Prihlásenie
Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Zdieľať túto stránku

Nastavenie konzoly Xbox 360 alebo Xbox 360 S

Poznámka: Informácie o nastavení konzoly Xbox 360 E nájdete v článku Nastavenie konzoly Xbox 360 E.

Inštalácia konzoly Xbox 360

Vybalenie a umiestnenie konzoly

Krok č. 1: Vybalenie konzoly

Herný systém Xbox 360 zvyčajne obsahuje tieto položky:

 1. Konzola
 2. AV kábel (líši sa podľa balíka konzoly)
 3. Zdroj napájania
 4. Napájací kábel
 5. Bezdrôtový ovládač
 6. Dve batérie veľkosti AA
 7. Používateľská príručka
 8. Káblové slúchadlá (líšia sa podľa balíka konzoly)

Krok č. 2: Odstránenie ochrannej pásky

Krok č. 3: Umiestnenie konzoly

Vhodné umiestnenie Nevhodné umiestnenie
Vhodné umiestnenie Nevhodné umiestnenie

Konzolu položte na miesto, ktoré je:

 • stabilné,
 • dobre vetrané, relatívne chladné a mimo priameho dosahu zdrojov tepla,
 • nepreplnené (na konzolu, pod ňu ani hneď vedľa nej neukladajte iné predmety).

Konzolu môžete umiestniť zvislo alebo vodorovne.

Zapojenie zdroja napájania

 1. Najprv ku konzole pripojte zdroj napájania.
 2. Do zdroja napájania zapojte napájací kábel.
 3. Potom napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky.

Pripojenie konzoly k televízoru

Väčšina nových systémov konzoly obsahuje kompozitný AV kábel. Pomocou tohto kábla môžete konzolu pripojiť k bežnému televízoru alebo monitoru. Tento kábel nepodporuje zobrazenie s vysokým rozlíšením.

Ak máte televízor HDTV, pozrite si článok Pripojenie konzoly Xbox 360 S alebo pôvodnej konzoly Xbox 360 k televízoru.

Pripojenie kompozitného AV kábla k televízoru alebo monitoru so štandardným rozlíšením:
Pripojenie kompozitného AV kábla k televízoru alebo monitoru so štandardným rozlíšením:
 1. Pripojte konektor AV k portu AV na konzole.
 2. Vyhľadajte porty AV na televízore alebo monitore. Farebne označené konektory na kompozitnom kábli AV zapojte do príslušných portov na televízore nasledujúcim spôsobom:
  Žltý = kompozitné video
  Červený = pravý kanál analógového zvuku
  Biely = ľavý kanál analógového zvuku
 3. Poznámka: Monofónne televízory majú len jeden zvukový konektor. Do takého televízora zapojte červený alebo biely konektor.

 4. Zapnite televízor a konzolu.

Po zapnutí konzoly a televízora by sa mal na obrazovke zobraziť panel Xbox.

 • Ak sa panel Xbox nezobrazí, možno budete musieť zmeniť nastavenie obrazového vstupu. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa pokynov uvedených v príručke k vášmu televízoru alebo multimediálnemu systému.
 • Zmenou predvolených nastavení môžete zlepšiť kvalitu zobrazeného obrazu. Pozrite si článok Zlepšenie kvality obrazu konzoly Xbox 360.
 • Ak chcete riešiť problémy s obrazom, prejdite na článok Problémy so zvukom alebo obrazom konzoly Xbox 360.

Pripojenie ovládača

Ak máte káblový ovládač, pozrite si článok Pripojenie ovládača ku konzole Xbox 360.

Pripojenie bezdrôtového ovládača

 1. Zapnite konzolu.
 2. Vložte batérie typu AA do ovládača.
 3. Stlačte a podržte stredové tlačidlo sprievodcu Xbox, až kým sa ovládač nezapne. Ak sa ovládač nezapne, skontrolujte batérie. Ak používate nabíjateľný ovládač, skontrolujte, či je nabitý.
 4. Stlačte a pustite tlačidlo pripojenia na konzole.
 1. Do 20 sekúnd stlačte a pustite tlačidlo pripojenia na ovládači.

Poznámky

 • Keď indikátory okolo tlačidla napájania na konzole prestanú blikať, ovládač je pripojený.
 • Ku konzole môžete pripojiť maximálne štyri ovládače.
 • Jednotlivé pripojené ovládače sa priradia k jednej zo štyroch pozícií. Každá pozícia zodpovedá rozsvietenej časti okolo tlačidla napájania na konzole a tlačidla sprievodcu Xbox na ovládači.
 • Ďalšie informácie o pripojení ovládača ku konzole Xbox 360 nájdete v článku Pripojenie ovládača ku konzole Xbox 360.

Výber nastavení konzoly

Pri prvom spustení konzoly sa zobrazia tieto výzvy:

Tieto kroky vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

Po vložení disku s hrou ste pripravení začať hrať.

Poznámka: Informácie o zmene jazyka v konzole Xbox 360 nájdete v článku Na paneli Xbox 360 sa zobrazuje text v nesprávnom jazyku.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie konzoly Xbox 360 alebo Xbox 360 S, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku