Problémy so zvukom alebo obrazom konzoly Xbox 360

Príznaky

Ak máte problémy so zvukom alebo obrazom, vyskúšajte nasledujúce kroky a postupy na riešenie problémov uvedené nižšie.

Ak sa zobrazuje kód chyby alebo kód stavu týkajúci sa problému, môžete príslušné riešenie vyhľadať na stránke Vyhľadávanie kódov chýb alebo kódov stavu konzoly Xbox.

Problémy so zvukom a obrazom

Žiadny obraz alebo prázdna obrazovka

Štyri červené indikátory okolo tlačidla napájania

(iba pôvodná konzola Xbox 360)

Vyskúšajte sprievodcu Riešenie problému s blikajúcimi červenými indikátormi.

Obrazovka nereaguje

Obraz je nejasný alebo rozmazaný

Obraz je roztiahnutý

Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, že s pôvodnou konzolou Xbox 360 alebo konzolou Xbox 360 S používate kábel VGA. Skúste obraz zlepšiť zmenou nastavení zobrazenia.

Postupujte podľa úvodných krokov v tomto článku a potom vyskúšajte niektorú z týchto možností alebo obidve možnosti:

 • Zmeňte formát obrazovky konzoly na hodnotu Normal (Normálny).
 • Zmeňte rozlíšenie obrazovky.

Obraz má zelený alebo fialový odtieň, bliká alebo obsahuje „duchov“

Vyskúšajte tento postup:

Znova pripojte konzolu a televízor:

 1. Odstráňte všetky zariadenia umiestnené medzi konzolou a televízorom.
 2. Pripojte kábel HDMI zo zadnej strany konzoly priamo do portu HDMI na televízore s vysokým rozlíšením (HDTV) alebo monitore.
 3. Ak používate AV kábel iba na prenos zvuku, odpojte ho a potom pripojte kábel HDMI zo zadnej strany konzoly priamo do portu HDMI na televízore HDTV alebo monitore.

  Ďalšie informácie o pripojení konzoly k televízoru.

Poznámka: Ak je televízor HDTV vybavený funkciou zlepšenia obrazu alebo ľubovoľným typom funkcie digitálneho potlačenia šumu, vypnite túto funkciu. Pokyny nájdete v používateľskej príručke k televízoru HDTV.

Grafické objekty sú zdeformované alebo sa nezobrazujú správne

Video alebo film sa prehrávajú s nižším rozlíšením

Protokol HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) sa vyžaduje na prehrávanie filmov s formátom DVD, HD-DVD alebo prevzatých filmov s vysokým rozlíšením. Nie všetky televízory s vysokým rozlíšením, monitory a adaptéry podporujú tento protokol.

 • Skontrolujte, či televízor HDTV podporuje protokol HDCP. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k televízoru HDTV.
 • Kábel HDMI nemôžete pripojiť ku konzole pomocou portu DVI a adaptéra. Porty DVI nepodporujú protokol HDCP. Informácie o spôsobe pripojenia konzoly k televízoru.

Zvuk bez obrazu

Vyskúšajte tento postup:

 • Skontrolujte, či je zapnutý televízor.
 • Prepínajte medzi jednotlivými zdrojmi a vstupmi AV na televízore.
 • Odstráňte všetky zariadenia, napríklad prijímač, umiestnené medzi konzolou a televízorom.
 • Ak je televízor vybavený ekologickým režimom alebo režimom úspory energie, vypnite túto funkciu v možnostiach obrazu televízora.

Ak používate konzolu Xbox 360 E, vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Vypnite konzolu.
 2. Zo zadnej strany konzoly odpojte všetky káble na prenos zvuku a obrazu (vrátane slúchadiel).
 3. Do zadnej strany konzoly zapojte iba kábel HDMI. Potom kábel HDMI zapojte do vstupu na televízore.

Obraz bez zvuku

Obraz a zvuk nie sú synchronizované

Skúste znova pripojiť konzolu a televízor:

 1. Odstráňte všetky zariadenia umiestnené medzi konzolou a televízorom.
 2. Pripojte kábel HDMI zo zadnej strany konzoly priamo do portu HDMI na televízore s vysokým rozlíšením (HDTV) alebo monitore.
 3. Ak používate AV kábel iba na prenos zvuku, odpojte ho a potom pripojte kábel HDMI zo zadnej strany konzoly priamo do portu HDMI televízora HDTV alebo monitora.

Problémy so zvukom alebo obrazom v aplikácii

Ak sa vo videoaplikácii, napríklad Netflix, vyskytujú problémy s ukladaním do medzipamäte, najprv skúste otestovať pripojenie k službe Xbox Live. Postupujte takto:

 1. Na paneli Xbox prejdite do časti Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Vyberte sieť, pomocou ktorej sa pripájate na internet.
 4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 5. Postupujte podľa výziev alebo návrhov na obrazovke.

Ďalšiu pomoc nájdete v časti Problémy súvisiace s rýchlosťou pripojenia alebo odpájaním.

Ak sa problémy s ukladaním do medzipamäte vyskytujú aj naďalej, odstráňte údaje aplikácie týkajúce sa uložených hier. Postupujte takto:

 1. Na paneli Xbox prejdite do časti Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) a potom primárne ukladacie zariadenie.
 3. Vyberte položku Games and Apps (Hry a aplikácie).
 4. Vyberte aplikáciu, s ktorou máte problémy.
 5. Vyberte položku s názvom Saved Game (Uložená hra), vyberte položku Delete (Odstrániť) a potvrďte odstránenie.

Ak videoaplikácia prestane reagovať, odstráňte ju a znova nainštalujte. Postupujte takto:

 1. Na paneli Xbox prejdite do časti Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia).
 3. Vyberte primárne ukladacie zariadenie (zvyčajne pevný disk).
 4. Vyberte položku Games and Apps (Hry a aplikácie).
 5. Vyhľadajte a vyberte všetky položky, ktoré sa týkajú aplikácie.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vráťte sa na panel Xbox.
 8. Prejdite do ponuky Apps (Aplikácie) a vyberte položku Browse Apps (Prehľadávať aplikácie).
 9. Vyhľadajte aplikáciu.
 10. Výberom aplikácie ju prevezmite.

Ak sa v aplikácii vyskytujú iné problémy so zvukom alebo obrazom, prejdite na stránku Apps (Aplikácie), kliknite na problematickú aplikáciu a na zobrazenej stránke kliknite na prepojenie Troubleshoot problems (Riešenie problémov).

Poznámka: Aplikácia Internet Explorer nepodporuje doplnok Adobe Flash. Videá vyžadujúce doplnok Adobe Flash sa v tejto aplikácii nezobrazia.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Problémy so zvukom alebo obrazom konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?