Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Nastavenie rodičovskej kontroly v konzole Xbox 360 a službe Xbox Live

Prehľad

Konzola Xbox 360 vám umožňuje prispôsobiť a spravovať prístup členov rodiny k hrám, filmom a televíznemu obsahu. Rodičovskú kontrolu v konzole Xbox 360 môžete použiť na kontrolu samotnej konzoly a prístup k službe Xbox Live. Rodičovská kontrola napríklad umožňuje kontrolovať:

 • ktoré hry sa môžu hrať,
 • ktoré filmy a televízne relácie možno sledovať,
 • ako dlho môže denne alebo týždenne každý člen rodiny používať konzolu,
 • či môžu alebo nemôžu jednotliví členovia používať službu Xbox Live.

Môžete tiež zmeniť nastavenia bezpečnosti online a ochrany osobných údajov svojho konta alebo spravovaného závislého konta:

 • zablokovať alebo povoliť prístup k prehľadávaču Internet Explorer pre Xbox,
 • určiť, kto môže zobraziť váš profil,
 • v prípade rodičov rozhodnúť, či prijatie alebo odoslanie žiadostí o priateľstvo vyžaduje schválenie.

Poznámka: Rodičovská kontrola v konzole Xbox 360 sa líši od kontroly v konzole Xbox One. Ak máte doma obidve konzoly a v každej konzole sa nachádzajú detské kontá, v článku Ochrana osobných údajov a bezpečnosť v konzolách Xbox One a Xbox 360 nájdete ďalšie informácie, ako spravovať príslušné detské kontá.

Ako zapnem rodičovskú kontrolu v mojej konzole Xbox 360?

Ak chcete získať informácie o rodičovskej kontrole, pozrite si nasledujúce video.

Pozrite si video Postup zapnutia rodičovskej kontroly.

Ovládacie prvky rodičovskej kontroly sa rozdeľujú do dvoch skupín: ovládacie prvky konzoly a nastavenia bezpečnosti online a ochrany osobných údajov. Ovládacie prvky konzoly sa nachádzajú v časti Family Settings (Rodinné nastavenia) alebo Family Center (Rodinné centrum) v konzole (v závislosti od typu členstva v službe Xbox Live).

Zapnutie ovládacích prvkov konzoly
 1. V konzole prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Family (Rodina).
picture
Tip Nevidíte ponuku Settings (Nastavenia)? Možno používate staršiu verziu softvéru konzoly. Informácie o spôsobe aktualizácie softvéru vašej konzoly nájdete v časti Aktualizácia softvéru konzoly Xbox 360.
 1. Vyberte si možnosť On (Zapnúť) a zapnite položku Console Safety (Bezpečnosť konzoly).
 2. Na ovládači zadajte štvormiestny prístupový kód.
 3. Vyberte položku Save and Exit (Uložiť a skončiť).

Čo môžem kontrolovať v konzole?

  V konzole Xbox 360 môžete ovládať tieto nastavenia:

 • Ratings and Content (Hodnotenia a obsah): Tieto nastavenia vám umožnia obmedziť obsah hier a videa na základe hodnotenia obsahu. Môžete nastaviť aj to, či sa bude na tejto konzole prehrávať nehodnotený alebo explicitný obsah.
  Tip:
  Môžete nastaviť výnimky pre jednotlivé hry, ktoré sú mimo nastavených obmedzení hodnotenia.
 • Family Timer (Rodinný časovač): Pomocou tohto nastavenia môžete obmedziť, koľko denného alebo týždenného času sa bude vaša konzola používať.
 • Xbox Live Access (Prístup k službe Xbox Live): Pomocou tohto nastavenia sa môžete rozhodnúť, či sa bude môcť vaša rodina pripájať pomocou tejto konzoly k službe Xbox Live.
 • Xbox Live Membership Creation (Vytvorenie členstva v službe Xbox Live): Toto nastavenie vám umožňuje ovládať, či sa z vašej konzoly môže vytvoriť nové členstvo v službe Xbox Live.

Ako zmením prístupový kód v konzole?

Zmena prístupového kódu
 1. V konzole prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Family (Rodina).

  Tip Nevidíte ponuku Settings (Nastavenia)? Možno používate staršiu verziu softvéru konzoly. Informácie o spôsobe aktualizácie softvéru vašej konzoly nájdete v časti Aktualizácia softvéru konzoly Xbox 360.

