Riešenie problémov s obrazovkou konzoly Xbox 360

Prehľad

 • Jednotlivé pixle vyzerajú poškodené.
 • Tvary sú skreslené. Zobrazujú sa náhodné mnohouholníky, natiahnuté objekty alebo dlhé čiary.
 • Grafické objekty sú zdeformované alebo sa nezobrazujú správne.
 • V strede obrazovky sa objavujú zhluky zelených alebo fialových pixlov.

Poznámka: Ak obrazovka mrzne alebo konzola prestane reagovať, prečítajte si časť Riešenie problému s nereagujúcou obrazovkou.

Riešenie č. 1: Vyčistite disk.

Ak hráte konkrétnu hru alebo prehrávate disk DVD, vyskúšajte disk vyčistiť. Vyskúšajte, či sa problém vyskytuje aj pri iných hrách alebo diskoch.

Riešenie č. 2: Skontrolujte AV kábel.

 1. Vypnite konzolu.
 2. Odpojte AV kábel zo zadnej časti konzoly a potom ho znova pripojte.
 3. Zapnite konzolu a skontrolujte, či problém s obrazovkou pretrváva.

Ak problém pretrváva, skontrolujte, či používate správny AV kábel a nastavenia obrazovky konzoly.

Poznámka: Ak používate systém pozostávajúci z viacerých súčastí, pripojte konzolu priamo k televízoru, aby ste riešenie problémov zjednodušili.

Riešenie č. 3: Vybratie pevného disku

Ak sa problém vyskytuje iba pri diskoch s hrami, vyskúšajte dočasne vybrať pevný disk. Ak konzola Xbox 360 nemá pevný disk, prejdite na nasledujúce riešenie.

Vybratie pevného disku z konzoly Xbox 360 S

 1. Vypnite konzolu.
 2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
 3. Na pravej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku. Nachádza sa v blízkosti zadnej strany konzoly.
 4. Posuňte uvoľňovacie tlačidlo smerom k prednej strane konzoly a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
picture
 1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
picture
 1. Vráťte kryt pevného disku na miesto.
 2. Zapnite konzolu.
 3. Vyskúšajte prehrať disk s hrou.

Vybratie pevného disku z pôvodnej konzoly Xbox 360

Poznámka: Niektoré konzoly Xbox 360 neobsahujú pevný disk.

 1. Vypnite konzolu.
 2. Vyhľadajte pevný disk na vrchnej strane konzoly (alebo na ľavej strane podľa toho, ako je konzola otočená).
picture
 1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na pevnom disku.
picture
 1. Vytiahnite pevný disk z konzoly.
 2. Zapnite konzolu.
 3. Vyskúšajte prehrať disk s hrou.

Ak sa tým problém vyrieši, znova pripojte pevný disk a prejdite na riešenie č. 5.

Riešenie č. 4: Odpojenie pamäťových jednotiek alebo diskov USB flash

 1. Vypnite konzolu Xbox.
 2. Odpojte všetky pamäťové jednotky Xbox alebo disky USB flash pripojené ku konzole.
 3. Zapnite konzolu.
 4. Skúste si zahrať hru.
 5. Ak sa tým problém vyrieši, znova pripojte pamäťovú jednotku alebo disk flash a prejdite na riešenie č. 5.

Riešenie č. 5: Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému

Niektoré problémy s konzolou možno vyriešiť vymazaním vyrovnávacej pamäte systému.

Riešenie č. 6: Vyskúšanie iného kábla alebo televízora

AV kábel si na otestovanie skúste požičať od priateľa. Ak iným AV káblom problém nevyriešite, skúste konzolu pripojiť k inému televízoru.

Riešenie č. 7: Žiadosť o opravu

Ak tieto riešenia nepomôžu vyriešiť problém, konzola môže vyžadovať opravu. Požiadať o opravu online

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s obrazovkou konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?