pokyny na zaslanie konzoly (formát PDF).

Ak do 24 hodín nedostanete e-mail s potvrdením objednávky, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou alebo filter nevyžiadanej pošty v e-mailovom programe. Elektronický štítok zasiela spoločnosť UPS (pkginfo@ups.com) a e-maily so stavom opravy zasiela spoločnosť Microsoft. Ak e-mail nenájdete v priečinku s nevyžiadanou poštou, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox (kontaktné informácie nájdete v časti Pomoc v spodnej časti tejto stránky).

Ako môžem skontrolovať stav opravy?

Stav opravy môžete kedykoľvek skontrolovať (ak sa zobrazí výzva, zadajte informácie o konte Microsoft).

Prečo sa mi vrátila konzola neopravená?

Konzola bola vrátená neopravená pre niektorú z nasledujúcich príčin:

 • Na konzole sme nezistili žiadnu chybu.
  Ak potrebujete s konzolou ďalšiu pomoc, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.
 • S konzolou sa pravdepodobne manipulovalo alebo bola upravovaná. V takom prípade bola konzola zakázaná.
  Oprava konzoly Xbox 360 niekým iným ako spoločnosť Microsoft spôsobuje neplatnosť záruky na konzolu a je príčinou zákazu konzoly. Ak sa s konzolou manipulovalo alebo bola upravovaná, záruka je neplatná a stráca nárok na prijatie v autorizovanom servise, hoci aj za poplatok. Ďalšie informácie o zákaze konzol v službe Xbox Live nájdete v článku Informácie o zákaze konzoly v službe Xbox Live.

Zaslanie a štítky

Aké sú možnosti zaslania?

Máte nasledujúce možnosti zaslania:

 • Vytlačte sprievodku: Toto je najrýchlejší spôsob zaslania. Na tlačiarni vytlačte sprievodku spoločnosti UPS pre predplatené zásielky, prilepte ju na prepravnú škatuľu a zašlite konzolu do nášho servisného strediska.
 • Doručte sprievodku: Zašleme vám sprievodku spoločnosti UPS pre predplatené zásielky, ktorú môžete prilepiť na prepravnú škatuľu. Sprievodku by ste mali dostať do štyroch dní. Táto možnosť je k dispozícii iba pri vytvorení objednávky na opravu online.

Kto platí za zaslanie konzoly?

Za zaslanie konzoly Xbox 360 vrátane prepravy do a zo servisného strediska platíme my.

Ako vytlačím sprievodku?

Postupujte takto:

 1. Navštívte servisné stredisko Xbox online.
 2. V časti Skontrolujte stav opravy (v pravom dolnom rohu) zadajte číslo požiadavky na servis a poštové smerovacie číslo a kliknite na tlačidlo Skontrolovať stav. Číslo žiadosti o opravu je súčasťou e-mailu s potvrdením objednávky. Prípadne kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa a zadajte informácie o konte Microsoft (e-mailovú adresu a heslo).
 3. Vedľa položky Stav opráv kliknite na tlačidlo Vytlačiť sprievodku.
 4. Poznámka: Sprievodka konzoly by sa mala zobraziť v samostatnom okne. Ak sa nové okno neotvorí, skontrolujte, či prehľadávač neblokuje automaticky otvárané okná.

 5. Vytlačte obsah okna prehľadávača.

Musím konzolu zaslať okamžite?

Konzolu zašlite do 30 dní od odoslania žiadosti o opravu online. Ak ju nezašlete do 30 dní, objednávka na opravu sa zruší a sprievodka prestane platiť.

Ako mám konzolu zabaliť na odoslanie?

Pri balení konzoly na odoslanie vyplňte okolie konzoly vhodným materiálom, aby sa znížilo riziko jej poškodenia pri preprave. Použitá prepravná škatuľa vám nebude vrátená.

Zašlite nám iba konzolu. Skôr než konzolu zabalíte na odoslanie, odpojte pevný disk a príslušenstvo a vyberte disky. Ak sa disk zasekne v diskovej jednotke, vyberte ho pomocou sprievodcu Riešenie problémov s diskovou jednotkou konzoly Xbox (vyberte problém „Zaseknutá zatvorená jednotka“).

Treba zásielku poistiť?

Ak použijete poskytnutú sprievodku pre predplatené zásielky, poistenie nie je potrebné.

Príslušenstvo a disky s hrami

Disk s hrou nefunguje. Čo mám robiť?

Problémy súvisiace s diskami skúste vyriešiť pomocou sprievodcu Riešenie problému s diskovou jednotkou konzoly Xbox. Ak toto riešenie nepomôže, pozrite si článok týkajúci sa programu výmeny diskov s hrami od spoločnosti Microsoft.

Aká je záručná lehota na príslušenstvo?

Záručná lehota na všetko licencované príslušenstvo konzoly Xbox 360 je 90 dní od dátumu pôvodného zakúpenia.

Ako môžem požiadať o opravu príslušenstva?

Ak ste si príslušenstvo konzoly Microsoft Xbox 360 zakúpili v priebehu posledných 30 dní, môžete ho vrátiť predajcovi spolu s pôvodným dokladom o kúpe. Ak ste si príslušenstvo zakúpili pred viac ako 30 dňami, ale menej ako jedným rokom, môžete si náhradné príslušenstvo objednať zo servisného strediska Xbox online (prihláste sa pomocou konta Microsoft).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Oprava konzoly Xbox 360: Najčastejšie otázky, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku