Riešenie problémov s konzolou Xbox 360

Prehľad

Ak máte problém s konzolou Xbox 360, vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Vypnite a zapnite konzolu.
 2. Odpojte všetky napájacie káble a príslušenstvo a potom ich znova dôkladne zapojte. Dbajte na to, aby boli všetky konektory pripojené na doraz.
 3. Aktualizujte softvér konzoly.
 4. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému.

Ak sa pomocou krokov uvedených vyššie problém nevyriešil, vyhľadajte svoj problém nižšie.

Bežné riešenia

Konzola sa nezapne. Vyskúšajte sprievodcu Riešenie problému s chýbajúcim napájaním konzoly Xbox.

Konzola prestala reagovať. Vyskúšajte sprievodcu Riešenie problému s nereagujúcou obrazovkou konzoly Xbox.

Disk sa neprehráva alebo sa zasekol diskový zásobník. Vyskúšajte sprievodcu Riešenie problému s diskovou jednotkou konzoly Xbox.

Blikajúce indikátory alebo chyba E74 (pôvodná konzola Xbox 360)

Okolo tlačidla napájania konzoly blikajú červené indikátory. Vyskúšajte sprievodcu Riešenie problému s blikajúcimi červenými indikátormi.

Ak sa zobrazuje chyba E74, prečítajte si časť Chybové hlásenie E74.

Indikátor svietiaci na červeno (konzola Xbox 360 S alebo Xbox 360 E)

Na konzole svieti červený indikátor a obrazovka je prázdna.

Vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Nechajte zdroj napájania vychladnúť približne na 30 minút.
 2. Zapojte zdroj napájania do inej nástennej zásuvky.
 3. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
 4. Skontrolujte zdroj napájania.
 5. Vyberte pevný disk.
 6. Ak sa vám problém pomocou krokov uvedených vyššie nepodarí vyriešiť, objednajte si náhradný zdroj napájania zo servisného strediska Xbox online.

Na konzole bliká červený indikátor a zobrazuje sa chyba: Konzola Xbox 360 sa vypína, aby sa chránila pred nedostatočným vetraním.

Vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Nechajte konzolu vychladnúť.
 2. Zmeňte umiestnenie konzoly.
 3. Ak ste problém nevyriešili pomocou krokov uvedených vyššie, požiadajte o opravu.

Na konzole svieti červený indikátor a zobrazuje sa táto chyba: Systémová chyba

Vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Odpojte a znova pripojte všetko príslušenstvo.
 2. Vyberte pevný disk. Ak sa po vybratí pevného disku nezobrazí hlásenie so systémovou chybou, môžete si zo servisného strediska Xbox online objednať náhradný pevný disk pre Xbox 360. Výmena pevného disku, na ktorý sa vzťahuje záruka, vyžaduje registráciu konzoly. (Záruka na pevný disk je rovnaká ako záruka na konzolu.)
 3. Ak ste problém nevyriešili pomocou krokov uvedených vyššie, požiadajte o opravu konzoly.

Konzola Xbox 360 sa neočakávane vypína

Informácie o tomto probléme nájdete na stránke Konzola Xbox 360 sa neočakávane vypne.

Blikajúci zelený indikátor (konzola Xbox 360 S alebo Xbox 360 E)

Indikátor bliká na zeleno v prípade, že je otvorený diskový zásobník, diskový zásobník sa o chvíľu otvorí alebo počas bežnej aktivity jednotky DVD. Ďalšie informácie nájdete v článku Blikajúci zelený indikátor na tlačidle napájania konzoly Xbox 360.

Poznámka: Ak indikátor bliká na zeleno v iných prípadoch, napríklad keď je konzola vypnutá, možno budete musieť požiadať o opravu konzoly.

Iné problémy s hardvérom

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s konzolou Xbox 360, alebo iným problémom?