 2. Zadajte svoj štvormiestny prístupový kód.
 3. Vyberte položku Change Pass Code (Zmeniť prístupový kód).
 4. Znova vyberte položku Change Pass Code (Zmeniť prístupový kód).
 5. Dvakrát zadajte nový štvormiestny prístupový kód.
 6. Vyberte položku Done (Hotovo).
 7. Vyberte položku Save and Exit (Uložiť a skončiť).

Ako nastavím rodinný časovač v konzole?

Ak chcete získať informácie o rodinnom časovači, pozrite si nasledujúce video.

Pozrite si video Nastavenie rodinného časovača na obmedzenie časového limitu obrazovky.

Pomocou rodinného časovača môžete obmedziť, koľko času denne alebo týždenne môže vaša rodina používať konzolu. Členovia rodiny si môžu zobraziť zostávajúci čas stlačením tlačidla sprievodcu na ovládači Xbox. Po uplynutí času sa konzola vypne a nemožno ju používať znovu až kým rodinný časovač automaticky nenastaví ďalší deň alebo týždeň.

Nastavenie rodinného časovača

 1. V konzole prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Family (Rodina).

  Tip Nevidíte ponuku Settings (Nastavenia)? Možno používate staršiu verziu softvéru konzoly. Informácie o spôsobe aktualizácie softvéru vašej konzoly nájdete v časti Aktualizácia softvéru konzoly Xbox 360.

 2. Vyberte si možnosť On (Zapnúť) a zapnite položku Console Safety (Bezpečnosť konzoly).
 3. Na ovládači zadajte štvormiestny prístupový kód.
 4. Vyberte položku Family Timer (Rodinný časovač).
 5. Vyberte, či chcete nastaviť denný alebo týždenný časovač.
 6. Posúvaním časového limitu nadol a pomocou ľavého ovládača zvýšte alebo znížte časový limit pre vybraté časové obdobie a potom vyberte položku Continue (Pokračovať).
 7. Vyberte položku Save and Exit (Uložiť a skončiť).

Ak je rodinný časovač zapnutý pred uplynutím času sa zobrazí oznámenie 1 hodina, 30 minút, 15 minút a 5 minút. Vďaka tomu sú hráči v dostatočnom predstihu upozornení na to, aby uložili svoje hry. Keď sa však zobrazí jedno z týchto upozornení, môžete pridať čas alebo úplne zakázať časovač zadaním prístupového kódu.

Pridanie času alebo odstavenie rodinného časovača
 1. Keď sa na obrazovke zobrazí oznámenie rodinného časovača, stlačte tlačidlo sprievodcu a zobrazte možnosti rodinného časovača.
 2. Na ovládači zadajte svoj prístupový kód.
 3. Vyberte, či chcete pridať čas, odstaviť časovač alebo vypnúť konzolu.

Poznámka: Informácie o ovládaní služby Xbox Live nájdete v článku Bezpečnosť online a ochrana osobných údajov. Informácie o hodnotení ESRB a tipy na bezpečné hranie nájdete na lokalite GetGameSmart.com.

Ako nastavím bezpečnosť a ochranu osobných údajov pre mňa a moje dieťa v konzole?

Nastavenia bezpečnosti online a ochrany osobných údajov môžete zmeniť pre ktorýkoľvek profil v konzole.

Zmena nastavení bezpečnosti a ochrany osobných údajov
 1. Prihláste sa v službe Xbox Live pomocou konzoly.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Privacy (Ochrana osobných údajov).
 3. Vyberte položku Change Settings (Zmeniť nastavenia) a potom položku Customize (Prispôsobiť).
picture
 1. Zmeňte nastavenia na požadované hodnoty.
 2. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo B na ovládači a vyberte položku Save and Exit (Uložiť a skončiť).
Zmena nastavení bezpečnosti a ochrany osobných údajov dieťaťa
 1. Prihláste sa v službe Xbox Live pomocou konta dospelej osoby.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Family (Rodina).
 3. Vyberte detské konto, ktoré chcete spravovať.
 4. Prejdite do ponuky Online Safety (Bezpečnosť online) a vyberte položku Change Settings (Zmeniť nastavenia).
 5. Zmeňte nastavenia na požadované hodnoty.
 6. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo B na ovládači a vyberte položku Save and Exit (Uložiť a skončiť).

Ďalšie informácie o nastavení a konfigurácii bezpečnosti online a ochrany osobných údajov nájdete v článku Bezpečnosť online a ochrana osobných údajov pri používaní služieb Xbox Live a Zune.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie rodičovskej kontroly v konzole Xbox 360 a službe Xbox Live, alebo iným problémom?